Abion / Blogg / Varumärkesdirektivet
Varumärkesdirektivet

Varumärkesdirektivet syftar till att förenkla och modernisera varumärkesrätten så att svenska företag lättare ska kunna konkurrera på en allt mer globaliserad marknad. Här hittar du en introduktion till vad varumärkesdirektivet är och vilken betydelse det har för företag.

Vad är varumärkesdirektivet?

Varumärkesdirektivet är ett EU-direktiv som innehåller mål och riktlinjer för hur varumärkeslagstiftningen ska kunna moderniseras i unionens medlemsländer. Direktivet har funnits sedan 2018 och är det som ligger till grund för hur regeringen arbetar med att göra reglerna i den svenska varumärkesrätten tydligare, mer förutsägbara och mer i linje med övriga EU-länders lagstiftning. Målet för detta är i sin tur att öka svenska företags konkurrensfördelar på den globala marknaden.

Är varumärkesdirektivet en lag eller förordning?

Varumärkesdirektivet är en form av juridiskt bindande rättsakt, men det är ingen lag och heller ingen förordning. Medan en EU-förordning – till exempel varumärkesförordningen – gäller i alla medlemsländer oavsett vad den nationella lagstiftningen säger, kan ett direktiv istället införlivas i varje medlemslands egna lagstiftning. 

Varumärkesdirektivet beskriver alltså vilka resultat EU:s medlemsländer ska uppnå i fråga om förändringar och moderniseringar av regler för varumärken och varumärkesskydd, men inte hur de ska gå tillväga för att nå dit. Vilka åtgärder man väljer att vidta är upp till varje medlemsland att besluta.

Vad säger EU:s varumärkesdirektiv?

EU:s varumärkesdirektiv är en omfattande samling mål och riktlinjer fördelade på drygt femtio artiklar och ett flertal kapitel. Kortfattat kan sägas att artiklarna definierar hur unionens medlemsländer gemensamt bör förhålla sig till varumärkesrätt och vilka regler som ska gälla.

Utifrån direktivet har regeringen tagit fram ett antal förslag för hur svensk varumärkeslagstiftning ska kunna moderniseras, förenklas och tydliggöras. Dessa förslag säger bland annat att: 

  • varumärkeslagen ska göras mer teknikneutral beträffande vad som kan anses vara ett varumärke
  • firmalagen bör ersättas av en ny lag om företagsnamn, vilka ska vara tydligare och enklare att tillämpa
  • svenska varumärkeslagen ska göras mer lik motsvarande lagstiftning i andra EU-länder
  • reglerna för svensk varumärkesregistrering ska göras mer lika de för EU-varumärken

Hur kan företag förhålla sig till varumärkesdirektivet – och hur kan vi på Abion hjälpa till?

Företag berörs främst av varumärkesdirektivet genom de förändringar det bidrar till i befintlig svensk varumärkeslagstiftning. Vad varumärkeslagen säger och vilka regler som finns för varumärkesskydd i såväl Sverige som utomlands, är viktigt att ha koll på för företag med ett eller flera skyddade varumärken. Detta kan dock vara lättare sagt än gjort utan insikt i immaterialrätt. Lyckligtvis finns vi att bistå med expertis, rätt erfarenhet och rätt kompetens på området. 

Abion erbjuder kvalitativ juridisk rådgivning i alla frågor som rör varumärkesskydd. Vi är experter på såväl svensk som europeisk varumärkesrätt och kan hjälpa dig att navigera genom styrinstrument som varumärkesdirektivet och varumärkeslagen, för att på bästa sätt kunna skydda ditt företags unika varumärke.

Hos oss hittar du också ett komplett utbud av avancerade tekniska och digitala tjänster som ger dig marknadens mest robusta varumärkesskydd mot intrång.

Bland våra tjänster för varumärkessäkerhet finns bland annat:

 

Varmt välkommen att höra dig till oss för mer information om hur vi kan rusta ditt varumärke och skydda det som ditt företag har byggt upp.

Vanliga frågor om varumärkesdirektivet

Vad påverkas av varumärkesdirektivet?

Varumärkesdirektivet påverkar lagar, regler och förordningar som behandlar varumärkesregistrering och varumärkesrätt.

Vad är varumärkesdirektivet?

Varumärkesdirektivet är ett EU-direktiv med mål och riktlinjer för hur reglerna för varumärken ska se ut i EU:s medlemsländer.

Vem påverkas av varumärkesdirektivet?

Varumärkesdirektivet påverkar företag som har skyddade varumärken, såväl som företag som planerar att ansöka om varumärkesskydd.

Vill du veta mer?

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Relaterad läsning

ai purple 1080×811

Ökat hot från AI-genererade webbutiker: Så skyddar du ditt företag

Startsida
Varumärkesskydd
Svenska
pll_6509839d68734
19, september 2023
Falska webbutiker är inget nytt. Men när de numera skapas med hjälp av AI blir de extremt trovärdiga. Detta ökar r...
Vad är upphovsrätt?

Vad är upphovsrätt? En komplett guide

Varumärkesskydd
Svenska
24, augusti 2023
Allt du behöver veta om upphovsrätt och hur skyddet fungerar – ✓Villkor ✓Verk som omfattas ✓Så kan våra jurister...