Speglad hemsida

Bedrägeri och intrång: Speglad hemsida

Speglad hemsida

En speglad eller kopierad hemsida kan vara till stor skada för ett företag och är således ett digitalt hot man bör skydda sig mot. Här kan du läsa mer om vad speglade hemsidor innebär, vilket syfte de fyller och vilka skyddsåtgärder som finns att vidta.

Kontakta oss

Vad innebär en speglad hemsida och hur kan det skada företaget?

En speglad hemsida är en hemsida vars layout och innehåll olovligen har kopierats från en annan hemsida, tillhörande en annan aktör. Den är helt eller nästintill identisk med originalsidan, men används i bedrägerisyfte. Med hjälp av en speglad hemsida kan bedragare bland annat lura till sig känslig information om kunder – till exempel konto- eller kortuppgifter.

Speglade hemsidor kallas även för kopierade hemsidor och förekommer ofta tillsammans med domänkapning och ibland även fejkade konton, vilka kan till exempel kan användas för att marknadsföra hemsidorna.

På vilket sätt kan en speglad/kopierad hemsida skada ert företag?

Speglade hemsidor utgör ett allvarligt hot mot legitima företag och varumärken. De kan skada rykte och renommé samt förtroende hos kunder, vilket i förlängningen kan kosta både marknadsandelar och pengar. Speglade hemsidor blir också en form av varumärkesintrång om en skyddad logga eller annan typ av registrerat varumärke kopieras och används på hemsidan.

De största skadorna orsakas framförallt av att kunder leds in på falska hemsidor i tron om att de är legitima. Där kan de till exempel luras att köpa piratkopierade produkter till kampanjpriser och/eller samt lämna ifrån sig känsliga användaruppgifter som bedragarna sedan kan utnyttja på ett brottsligt sätt. Vanligt är exempelvis att kortuppgifter som anges i checkout sparas, så att de sedan kan använda dem till andra köp på kundens bekostnad.

Minimera risken för en speglad hemsida med ett starkt IT-skydd

Speglade hemsidor kan vara svåra att upptäcka och många gånger kan de existera länge utan att det företag som utsätts alls vet om det. Ju längre tid en speglad/kopierad hemsida är aktiv, desto större skada kan den emellertid åsamka. Dels i form av rena stölder från kunder, dels vad gäller förlorade intäkter och minskat förtroende bland kunder för det företag som drabbas. 

Att ha ett gediget skydd mot den här typen av hot är således något som bör prioriteras högt av alla företag med mer eller mindre kända varumärken. Precis som ett starkt varumärkesskydd bör finnas på plats – för vilket vi kan vara behjälpliga med bland annat förundersökning, varumärkesansökan och bevakning – bör ni också se till att ha ett kraftfullt skydd för både cyberattacker men också se till att all domänhantering följer rätt strategi.

Saknas kompetens, resurser och tid för detta inhouse, gör ni klokt i att ta hjälp av en extern partner med expertis inom både cybersäkerhet och varumärkesskydd. Som oss på Abion.

Marknadens bästa lösningar för skydd mot speglade hemsidor och andra hot

På Abion arbetar vi med att utveckla och tillhandahålla innovativa, moderna och avancerade helhetslösningar för företag med höga krav på IT-säkerhet. Med tjänster som domänbevakning, hosting, SSL-certifikat, VMC-certifikat och säker e-post kan vi skydda ert företag från att drabbas av kopierade hemsidor och de konsekvenser som följer.

I vårt team finns spetskompetens inom både varumärkesskydd, domänhantering och cybersäkerhet. Med oss som partner är ni garanterade ett robust skydd på alla fronter – såväl mot speglade hemsidor, som mot andra typer av digitala hot.

Vill ni veta mer om hur speglade hemsidor fungerar och hur vi på Abion kan rusta er mot bedragare? Tveka inte att kontakta oss redan nu, antingen via mail eller telefon.

Vanliga frågor om speglade hemsidor

Är en speglad hemsida olaglig?

En speglad hemsida som olovligen kopierar layout, innehåll och eventuellt ett skyddat varumärke är en typ av bedrägeri och därmed olaglig.

Går det att se om en hemsida är speglad?

Ofta kan det vara mycket svårt då bedragarna hela tiden blir bättre och bättre på att kopiera layout och innehåll.

Varför bör företag skydda sig mot speglade hemsidor?

Falska hemsidor som speglar det egna företagets används ofta för att lura kunder på pengar. De kan skada företagets rykte, renommé och lönsamhet.

Vem kan utsättas för att ens hemsida blir speglad?

Alla som har en egen hemsida kan, utan rätt skydd, drabbas av att sajten speglas/kopieras av bedragare. Såväl företag som privatpersoner.

Hittade du inget svar på din fråga? Kontakta oss gärna så hjälper vi dig.

Insikt och support

Populära bloggposter

Introducing Abion

Introducing Abion: The Bold Pioneers of Brand Freedom

Pressmeddelande
Svenska
pll_64f043f5b579a
1 november 2023
Signing_pic_1

Hello mate! Träffa kollegorna i London

Pressmeddelande
Svenska
pll_6447d114cf029
28 september 2023
ai purple 1080×811

Ökat hot från AI-genererade webbutiker: Så skyddar du ditt företag

Startsida
Varumärkesskydd
Svenska
pll_6509839d68734
19 september 2023