Abion / Blogg / Ljudmärke – en auditiv varumärkestyp
ljudmärke

Har ditt företag en särskild signaturmelodi eller ett ljud som kännetecknar er verksamhet och de produkter ni säljer? Då har ni möjlighet att registrera det som ett skyddat varumärke. Här berättar vi mer om hur det fungerar och varför det är viktigt att göra.

Vad är ett ljudmärke?

Ett ljudmärke är ett ljud eller eller en melodi som är unikt för ditt företag och som kännetecknar de varor eller tjänster du förmedlar. Precis som en logotyp kan få kunder att associera vissa varor eller tjänster med ett särskilt företag, kan ett speciellt ljud eller en särskild melodi göra detsamma.

Numera är det ganska vanligt att företag varumärkesskyddar ett ljud, en melodi eller jingel som är särskilt komponerad för dem och som används i marknadsföringssyften. Exempel på ljud som är varumärkesskyddade är MGM:s klassiska filmintro med ett rytande lejon, samt Hemglassbilens trallvänliga signaturmelodi – vilken har varit ett skyddat varumärke i Sverige sedan 1999.

Vilka slags ljud kan varumärkesskyddas?

För att ett ljud ska kunna varumärkesskyddas måste samma krav vara uppfyllda som för övriga varumärkestyper. Bland annat gäller att särskiljningsförmågan måste vara tillräckligt god, att det inte får finnas risk för förväxling med ett annat ljud samt att en registrering inte kränker någon annans upphovsrätt. Utöver det måste också ansökan om registrering vara rätt gjord och alla efterfrågade handlingar finnas bifogade.

Så länge de grundläggande kraven är uppfyllda finns ingen särskild begränsning för vilka slags ljud som kan varumärkesskyddas. Registrering kan göras för såväl melodier och sånger, som för ljud. För ljud som används i kombination med bild går det dels att ansöka om registrering av ljudmärke (för själva ljudet), dels ett så kallat multimediamärke (både ljud och bild).

Därför bör du skydda ditt företags ljudmärke

Ett ljudmärke som inte är varumärkesskyddat är fritt fram för andra att använda – antingen i eget vinstsyfte eller för att försöka skada ett annat företags goda rykte. Helt lagligt dessutom. Utan ett aktivt varumärkesskydd, vilket antingen kan erhållas genom registrering eller inarbetning, går det nämligen inte att hävda ensamrätt till ett särskilt ljud eller en speciell melodi.

Har ditt företag ett ljud som särskilt kännetecknar de varor eller tjänster ni säljer, och inte minst de värderingar ni står för, är det således lika viktigt att varumärkesskydda det, som det är att skydda ert företagsnamn och logga.

Hur och var registrerar man ett ljudmärke?

Varumärkesregistrering av ljudmärken görs precis som för övriga varumärkestyper hos immaterialrättsmyndigheten i det land du vill få det skyddat. Vill du skydda ett ljudmärke i Sverige ansöker du om registrering hos Patent- och registreringsverket, PRV. För varumärkesskydd i hela EU, alternativt i vissa EU-länder, sker registrering iställlet hos EUIPO. När du väl har en godkänd registrering hos PRV eller EUIPO kan du, om du vill, även ansöka om internationellt skydd hos WIPO.

Själva varumärkesansökan görs enklast och snabbast via den aktuella immaterialrättsmyndighetens e-tjänst. Vägen till en färdig ansökan innefattar dock en hel del förarbete och processen kan vara både komplex och tidskrävande. För att vara säker på att allt blir rätt och att ditt ljudmärke får korrekt skydd kan det vara bra att ta hjälp av ett ombud. Såväl i själva ansökningsprocessen, som för aktiv varumärkesbevakning när registreringen väl blivit godkänd.

Abion skyddar ditt ljudmärke i alla led

Abion erbjuder ett komplett utbud av tjänster inom varumärkessäkerhet. Vi kan vara behjälpliga med såväl juridisk rådgivning och förundersökning inför en varumärkesansökan, som med effektiv bevakning av ditt registrerade varumärke. Alltid anpassat efter ditt företags unika verksamhet och varumärkesstrategi.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig att skydda ditt företags unika ljud eller melodi? Välkommen att höra av dig redan idag. 

Vanliga frågor om ljudmärken

Vem kan registrera ett ljudmärke?

Alla företag som har ett unikt ljud eller en melodi som igenkänningstecken kan ansöka om varumärkesregistrering.

Hur länge gäller varumärkesskyddet för ett ljudmärke?

Varumärkesskyddet gäller vanligen i tio år, precis som för övriga varumärkestyper. Därefter kan skyddet förlängas i ytterligare tio år, obegränsat antal gånger.

Vad krävs för att varumärkeskydda ett ljud?

För att få varumärkesskydd krävs bland annat att ljudet har särskiljningsförmåga, att det inte finns någon förväxlingsrisk samt att det inte bryter mot någons upphovsrätt.

Vad innebär ljudmärke?

Ett ljudmärke är en varumärkestyp bestående av ett särskilt ljud eller en speciell melodi. Ljudmärken är enbart auditiva och har inga visuella element.

Vill du veta mer?

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Relaterad läsning

ai purple 1080×811

Ökat hot från AI-genererade webbutiker: Så skyddar du ditt företag

Startsida
Varumärkesskydd
Svenska
pll_6509839d68734
19, september 2023
Falska webbutiker är inget nytt. Men när de numera skapas med hjälp av AI blir de extremt trovärdiga. Detta ökar r...
Vad är upphovsrätt?

Vad är upphovsrätt? En komplett guide

Varumärkesskydd
Svenska
24, augusti 2023
Allt du behöver veta om upphovsrätt och hur skyddet fungerar – ✓Villkor ✓Verk som omfattas ✓Så kan våra jurister...