Abion / Blogg / Certifikat för kodsignering
Vad är Certifikat för kodsignering

Certifikat för kodsignering

Vi har tidigare pratat om de 6 viktigaste trenderna inom tekniska certifikat 2021. För att bygga på dessa trender vill vi nu berätta mer om ett nytt certifikat för kodsignering. Detta är något vi ser bli alltmer aktuellt för att förhindra manipulation av applikationer och mjukvara och därmed öka användarnas förtroende.

I takt med att teknologin utvecklas, utvecklas även bedragarnas metoder. Idag laddas det ner och installeras applikationer och mjukvaror av miljontals användare och däremellan lurar bedragarna – redo att attackera mjukvaran för att överta användarkänslig information. Är du mån om att detta inte ska hända er, behöver ni applicera ett avancerat säkerhetslager på er mjukvara eller applikation - detta kallas code signing certificate.

Vad är ett certifikat för kodsignering?

Kodsignering är ett certifikat som används av program/mjukvaruutvecklare i syfte att autentisera programutvecklaren eller utgivaren av programvaran och för att säkerställa att programvaran inte innehåller skadlig kod. Signeringen sker digitalt och görs på program, applikationer & drivrutiner.

Signeringen innebär kryptering av applikationer och ökar därmed användarnas förtroende för er applikation. Det blir ett sätt för slutanvändare att verifiera att koden de får, varken har ändrats eller manipulerats av en tredje part.

Hur kodsignering fungerar

Varför behövs ett certifikat för kodsignering?

Utan ett certifikat riskerar skadlig kod att spridas när appen laddas ner eller installeras, i synnerhet med tanke på att apparna kan passera ett flertal olika parter och webbplatser innan den når slutanvändare. Osignerade applikationer kan alltså inkludera skadligt virus eller programvara.

I många fall exponeras er programvara på andra plattformar, i olika kanaler eller distribueras av en tredje part. I dessa fall är det än viktigare att de parter kan lita på att er kod inte skadar deras användare och sprider deras information. Det är alltså ditt ansvar att skydda dessa parters användare vilket du kan påvisa att du gör när du har implementerat ett kodsigneringscertifikat.

Certifikatet skyddar mot bl.a. bedrägerier, skadlig kod och upptäcker modifierade filer. När ett kodsignerings-certifikat är implementerat kommer inga varningsmeddelanden visas för användaren när denne laddar ned eller installerar er app. Skulle er kund däremot få upp ett varningsmeddelande när de ska ladda ner er app, kan det förhindra dem från att använda era tjänster och ni anses inte tillförlitliga.

Signeringen visar utvecklarens signatur, företagsnamn samt ev. tidsstämpel. Genom tidsstämpeln visar ni användaren att koden signerats med ett giltigt certifikat vilket även syns efter det att certifikatet löpt ut.

Med tanke på att stora mjukvaruleverantörer som Microsoft, Linux och Apple varnar sina användare om applikationen som ska installeras inte har ett Code Signing Certifikat eller är från en säker källa, så kommer resultatet av att implementera ett kodsignerings-certifikat ge er högre nedladdning och ökat förtroende för era appar.

Varningsmeddelanden med kodsigneringscertifikat

Vad skiljer ett kodsignerings-certifikat från ett TLS/SSL-certifikat?

Ibland kan det råda förvirring kring skillnaderna på ett kodsignerings-certifikat och ett TLS / SSL-certifikat.

Dessa certifikat påminner om varandra och finns till för att skydda slutanvändare och företag, men de kan inte utesluta varandra!

Kodsigneringscertifikat

  • Krypterar programvaran och säkerställer att någon förändring av koden inte skett sedan den signerats
  • Verifierar att mjukvaran är äkta och visar skaparens identitet
  • Skyddar både dig och dina kunder mot bedrägerier, skadlig kod och stöld
  • Skyddar dina immateriella rättigheter
  • Ökar antalet nedladdningar och installationer
  • Utan ett kodsignerings-certifikat kommer applikationerna flaggas och ett varningsmeddelande dyka upp vilket minskar förtroendet

TLS/SSL-certifikat

  • Krypterar anslutningar på en webbplats och säkerställer att information som skickas mellan webbläsare eller användarens dator och en server eller webbplats är (krypterad och därmed) säker.
  • Utan SSL-certifikat kommer webbläsaren visa ett varningsmeddelande som säger att hemsidan inte är säker.

Kodsignerings-certifikaten går att beställa med en så kallad Extended Validation, EV. Med denna validering ökar förtroendet hos er kunder genom att validering sker genom en mer rigorös valideringsprocess och ställer högre krav på säkerheten på er hårdvara. Genom en EV-validering får era användare ännu större förtroende för integriteten hos era applikationer.

Vill du veta mer?

Kontakta oss!

Relaterad läsning

Introducing Abion

Introducing Abion: The Bold Pioneers of Brand Freedom

Pressmeddelande
Svenska
pll_64f043f5b579a
1, november 2023
Our core vision is to empower brands and give them the freedom to supercharge their IP portfolios, faster, smarter...
Signing_pic_1

Hello mate! Träffa kollegorna i London

Pressmeddelande
Svenska
pll_6447d114cf029
28, september 2023
When launching in a new market, and with that opening a whole new office, Abion looked for people who were both ex...