Abion / Blogg / Vår senaste release i Abion Core
Abion Core Nyheter

Abion Core release

Vår kundportal har nu blivit ännu bättre och vi vill med denna release meddela några utav våra nyheter i Abion Core:

Trademark Info-uppdatering nr. 2

Tidigare har vi informerat om Trademark Info-uppdatering i portalen där du fått mer komplett information kring ditt varumärke med exempelvis exponering av ägaruppgifter. I denna uppdatering vill vi ytterligare informera om att du nu kan, efter begäran, se dokument som är kopplade till dina varumärken. Det kan röra dokument kring dina ansökningar, pågående registreringar o.s.v.

Dokumenthantering i projektmodulen

Förutom att du kan se dokument kopplat till dina varumärke, kan du även se dokument kopplat till dina projekt. Har du tillgång till projektmodulen i portalen kan du alltså själv ladda upp dokument som rör projektet (ex. registreringsbevis) men även se dokument som våra projektledare laddat upp och själv ladda ner dessa.

Ladda upp dokument i PM

API för DNS-hantering

Vi erbjuder nu API för att hantera DNS. En funktion som underlättar er administration och säkerhet!

Ett API möjliggör för dig att komma åt funktionerna i Abion Cores DNS-hantering direkt från ert egna administrationsverktyg, för att till exempel automatisera vanligt förekommande uppdateringar.

DNS API


TIDIGARE RELEASER

Trademark Info-uppdatering

Genom Trademark Info ges du möjlighet att se vilken information som visas kring ditt varumärke i varumärkes-vyn i Abion Core. Du kan nu få mer komplett information kring ditt varumärke och därmed se ex. ägaruppgifter samt utökade information kring klassningen mm.

SSL-modulen

I samband med de nya reglerna kring kortare livslängd på SSL-certifikat kan man nu i Abion Core, beställa certifikat upp till 6 år. Certifikaten kommer behöva bytas ut årligen, men förnyelseprocessen kommer ske mer eller mindre helt automatiserat, vilket i sin tur sparar administrativtarbete, och risken att missa att förnya ett certifikat försvinner.

I SSL-modulen kan du även lägga till kommentarer vid beställning av certifikat. De kommenterar du fyller i, syns sedan i listan med certifikat, när ordern är exekverad.

Ssl-kommentarsfält

Design-uppdatering

Som du kanske redan sett har vi gjort del design-uppdateringar i portalen. Inte bara det faktum att du tydligare kan se dina rättigheter uppdelade på legalt, digitalt och tekniskt utan även följa dina bevakningsträffar samt se vilka av dina projekt och ordrar som är pågående.

Tydligheten med att kunna se de olika delarna av legalt, digitalt och tekniskt ger dig bättre överblick om hur säkert ditt varumärke är och om det fallerar i någon del.

För att du snabbt ska kunna se och följa dina bevakningar har vi skapat en funktion - Monitoring Service, som där du som har domännamnsbevakning och/eller varumärkesbevakning kan följa de bevakningsträffar vi upptäckt.

designelement Abion Core

Domain Management Modul & Portfolio Domains

Du kan nu lägga till kommentarer som rör dels specifika domäner samt hela din domänportfölj. Kommentarsfälten hör ihop vilket gör att om du gör kommentarer under Portfolio kommer samma kommentarer att visas för domänerna under Domain Module också. Dessa kommentarer går till vår avdelning inom Project Management.

Vidarekoppling

Du kan nu vidarekoppla din domän till en tillfällig sida under en viss period för att sedan leda tillbaka trafiken till befintlig site ex. under ombyggnad. En så kallad redirect 302.

Project List & Project Details Page

Rubriken där du  kan hitta organisationen flyttas istället till en kolumn i projektlistan.

Tidigare har du kunnat hitta "Domain Services", "Hosting Services" och "SSL Certificate Services" under separata flikar. Dessa har nu sammanförts till en och innehåller alla domän- och IT-relaterade ordrar.  Den befintliga fliken "Legal Services"  ersätts med “Trademarks". Där kan du se varumärken som är bifogade till resp. projekt/order.

Relaterad läsning

Introducing Abion

Introducing Abion: The Bold Pioneers of Brand Freedom

Pressmeddelande
Svenska
pll_64f043f5b579a
1, november 2023
Our core vision is to empower brands and give them the freedom to supercharge their IP portfolios, faster, smarter...
Signing_pic_1

Hello mate! Träffa kollegorna i London

Pressmeddelande
Svenska
pll_6447d114cf029
28, september 2023
When launching in a new market, and with that opening a whole new office, Abion looked for people who were both ex...