Fejkkonto – vad är det och hur kan du skydda dig? Instagram

Bedrägeri och intrång: Fejkkonto

Fejkkonto

Fejkkonton är ett utbrett problem på nätet och något som precis som andra former av digitala hot bara blir allt vanligare. Som företag är det viktigt att veta hur fejkkonton kan utgöra en risk för verksamheten, hur du avslöjar dem och vilka skyddsåtgärder som finns att vidta för att minska risken att drabbas.

Kontakta oss

Vad är ett fejkkonto och hur kan du skydda dig?

Ett fejkkonto kan vara ett konto på exempelvis Instagram, Twitter eller Facebook, som skapats av botar och som saknar en riktig, mänsklig användare. Det kan också vara ett konto som skapats i någon annans namn, utan att vederbörande vet om det eller har gett sitt tillstånd till det. Speglade hemsidor som används för att sälja fejkade produkter och/eller lura kunder att lämna ifrån sig känsliga användaruppgifter är också en typ av fejkkonton.

Företag som råkar ut för att dess namn och varumärke utnyttjas i ett fejkkonto riskerar bland annat att få sitt rykte skadat – vilket i sin tur kan leda till konsekvenser för verksamhetens lönsamhet.

Så kan ett fejkkonto skada ditt företag

Fejkkonton kan påverka företag negativt på olika sätt beroende på om det rör sig om låtsaskonton utan mänskliga ägare, eller konton där företagsnamn olovligen utnyttjas av bedragare.

Låtsaskonton utan mänskliga ägare

Låtsaskonton utan riktiga användare förekommer framförallt i sociala medier som exempelvis Facebook, Instagram och Twitter, där fenomenet dessvärre blivit mycket vanligt de senaste åren. En av de största riskerna med den här typen av fejkkonton är att annonsörer kan luras att tro att ett företag har betydligt större räckvidd än vad det egentligen har. Blir det senare känt att en betydande del av följarna i själva verket endast är fiktiva fejkkonton, kan det leda till avslutade samarbeten och förlorade annonsintäkter

Fejkkonton i företagets namn

Ett fejkkonto som skapas av bedragare i ditt företags namn kan skada ert goda rykte och renommé, såväl som tillväxt och lönsamhet. Detta genom att användas på ett bedrägligt sätt – exempelvis för att marknadsföra fejkade tävlingar eller kampanjer.

Fejkad hemsida

En fejkad eller speglad hemsida som utger sig för att vara ditt företags sida eller en fejkad e-post kan exempelvis lura kunder att köpa piratkopior av era produkter. Den kan även användas för att komma över känslig information från era kunder. 

Hur skyddar du dig mot fejkkonton?

Fejkade konton kommer liksom phishing, domänkapning och andra typer av onlinebaserade hot alltid att finnas på nätet. Med hjälp av en tydlig strategi för IT-säkerhet samt tekniska och digitala verktyg designade för att identifiera och avvärja hot går det dock att skydda sig. Såväl mot att företagets namn och/eller domän kapas och utnyttjas i ett fejkkonto, som mot att infekteras av låtsaskonton skapade för att sprida virus och komma över känslig information. 

I takt med att bedragarna blir allt mer skickliga krävs dock ett mer avancerat skydd. Och för det krävs i sin tur en modern, innovativ och kompetent IT-partner som hela tiden ligger steget före.

Abion kan bistå med IT-säkerhet i världsklass

På Abion brinner vi för att hjälpa företag och organisationer att skydda det som är deras från olika typer av digitala hot och intrång. Vi är marknadsledande inom såväl cybersäkerhet som varumärkesskydd och domänhantering, och kan erbjuda ett komplett utbud av kvalificerade tjänster som tillsammans bygger ett robust skydd runt din verksamhet. Effektivt mot såväl fejkkonton, som andra typer av hot. 

Skydd vi bland annat kan bistå med:

 

Vill du veta veta mer om hur vi kan hjälpa ditt företag med ett skräddarsytt skydd perfekt för just er verksamhet? Hör av dig så berättar vi mer!

Vanliga frågor om fejkkonton

Varför skydda sig mot fejkade konton?

Utan ett effektivt skydd kan fejkade konton skada företagets rykte och lönsamhet genom att lura kunder och sprida falsk information.

Vem kan skapa ett fejkkonto?

Ett fejkkonto kan skapas av såväl mänskliga bedragare som botar.

Hur undviker man att luras av fejkkonton?

Skydd mot fejkkonton erhålls bäst genom ett starkt och effektivt system för IT-säkerhet, inklusive olika typer av tekniska och digitala tjänster.

Vad används fejkkonton till?

Fejkkonton används i syfte att lura och bedra kunder och andra användare genom att utnyttja någon annans namn och goda rykte.

Hittade du inget svar på din fråga? Kontakta oss gärna så hjälper vi dig.

Insikt och support

Populära bloggposter

Introducing Abion

Introducing Abion: The Bold Pioneers of Brand Freedom

Pressmeddelande
Svenska
pll_64f043f5b579a
1 november 2023
Signing_pic_1

Hello mate! Träffa kollegorna i London

Pressmeddelande
Svenska
pll_6447d114cf029
28 september 2023
ai purple 1080×811

Ökat hot från AI-genererade webbutiker: Så skyddar du ditt företag

Startsida
Varumärkesskydd
Svenska
pll_6509839d68734
19 september 2023