Abion / Blogg / Varumärkesrätt – grunden till varumärkesskydd
Varumärkesrätt

Varumärkesrätten är den del av immaterialrätten som behandlar varumärkesskydd – det vill säga ensamrätten till ett registrerat varumärke. Här har vi samlat information om vad varumärkesrätt är, i vilken lag den regleras och vilket syfte den fyller för företag med skyddade varumärken.

Vad är varumärkesrätt?

Varumärkesrätt är det avsnitt inom immaterialrätten som specifikt behandlar de juridiska rättigheter som följer med ett skyddat varumärke. Varumärkesrätten regleras i varumärkeslagen, vilken är uppdelad på tio olika kapitel som bland annat tar upp grundläggande bestämmelser för varumärkesskydd, vad som krävs för att en ansökan om varumärkesskydd ska godkännas samt regler för överlåtelser och licenser.

Varumärkesrätten definierar innebörden av varumärkesskydd

För företag som har ett registrerat varumärke eller som planerar att ansöka om varumärkesregistrering är varumärkesrätten av central betydelse.

Genom varumärkeslagen definierar varumärkesrätten vad skydd av ett varumärke innebär, vilka rättigheter det tillskriver den som äger varumärket samt vilka åtgärder som kan vidtas vid varumärkesintrång. Sammantaget utgör varumärkesrätten hela grunden för varumärkesskydd och därigenom möjligheten att värna om ensamrätten till en av företagets viktigaste tillgångar – det egna unika varumärket.

Skyddar mot piratkopiering, förväxling och renommésnyltning

Ensamrätt till ett varumärke betyder att ingen annan än den som äger rättigheterna till det registrerade varumärket får lov att använda det för marknadsföring eller andra syften. Varumärkesrätten gör det olagligt för andra aktörer att kopiera ett skyddat varumärke samt att använda ett varumärke som är så likt ett redan skyddat märke att risk för förväxling finns. 

Piratkopiering och förväxling är skadligt för alla typer av företag oavsett storlek eller bransch. Särskilt utsatta är dock stora företag med välkända och eftertraktade varumärken som utan skydd kan utnyttjas för så kallad renommésnyltning – det vill säga att någon åker snålskjuts på ett varumärkes goda rykte för egen vinnings skull. 

Nedsvärtning och urvattning av ett varumärkes särskiljningsförmåga utgör också potentiella hot, mot vilka man kan vidta rättsliga åtgärder om man har ett registrerat varumärke och därmed omfattas av varumärkesrätten. 

Skillnaden mellan Trademark ™, Copyright © och ®

En viktig del av att förstå hur varumärkesrätten fungerar är att veta skillnaden mellan de olika märkningar som är vanliga på varumärken – ™, © och ®. Alla dessa tre innebär nämligen inte att ett varumärke är registrerat och därmed skyddat. 

Kortfattat kan de tre olika märkningar beskrivas så här:

Trademark

Indikerar att en symbol, en logotyp, ett multimediamärke eller annat kännetecken är ett varumärke – men inte ett registrerat sådant. ™-symbolen används vanligen på varumärken som inte är registrerade och därmed inte nödvändigtvis skyddade. 

Registered trademark ®

Får endast användas på/vid varumärken som är registrerade hos en immaterialrättsmyndighet, antingen nationellt, inom EU eller globalt

Copyright ©

Visar att ett verk av konstnärligt skapande är skyddat av upphovsrätten. Copyright går till skillnad från varumärkesskydd inte att ansöka om, utan uppstår när verket skapas. 

Av de tre symbolerna ovan är det alltså bara ®-symbolen som visar att ett varumärke faktiskt är registrerat och därmed skyddat av varumärkesrätten.

bild på vaarumärkesrätt

Varumärkesrätten i korta drag

  • Behandlar de juridiska rättigheterna kopplade till ett registrerat varumärke
  • Regleras i varumärkeslagen
  • Skyddar mot varumärkesintrång – till exempel piratkopiering och sabotage 
  • Styrs av svensk varumärkeslagstiftning, varumärkesdirektivet, EU-rätt och internationella konventioner

Hur bör företag förhålla sig till varumärkesrätten?

Varumärkesrätten gäller endast för registrerade varumärken och varumärken som fått skyddad status genom inarbetning. Det här är viktigt för alla företag att känna till. 

Har du inte registrerat ditt företags unika kännetecken som ett skyddat varumärke har du inget juridiskt stöd för att åberopa ensam nyttjanderätt till det. I praktiken innebär det att vem som helst kan använda ditt företags varumärke i eget syfte utan att det är olagligt. Något som bland annat kan leda till färre marknadsandelar, sämre rykte och minskat förtroende från dina kunder.

För att undvika sådana konsekvenser är det viktigt att du ansöker om varumärkesskydd på den eller de marknader du är verksam, eller planerar att vara verksam i inom den närmsta framtiden. Du kan antingen ansöka på egen hand eller med hjälp av ett ombud. 

Så kan vi på Abion hjälpa till

Varumärkesrätt är ett stort och komplext område som kan vara svårt att navigera i utan kunskap och erfarenhet inom immaterialrätt. Lyckligtvis finns experthjälp att få.

Hos Abion kan ditt företag få kvalitativt stöd och rådgivning i allt som rör varumärkesrätt och varumärkessäkerhet. Vi har spetskompetens i ämnet och kan bistå med allt från juridisk vägledning till avancerade tekniska lösningar för ett robust varumärkesskydd. 

Några av de tjänster vi erbjuder är:

 

Varmt välkommen att höra av dig för mer information om hur vi kan bistå just ditt företag.

Vanliga frågor om varumärkesrätt

Vilka två villkor måste vara uppfyllda för att få skydd av varumärkesrätten?

För att få skydd av varumärkesrätten måste ett varumärke vara registrerat alternativt få skyddsstatus genom inarbetning. Det måste också ha särskiljningsförmåga.

Hur länge gäller varumärkesrätt?

Varumärkesrätten innebär att ett varumärke är skyddat i 10 år. Därefter kan skyddet förnyas i ytterligare 10 år. Förnyelse kan göras obegränsat antal gånger.

Vilket skydd ger varumärkesrätten?

Varumärkesrätten skyddar ensamrätten till ett registrerat varumärke. Den skyddar mot olika typer av intrång som piratkopiering, urvattning och renommésnyltning.

Vill du veta mer?

Kontakta oss så berättar vi gärna!

Relaterad läsning

ai purple 1080×811

Ökat hot från AI-genererade webbutiker: Så skyddar du ditt företag

Startsida
Varumärkesskydd
Svenska
pll_6509839d68734
19, september 2023
Falska webbutiker är inget nytt. Men när de numera skapas med hjälp av AI blir de extremt trovärdiga. Detta ökar r...
Vad är upphovsrätt?

Vad är upphovsrätt? En komplett guide

Varumärkesskydd
Svenska
24, augusti 2023
Allt du behöver veta om upphovsrätt och hur skyddet fungerar – ✓Villkor ✓Verk som omfattas ✓Så kan våra jurister...