Bild på piratkopierad väska

Bedrägeri och intrång: Piratkopiering

Piratkopiering

I den här artikeln hittar du mer information om vad piratkopiering innebär, vilka konsekvenser det medför samt vilka åtgärder du kan vidta för att skydda dig och din verksamhet.

Kontakta oss

Vad är piratkopiering och hur skyddar man sig mot det?

Olovlig kopiering och/eller försäljning av immaterialrättsligt skyddat material kallas för piratkopiering. Såväl fysiskt som digitalt material kan piratkopieras, av vilka distribuering av filmer och musik samt kläder, kosmetika och elektronik idag är vanligast.

Vad innebär piratkopiering?

Piratkopiering innebär att immaterialrättsligt skyddat material - exempelvis ett varumärke, patent, en upphovsrätt eller mönsterrätt - kopieras och eventuellt säljs vidare av någon som inte har laglig rätt till det. Produkterna är förfalskningar men tillverkas för att i möjligaste mån efterlikna de original vars design, innehåll och utförande man har kopierat.

Piratkopiering omfattar även olaglig fildelning av spel, musik, filmer, programvaror och andra typer av digitalt material. Filerna delas på olika illegala sajter, av vilka The Pirate Bay, Mega och RaRat har varit och är några av de mest kända.

Stora konsekvenser för företag, samhället och individer

Piratkopiering är ett omfattande problem som medför stora konsekvenser för såväl företag och enskilda konsumenter, som för det svenska samhället i stort.

Ur ett ekonomiskt perspektiv innebär olaglig kopiering och distribuering av immaterialrättsligt skyddade produkter stora intäktsförluster för drabbade företag, samt förlorade skatteintäkter för svenska staten. Minskade intäkter leder i längden även till nedskärningar och förlust av svenska arbetstillfällen, vilket slår hårt på både individ-, företags- och samhällsnivå.

Utöver betydande ekonomiska konsekvenser, är handel med piratkopierade produkter - framförallt fysiska sådana - även förenat med risker för liv och hälsa. Såväl för de som tillverkar varorna, som för konsumenterna som köper dem.

Produkterna framställs ofta i fabriker med undermåliga arbetsförhållanden och av material som inte uppfyller grundläggande säkerhetskrav.

Ekonomiska förluster i siffror

För att förstå hur utbredd problematiken med piratkopiering är, behöver man titta på de ekonomiska förlusterna i faktiska siffror. År 2019 utkom en rapport gjord av OECD på uppdrag av Patent- och Registreringsverket (PRV), i vilken man kartlade hur stora de ekonomiska konsekvenserna av piratkopiering är för Sverige.

Rapporten visade bland annat att:

  • Kläder, accessoarer, klockor, bilreservdelar, kosmetika, parfymer, leksaker, elektronik och viss maskinell utrustning är de produktkategorier som är hårdast drabbade av piratkopiering
  • Handel med förfalskningar av svenska produkter omsätter årligen närmare 30 miljarder kronor
  • Tusentals svenska arbetstillfällen går årligen förlorade som direkt följd av problemet
  • Värdet av de piratkopierade varor som årligen importeras till Sverige ligger på närmare 20 miljarder kronor
  • Förlorade skatteintäkter uppgår till omkring 7 miljarder per år

Värt att belysa är också det faktum att omkring hälften av alla piratkopior köps i god tro - det vill säga att de som handlar tror att varorna är äkta.

Viktigt att registrera och nyttja immateriella rättigheter

Piratkopiering är som redan nämnts ett utbrett problem och således något man som företagare måste vara uppmärksam på. Det är mycket viktigt att aktivt arbeta för att i möjligaste mån förhindra förekomsten av olovlig kopiering, förfalskning och distribuering av fysiska eller digitala produkter. Såväl för den egna verksamhetens skull, som för handeln i stort.

Registrering av immateriella rättigheter är ett viktigt första steg i det. Som företagare bör du i ett så tidigt skede som möjligt registrera sådant som patent, design och/eller varumärke så att du officiellt blir innehavare av de immateriella rättigheterna.

Beroende på var du säljer dina produkter, såväl fysiska som digitala sådana, kan det bli nödvändigt med registrering även utanför Sverige.

