Abion / Blogg / Varumärkeslagen – syfte och användning
varumärkeslagen

Regler och villkor för svenskt varumärkesskydd regleras i varumärkeslagen. Ju bättre kännedom du har om de bestämmelser som finns i lagen, desto bättre rustad är du att skydda ditt varumärke på bästa möjliga sätt. Här har vi samlat det viktigaste du behöver veta om varumärkeslagen och hur du kan använda den för att värna om ditt företag.

Varumärkeslagen skyddar ditt varumärke

Varumärkeslagen (2010:1877) är en immaterialrättslig lag som definierar innebörden av varumärkesskydd i Sverige. Den tar också upp vilka krav och villkor som måste uppfyllas för att få en godkänd varumärkesregistrering, samt möjliga straffpåföljder för den som begår varumärkesintrång eller på annat sätt olovligen nyttjar ett skyddat varumärke för egennytta.

Som företagare med ett eller flera registrerade varumärken är det viktigt att du har ett hum om vad som står i varumärkeslagen och vilket syfte den fyller. Du behöver inte kunna den till punkt och pricka, men en övergripande förståelse är bra att ha. Detsamma gäller om du överväger att ansöka om en helt ny varumärkesregistrering, för vilket bestämmelser om vilka regler och krav som gäller också tas upp i varumärkeslagen.

Vad säger varumärkeslagen?

Varumärkeslagen är en omfattande lag i vilken grundläggande bestämmelser för hur varumärkesskydd behandlas. 

Lagen är uppdelad i följande kapitel:

 • Grundläggande bestämmelser
 • Nationell registrering av varumärken
 • Hävning av registrering
 • Registrering såsom i hemlandet och ombud för utländska sökande och innehavare
 • Internationell varumärkesregistrering
 • Överlåtelse och licens
 • Pantsättning av ett registrerat varumärke
 • Straffansvar, vitesförbud, skadestånd etc
 • Informationsföreläggande och intrångsundersökning
 • Övriga bestämmelser

 

Lagen säger bland annat att varumärkesskydd kan erhållas genom ansökan om registrering hos nationell eller internationell immaterialrättsmyndighet, alternativt genom så kallad inarbetning. Här finns också specificerat vad en varumärkesansökan ska innehålla, vilka allmänna villkor som måste uppfyllas samt vilka potentiella hinder som kan finnas för att en registrering ska kunna godkännas.


 

Guide skydda varumärket

Guide

Den optimala guiden för att förstå hur du skyddar ditt varumärke.

Läs guide

Andra förordningar inom varumärkesskydd

Förutom lagen för varumärken finns också följande regler och förordningar som berör frågor inom varumärkesskydd:

 • Varumärkesförordningen (2011:594)
 • PRVFS 2018:8 V12
 • PRVFS 2018:7 V11
 • Varumärkesdirektivet
 • Lag om skydd för vissa internationella sjukvårdsbeteckningar (1953:771)
 • Lag om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar (1970:498)
 • Förordning om vissa officiella beteckningar (1976:100)
 • EUIPO:s regler om nya typer av varumärken

Så kan företag förhålla sig till och använda sig av varumärkeslagen

De regler och bestämmelser som finns specificerar vilka krav som måste uppfyllas för att ett varumärke ska erhålla skydd och utgör på så sätt ett ramverk för svensk varumärkesrätt. Som företag kan man med fördel använda sig av lagen för att strategiskt planera en varumärkesansökan som uppfyller villkoren för godkänd registrering.

Lagen kan också användas som stöd i frågor som rör överlåtelser av redan skyddade varumärken, samt vid utbyte av en nationell varumärkesregistrering mot en internationell. Den ger även vägledning vid invändningar och andra tvister kopplade till en varumärkesregistrering.

Abion bistår med juridisk expertis inom varumärkesrätt

Behöver ditt företag hjälp med juridisk rådgivning inom varumärkesskydd och andra immaterialrättsliga frågor? Hos Abion finner du ett komplett utbud av tjänster kopplade till varumärkesskydd – från förundersökning och hjälp med ansökan, till aktiv bevakning av ett registrerat varumärke och allt däremellan.

Vi är övertygade om att en viktig del av framgångsrikt företagande är att lägga fokus på rätt saker och att ta hjälp av externa resurser där det finns ett behov. Som experter på varumärkessäkerhet kan vi bistå med spetskompetens inom svensk och internationell immaterialrätt. Vi kan även hjälpa ditt företag att navigera rätt i frågor som berörs av varumärkeslagen.

Vanliga frågor om varumärkeslagen

Var hittar jag varumärkeslagen om jag vill läsa mer?

Varumärkeslagen finns i sin helhet att läsa på Sveriges Riksdags hemsida.

Vad är varumärkeslagen?

Varumärkeslagen är en immaterialrättslig lag som innehåller grundläggande bestämmelser och regler för varumärkesskydd.

Vad skyddar varumärkeslagen?

Varumärkeslagen skyddar de immateriella rättigheterna till ett registrerat varumärke.

Vill du veta mer?

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Relaterad läsning

ai purple 1080×811

Ökat hot från AI-genererade webbutiker: Så skyddar du ditt företag

Startsida
Varumärkesskydd
Svenska
pll_6509839d68734
19, september 2023
Falska webbutiker är inget nytt. Men när de numera skapas med hjälp av AI blir de extremt trovärdiga. Detta ökar r...
Vad är upphovsrätt?

Vad är upphovsrätt? En komplett guide

Varumärkesskydd
Svenska
24, augusti 2023
Allt du behöver veta om upphovsrätt och hur skyddet fungerar – ✓Villkor ✓Verk som omfattas ✓Så kan våra jurister...