Ökningen av e-postbedrägerier började utgöra hot mot Oatlys verksamhet

Kundcase abion Oatly

Utmaning

Ökningen av e-postbedrägerier ledde till ytterligare förstärkning 

Som publikt varumärke med närvaro i över 20 länder har Oatly ett stort ansvar att säkerställa och upprätthålla en hög säkerhetsnivå för att skydda både sig själva och sina samarbetspartners. Oatly har därför i över 10 år anlitat oss på Ports för att vara deras strategiska partner för domännamn och DNS.

Under 2017 ökade antalet rapporterade e-postbedrägerier med över 1000% och Oatly behövde därmed ytterligare hjälp att säkra upp sin verksamhet mot detta hot.

Efter problem med att falska e-mails växte lavinartat vände vi oss till Ports Group. Vi presenterades för deras tjänst Säker e-post, vilken verkade för sammanhanget lovande. Problemet är nu i princip eliminerat och vi känner oss tryggare med användarnas mailhantering.

Jacob Malmros

Jacob Malmros

IT Manager - Oatly

Lösning

Kontrollen säkrar Oatlys digitala närvaro

Utöver löpande hantering och säker förvaltning av domännamn och DNS åtog vi oss år 2018 att säkra upp e-posthanteringen och i det minimera risken för att Oatlys digitala identitet används för e-postbedrägerier. Detta ledde till att vår tjänst Säker e-post implementerades.

Genom att säkra upp hela kedjan från en samlad och säker hantering av domännamn och DNS, implementation av säkerhetsmekanismer för att motverka e-postbedrägeri till bevakning av tredjepartsregistreringar av domännamn, har vi tillsammans med Oatly tagit alla rimliga åtgärder för att säkra upp sitt digitala närvaro. 

Resultat

Säker e-posthantering ledde till trygg identitet

Oatly har länge legat i framkant vad gäller att skapa en säker IT-närvaro. Därför är det inte så konstigt att de tidigt insåg vikten av att säkra upp sin e-posthantering och därmed minimera risken för att någon ska kunna använda deras identitet för att begå bedrägeri.

För att säkerställa att Oatly har en så säker e-posthantering som möjligt initierades vår tjänst Säker E-post. Processen började med en förstudie under vilken vi övervakade och analyserade Oatlys e-postflöde från alla domännamn under en period.

Syftet var att få koll på nuläget och identifiera legitima och icke-legitima avsändare. När förstudien var klar hölls en genomgång av resultatet tillsammans med Oatly, där vi även gick igenom förslag på implementation av en policy för autentisering av skickande mailservrar. Till skillnad från det vanliga bruket av ordet policy, som oftast brukar innebära ett styrdokument på ett intranät, innebär policy i detta sammanhang en teknisk säkerhetsmekanism på DNS-nivå som avgör vad som händer när ett ”icke-legitimt” mail når sin mottagare. Efter presentation av förstudien och dess resultat kom vi tillsammans överens om en implementation av ett antal autentiserings- och övervakningsmekanismer.

Oatly har i och med detta tagit ansvar för att inte bara skydda sig själva, utan även sina kunder och samarbetspartners, mot bedrägligt beteende.

Lösningar i caset

VMC-certifikat

Ett VMC-certifikat låter dig visa upp logotypen i kundens inkorg, säkrar din verksamhet mot bedrägerier och ökar öppningsgraden på skickad e-post.

Säker e-post, ECP

Teknologin bakom säker e-post skyddar organisationer mot e-postbedrägerier, både internt och externt för kunder och leverantörer.

Om Oatly

Oatly

Sedan 90-talet gör Oatly det enkelt för folk att äta och dricka så att de mår bra och samtidigt slipper oroa sig för att de tär på planetens resurser. Oatlys patenterade metod bygger den revolutionerande upptäckten att naturliga enzymer kan omvandla fiberrik havre till näringsriktig flytande föda. Med huvudkontor, produktions- och utvecklingsanläggning i Skåne har Oatly Sverige som hemmaplan. Oatlys produkter återfinns i fler än 20 länder i Europa och Asien. oatly.com

Ta reda på hur vi kan hjälpa ditt företag

Hör av dig till oss så berättar vi mer

Kundcase

Relaterade kundstorys

Svenska Skidförbundet Kundcase Abion

Svenska Skidförbundet

Får full kontroll över varumärken och domäner
Coolstuff customer case

Coolstuff

Coolstuff får hjälp med registrering av varumärken och domäner
Kundcase med Norce - Abion

Norce

Hantering av strategiska och immaterialrättsliga frågor under rebranding