Genom registrering av dessa rättigheter klassas all form av kopiering som olaglig produkt- eller märkesförfalskning, vilket innebär att rättsliga åtgärder kan vidtas om piratkopiering skulle misstänkas.

Agera proaktivt med en anmälan till Tullverket

Tullverket jobbar intensivt med att beslagta och förstöra misstänkta piratkopior som passerar för import eller export till eller från Sverige.

För att underlätta deras arbete och förhindra att kopior av era produkter passerar in i eller ut ur landet, kan du som företagare lämna in en tulldeklaration - även kallad Ansökan om ingripande. i anmälan får du fylla i information som gör det lättare för tulltjänstemännen att identifiera replikor som bryter mot din immaterialrätt, och med stöd av det beslagta dem.

Önskar du hjälp med administrationen kring en tulldeklaration kan vi på Abion stå till tjänst. Vi skickar in anmälan, håller kontakt med Tullverket och konsulterar kring de juridiska möjligheter som finns om ett misstänkt beslag skulle göras.

Utökat skydd med våra bevakningstjänster

Registrering av immaterialrätt är liksom kontakt med tullen en viktig del i arbetet med att bekämpa piratkopiering. Många gånger är det dock inte tillräckligt.

För att på ett effektivt sätt kunna kontrollera om någon begår illegala överträdelser mot ert företags rättigheter, rekommenderar vi någon form av automatiserad varumärkesbevakning.

Som specialister på IT-säkerhet erbjuder vi på Abion flera olika bevakningstjänster framtagna för att skanna av marknaden och identifiera olaglig användning av en skyddad produkt, en domän eller ett varumärke.

Tjänsterna säkerställer tidseffektiv, kostnadseffektiv och säker bevakning och kan skräddarsys efter olika behov.

Relaterade tjänster

image of marketplace watch on ipad

Marknadsplatsbevakning

Marknadsplatsbevakning identifierar obehöriga återförsäljare eller annonser för att kunna vidta åtgärder innan era kunder kommer till skada.
Bild på kikare för Bevakningstjänster

Bevakningstjänster

Våra bevakningstjänster skyddar ditt varumärke från intrång i allt från appar, sociala medier till hemsidor för total varumärkessäkerhet.
Shippment on its way to customs

Effektiv tullhantering

Stoppa införseln av piratkopierade varor via tullen med hjälp av en Tulldeklaration.
partnerprogrammet Internetselskab Abion

Domänbevakning

Domänbevakning säkerställer att ingen bedragare kan sätta upp en identisk eller liknande lydelse som ditt domännamn och lura dina kunder.

Vanliga frågor om piratkopiering

Är det olagligt att sälja kopior i Sverige?

Ja, att sälja kopior är ett brott mot immaterialrätten och därmed olagligt.

Hur vet man om en produkt är äkta?

Kontrollera att butiken är en auktoriserad återförsäljare och gör research om butiken och produktionskedjan. Bra är även att syna logotyp och andra detaljer.

Vad händer om man säljer fake-produkter?

Försäljning av fake-produkter kan innebära att rättsliga åtgärder vidtas, såväl av den som äger de immateriella rättigheterna som köparen.

Hittade du inget svar på din fråga? Kontakta oss gärna så hjälper vi dig.

Insikt och support

Populära bloggposter

Magdalena Bonde Abion – Steven Lane Lane IP – Press relese
Introducing Abion

Introducing Abion: The Bold Pioneers of Brand Freedom

Pressmeddelande
Svenska
pll_66598aa140cb7
1 november 2023
Signing_pic_1

Hello mate! Träffa kollegorna i London

Pressmeddelande
Svenska
pll_6447d114cf029
28 september 2023

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Abion AB, orgnr. 556633-6169 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Funktionella cookies

Funktionella cookies behöver placeras för att webbplatsen ska kunna prestera som du förväntar dig, exempelvis så att den känner av vilket språk som du föredrar, för att känna av om du är inloggad, för att hålla webbplatsen säker, komma ihåg inloggningsuppgifter eller för att kunna sortera produkter på webbplatsen utefter dina preferenser.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata