Abion / Blogg / Varumärkesförordningen
varumärkesförordningen

Varumärkesförordningen är ett av flera styrinstrument inom varumärkesrätten. Förordningen syftar till att förtydliga det som står i varumärkeslagen – bland annat reglerna för vad som ska finnas med i en ansökan om varumärkesskydd.

Varumärkesförordningen utgör tillsammans med varumärkeslagen och varumärkesdirektivet stommen i svensk varumärkesrätt. Som företag är det bra att ha viss insyn i vilket syfte de olika dokumenten fyller och hur de kan påverka ens verksamhet. För att göra det mer överskådligt har vi satt samman en kort guide med det viktigaste du som företagare behöver känna till om varumärkesförordningen och hur den används.

Vad är varumärkesförordningen och vad innebär den?

Varumärkesförordningen är precis som varumärkeslagen en juridiskt bindande bestämmelse inom svensk immaterialrätt. Förordningen är en del av svensk författningssamling och gavs ut första gången 1960, men reviderades till nuvarande version år 2011. Ansvarig myndighet för förordningen är Näringsdepartementet.

Syftet med varumärkesförordningen är framförallt att tydliggöra de regler och bestämmelser som finns i varumärkeslagen och göra dem enklare att förstå. Förordningen är således ett bra stöd när du ska ansöka om varumärkesskydd, samt vid frågor som rör varumärkesregistret, avgifter för varumärkesskydd och andra villkor och bestämmelser kopplade till varumärkesregistrering.

Varumärkesförordningens innehåll

Varumärkesförordningen är kortare och mer lättöverskådlig än den omfattande varumärkeslagen. Innehållet är uppdelat på åtta kapitel, vilka i sin tur innehåller ett antal olika paragrafer. 

Några av de ämnen som behandlas i varumärkesförordningen är:

  • innehåll och struktur i varumärkesregistret och diariet över varumärkesärenden
  • krav och villkor för nationell registrering av varumärke
  • krav och villkor för internationell registrering av varumärke
  • hävning av varumärkesregistrering – administration och tillvägagångssätt
  • avgifter kopplade till olika varumärkesärenden.

 

Innehållet beskriver tydligt vad som ska finnas med i en varumärkesansökan, såväl nationell som internationell och vilka uppgifter som ska finnas i det svenska varumärkesregistret. Här står också hur du gör för att häva en befintlig registrering och hur eventuella invändningar ska hanteras. I slutet av förordningen finns även en mycket bra förteckning över vilka avgifter som gäller för olika varumärkesärenden. 

Hur kan företag använda sig av varumärkesförordningen?

Företag kan ha stor nytta av varumärkesförordningen i samband med ansökan om varumärkesskydd, men också för andra typer av varumärkesärenden. Förordningen förtydligar och förenklar de regler och bestämmelser som står i varumärkeslagen, vilket gör dem lättare att förstå och ta till sig. Det kan vara särskilt användbart om du ska administrera dina varumärkesärenden på egen hand, utan hjälp av ett juridiskt ombud.

Abion erbjuder expertstöd inom varumärkessäkerhet

Trots att varumärkesförordningen ger en enklare beskrivning av de krav och villkor som finns i lagen, kan varumärkesrätt överlag vara ett komplext område om du saknar juridisk kompetens. Ett tryggt sätt att säkerställa att allt går rätt till och att ens varumärke är korrekt skyddat är att ta hjälp av ett ombud.

Abion tillhandahåller tjänster inom allt som rör varumärkessäkerhet. Vi är specialiserade på varumärkesskydd och kan vara behjälpliga med allt från förundersökning och ansökan om varumärkesregistrering, till avancerad varumärkesbevakning och juridisk rådgivning. Alltid med utgångspunkt i din unika verksamhetsstrategi och de behov som just ditt företag har.

Vanliga frågor om varumärkesförordningen

När tillämpas varumärkesförordningen?

Förordningen tillämpas i olika typer av varumärkesärenden – till exempel vid nationell och internationell varumärkesregistrering samt vid hävning av en registrering.

Vad är varumärkesförordningen?

Varumärkesförordningen är ett styrinstrument inom varumärkesrätten som syftar till att förenkla och förtydliga de bestämmelser som finns i varumärkeslagen.

Vem påverkas av varumärkesförordningen?

Varumärkesförordningen berör alla företag som har skyddade varumärken eller som ska ansöka om varumärkesregistrering.

Vill du veta mer?

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Relaterad läsning

ai purple 1080×811

Ökat hot från AI-genererade webbutiker: Så skyddar du ditt företag

Startsida
Varumärkesskydd
Svenska
pll_6509839d68734
19, september 2023
Falska webbutiker är inget nytt. Men när de numera skapas med hjälp av AI blir de extremt trovärdiga. Detta ökar r...
Vad är upphovsrätt?

Vad är upphovsrätt? En komplett guide

Varumärkesskydd
Svenska
24, augusti 2023
Allt du behöver veta om upphovsrätt och hur skyddet fungerar – ✓Villkor ✓Verk som omfattas ✓Så kan våra jurister...