Abion / Blogg / Trendspaning: 6 viktigaste trenderna inom tekniska certifikat 2021
certificates trends

Det sker hela tiden en utveckling inom tekniska certifikat, här får du koll på de senaste trenderna för att både skydda och förstärka ditt varumärke.

Med hjälp av ett TLS / SSL -certifikat blir din hemsida säker och trafiken krypteras till användarna. Numera är TLS / SSL, nästintill en standard på de flesta hemsidor och att betrakta som en ”hygienfaktor”.

SSL är en förkortning av Secure Socket Layer och TLS (Transport Layer Security) är den senaste och säkraste versionen av SSL, eller egentligen mer korrekt den metod som ersatt SSL för att kryptera trafiken.

– Dina besökare måste känna en trygghet när de besöker din hemsida, säger Jonathan Borg, Technical Solutions Specialist på Abion.

Helt affärskritiskt

Det händer, ofta på grund av den mänskliga faktorn, att hemsidor blir av med sina SSL-certifikat – man glömmer helt enkelt att förnya dem.

I augusti 2020 stängdes ett välkänt musiktjänst-företag ner under en dryg timme – hela deras hemsida och applikation slutade fungera då man glömt att förnya SSL-certifikaten. Ett varumärkesmässigt fiasko som uppmärksammades av media över hela världen.

De 6 viktigaste certifikat-trenderna 2021

Under 2021 fortsätter utvecklingen inom SSL-certifikat och en ökad säkerhet av ert varumärke; här är några trender som vi på Abion ser komma:

  1. Automatisering
  2. Konsolidering
  3. Gratiscertifikat
  4. VMC – Verified Mark Certificate
  5. Googles ranking, Safari och Chrome
  6. Certifikat på dokument
  7. Summering

1. Automatisering

Trenden säger att förnyelsen av TLS / SSL-certifikat kommer i allt högre utsträckning ske per automatik. Allt för att undvika den ”mänskliga faktorn”. Oftast är det just den ”mänskliga faktorn” som ställer till det när ett företag eller en organisation missar att förnya SSL-certifikaten. Genom automatisering kan problematiken på ett enkelt sätt undvikas. Givet vikten av att säkra varumärket med hjälp av SSL-certifikat är det rimligt att anta att trenden med automatiserade lösningar kommer slå igenom på bred front under det kommande året.

I stora drag innebär automatiseringen att man plockar bort den människliga faktorn ur beställnings- och installationsprocessen av TLS / SSL-certifikaten. Genom att automatisera certifikatsflödet minimerar man administration och risken att ett certifikat missas att förnyas, mer eller mindre försvinner. I och med de förkortade löptiderna på certifikat, ser vi en alltmer ökad efterfrågan och behov av automatisering.

Automatisering av SSL-certifikat 2021

2. Konsolidering

En sannolik trend är att företag och organisationer kommer samla ihop sina SSL-certifikat till en och samma leverantör i syfte att få en bättre kontroll. Ett problem för många företag och organisationer är att flera olika befattningshavare, var för sig, har beställt SSL-certifikat från olika leverantörer vilket lätt resulterar i en bristande översikt och en ökad risk för att certifikat förfaller och glöms bort att förnyas. Genom en genomtänkt strategi kring certifikaten kan man lätt undvika dylika problem.

3. Gratiscertifikat

Let’s Encypt är en icke-vinstdrivande certifikatmyndighet som tillhandahåller SSL-certifikat utan kostnad. Vi ser en ökad trend i att många väljer gratiscertifikat på omkringliggande domäner (till exempel en .nu-domän) som dirigeras till huvudsiten. På själva huvudsiten bör man dock ha ”riktiga” certifikat. Är det en viktig site, där det till exempel finns en inloggningsfunktion är det inte att rekommendera att man använder sig av gratiscertifikat. Dessutom har gratiscertifikaten en löptid på bara tre månader, vilket innebär att de blir krångligare att hålla reda på.

I de fall där falska phishingsidor använder sig av SSL-certifikat, vilket de ofta gör, är det nästintill uteslutande s.k. gratiscertifikat som är installerat. Detta skapar i sin tur en falsk trygghet i att hemsidan inte handlar i bedrägligt syfte.

phishing ssl-certifikat, falska hemsidor, gratiscertifikat

4. VMC – Verified Mark Certificate

VMC är inte ett SSL-certifikat, men besläktat. Trenden att kunna intyga autenciteten på avsändaren av mail är inte enbart en trend utan ett faktum. VMC är ett nytt kommande digitalt certifikat som intygar autenticiteten hos avsändaren av ett mail med hjälp av en bild på företagsloggan direkt i inkorgen. Under det kommande året kommer VMC-tjänsten att rullas ut och det kommer sannolikt bli nästa stora trend inom kommunikationssäkerhet.

Varumärket blir ännu bättre skyddat om man använder sig av VMC-lösningar och dessutom ger det ett mer solitt intryck gentemot kunder och partners. Tack vare VMC kan mottagaren av ett mail på ett enkelt sätt försäkra sig om att avsändaren av mailet verkligen företräder den organisation som personen ifråga utger sig för att göra.

VMC – Verified Mark Certificate certifikat ny trend

5. Googles ranking, Safari och Chrome

De senaste åren har det faktum att Google rankar hemsidor med kryptering högre än icke-krypterade hemsidor bidragit till att alltfler ser till att ha SSL-certifikat även om på renodlade ”informationssidor”.

Webläsarna Safari och Chrome har börjat ”flagga” för osäkra siter som inte har SSL-certifikat. Det innebär att användarna kan se själva huruvida en siter är krypterad eller ej vilket i sin tur kommer driva på utvecklingen med SSL-certifikat ytterligare.

hemsidan ej säker, glömt förnya SSL certifikat

6. Certifikat på dokument

Givet det faktum att vi alla blir alltmer ”digitala” och att den papperslösa tillvaron blir mer och mer en norm kommer krypterade och besläktade lösningar med SSL-certifikat bli allt vanligare.

– Trenden med digitala avtal och mer och mer digital signering innebär att man måste hitta lösningar som är säkra, säger Per Ahlström, Senior Client Manager på Abion.

En digital signatur med detta certifikat, säkrar dokumentet genom en digital nyckel som intygar att författaren till dokumentet är legitim. Certifikatet försäkrar dig om autentiseringen på det digitala dokumentet och validerar därmed både författaren och dokumentet i sig. Detta ger mottagaren förtroende att kunna ta emot dokument med vetskapen att dessa inte förfalskats eller manipulerats.

digital signatur trend 2021

Summering

Krypteringslösningar för att garantera ditt varumärkes säkerhet och renommé kommer bli allt vanligare och viktigare. En ökad automatisering av beställning och installation av krypteringstjänster är en bra hjälp – men det ökar på betydelsen av att ha en tydlig strategi för hanteringen av dina certifikat.

Relaterad läsning

Magdalena Bonde Abion – Steven Lane Lane IP – Press relese

Abion Expands its International Footprint With the Acquisition of Lane IP

Pressmeddelande
Svenska
5, juni 2024
We are excited to announce the acquisition of Lane IP, a renowned UK-based IP specialist. This strategic acquisiti...
Introducing Abion

Introducing Abion: The Bold Pioneers of Brand Freedom

Pressmeddelande
Svenska
pll_66598aa140cb7
1, november 2023
Our core vision is to empower brands and give them the freedom to supercharge their IP portfolios, faster, smarter...

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Abion AB, orgnr. 556633-6169 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Funktionella cookies

Funktionella cookies behöver placeras för att webbplatsen ska kunna prestera som du förväntar dig, exempelvis så att den känner av vilket språk som du föredrar, för att känna av om du är inloggad, för att hålla webbplatsen säker, komma ihåg inloggningsuppgifter eller för att kunna sortera produkter på webbplatsen utefter dina preferenser.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata