Bild på legal advice for trademark infringement

Bedrägeri och intrång

Varumärkesintrång

Varumärkesintrång innebär att någon olovligen använder ett skyddat varumärke och/eller skapar en identisk eller snarlik kopia av det. Äger ni ett företag med ett skyddat varumärke är det viktigt att känna till den här typen av intrång samt vad ni kan göra för att minska risken att drabbas.

Skydda dig mot varumärkesintrång

Vad är varumärkesintrång?

Ett registrerat varumärke är en skyddad produkt med immateriella rättigheter. Detta innebär att endast den eller de som är ägare av varumärket har laglig rätt att nyttja det i olika sammanhang - exempelvis för märkning av varor eller i marknadsföring.

Varumärkesintrång är när någon utan tillstånd använder ett skyddat varumärke utan att ha legala rättigheter till. Det kan röra sig om en identisk kopia - men även användning av snarlika märken som kan förväxlas med originalet klassas i lagens mening som varumärkesintrång.

Ännu ett exempel på varumärkesintrång är när ett nytillkommet märke medvetet används för att skada ett redan etablerat varumärke som länge varit skyddat för en viss produkt eller tjänst.

Varumärkesintrång är enligt Varumärkeslagen en straffbar överträdelse som kan ge böter eller fängelse i upp till två år.

Andra typer av immateriella intrång är:

  • Designintrång
  • Patentintrång
  • Upphovsrättsintrång

Flera konsekvenser för drabbade företag

Varumärkesintrång är liksom övriga typer av intrång och brott mot immateriella rättigheter ett allvarligt problem med negativ inverkan på både näringslivet, samhället och de enskilda konsumenterna.

Företag som utsätts för varumärkesintrång kan drabbas av tråkiga konsekvenser som minskad exponering, försämrat rykte, bedrägerier och färre marknadsandelar. Detta kan i sin tur leda till ekonomiska förluster som påverkar såväl verksamhetens tillväxt, som möjlighet att tillhandahålla arbetstillfällen.

Givet den negativa inverkan olika former av intrång har på såväl företag som privatpersoner och staten, är det viktigt att aktivt arbeta för att bekämpa förekomsten av dem.

För detta bör såväl juridiska som tekniska åtgärder vidtas.

Guide

Få ett holistiskt och komplett varumärkesskydd

För att få ännu bättre förståelse kring varumärkesskydd, se till att ladda ned vår guide så att du kan känna dig trygg i att du gör det arbete som krävs för att skydda varumärket.

Ladda ner guide

Guide skydda varumärket

Åtgärder för att skydda ert varumärke mot intrång

Första steget till att skydda ert varumärke är att registrera ert varumärke. Det är nämligen först vid en officiell registrering som de immateriella rättigheterna erhålls.

Rättigheter kan även fås genom så kallad inarbetning, vilket innebär att ett visst namn eller en logotyp är så pass känt att det associeras med en specifik produkt eller tjänst. Detta tar dock betydligt längre tid, varför registrering alltid är att föredra.

Varumärkesregistrering kan göras online via Patent- och Registreringsverkets e-tjänst. Önskar ni hjälp med den förberedande processen kan vi på Abion stå till tjänst. Vi kan vara behjälpliga med allt från förundersökning och strategiformulering till förvärv av befintliga rättigheter.

Viktigt att tänka på är att en varumärkesregistrering endast gäller i tio år. Den kan dock förnyas obegränsat antal gånger.

När ert märke väl är registrerat har ni möjlighet att vidta åtgärder i syfte att skydda det mot intrång. För ett komplett skydd krävs dock såväl juridisk spetskompetens, som insyn i vilka tekniska och digitala möjligheter som finns.

Så kan vi på Abion hjälpa till

Våra experter kan bistå med expertis rörande både de legala och tekniska aspekter som är viktiga att ta hänsyn till för att förhindra och upptäcka intrång i immateriella rättigheter.

Våra tjänster för varumärkesskydd inkluderar, förutom hjälp med förundersökning och andra förberedelser, bland annat:

  • Analys av befintliga varumärkesrättigheter
  • Säkerställande av varumärkesskydd i alla kanaler - bland annat med hjälp av databasen
  • Trademark Clearing House
  • Hjälp med varningsbrev vid misstänkt intrång
  • Tvistehantering - exempelvis vid domännamnstvister
  • Hantering av immaterialrättsliga avtal

Vidare kan vi med så kallade Takedowns även stå till tjänst med att omgående släcka ned hemsidor som genom typosquatting eller cybersquatting gör intrång på ert domännamn. 

Motverka intrång på ditt varumärke

Vi hjälper dig om du råkat ut för varumärkesintrång eller är orolig att det ska hända. Kontakta våra jurister experter så hjälper vi dig!

Rekommenderade lösningar

Vad krävs för att ansöka om immaterialrättsligt skydd? Immaterialrätt.

Varumärkeskonsultation

Behöver du hjälp med varumärkeskonsultation? Som en del i vår varumärkeshantering erbjuder vi strategisk konsultation och rådgivning kring hela din v...
Skydda ditt varumärke hos Abion

Varumärkesintrång

Råkat ut för varumärkesintrång? Vi finns här och hjälper dig, när skadan väl skett men också för att se till så att du är proaktivt skyddad.
image of legal measures

Juridiska åtgärder

Har du råkat ut för intrång av varumärket och behöver juridiska åtgärder för detta? Våra jurister har bred kompetens och finns här för dig!
Registrera ditt varumärke nu – snabbt och enkelt

Registrera varumärke

Registrera ditt varumärke tryggt, smidigt och effektivt. Vi hjälper dig genom hela processen – från förundersökning och ansökan till färdig varumärke...

Vanliga frågor om varumärkesintrång

När är det varumärkesintrång?

Varumärkesintrång är när någon olovligen använder ett märke som är identiskt eller snarlikt ett varumärke som är skyddat för en viss produkt eller tjänst.

Vad är grunden för att bedöma ett varumärkesintrång?

Särskiljningsförmåga - vilket innebär en analys av ett märkes samtliga kännetecken - är grundläggande vid bedömning av varumärkesintrång.

Vad händer om man bryter mot varumärkesrätten?

Brott mot varumärkesrätten kan leda till skadestånd, böter och fängelse i upp till två år.

Gratis varumärkeskoll

Varumärket må vara registrerat men är det tillräckligt skyddat mot intrång? Vi erbjuder en kostnadsfri översyn på luckor i varumärkesskyddet, potentiella hot och tips på åtgärder för att skydda varumärket. 

Jag vill ha en gratis koll

brand check

Insikt och support

Populära bloggposter

Introducing Abion

Introducing Abion: The Bold Pioneers of Brand Freedom

Pressmeddelande
Svenska
pll_64f043f5b579a
1 november 2023
Signing_pic_1

Hello mate! Träffa kollegorna i London

Pressmeddelande
Svenska
pll_6447d114cf029
28 september 2023
ai purple 1080×811

Ökat hot från AI-genererade webbutiker: Så skyddar du ditt företag

Startsida
Varumärkesskydd
Svenska
pll_6509839d68734
19 september 2023