Abion / Blogg / Patent – allt du behöver veta om ensamrätten
Varumärkesskydd patent

Patent är precis som varumärkesskydd och upphovsrättsskydd en del av immaterialrätten. Här kan du läsa mer om vad patentskydd innebär, vilket syfte det fyller och hur du går tillväga för att ansöka om ensamrätten.

Vad är patent och hur fungerar det?

Patent avser en form av immateriella rättigheter särskilt öronmärkta för uppfinningar. Tillsammans med varumärkesskydd och upphovsrättsskydd är patentskydd en del av immaterialrätten – det vill säga det område inom juridiken som reglerar skydd för olika typer av immateriella tillgångar.

Ett beviljat patentskydd ger uppfinnare exklusivitet till sina uppfinningar under en viss tid. Exklusiviteten innebär att innehavaren av uppfinningen äger ensamrätt under tiden patentskyddet gäller. Det här betyder i sin tur att ingen annan får plagiera uppfinningen eller på annat sätt använda den i egna produkter under denna period.

Regleras i patentlagen

Villkor och bestämmelser för patentering av uppfinningar regleras i patentlagen (1967:837). I lagen finns bland annat grundläggande krav för patentering av uppfinningar angivna, liksom bestämmelser för ansökan om patentskydd samt vad som gäller för avgifter, licenser och överlåtelser.

Patent är en win/win – gynnar både företag och staten

Syftet med ensamrätten är framförallt att främja den tekniska utvecklingen i samhället. Utan möjlighet till patent skulle det vara allt för riskabelt att investera tid, pengar och arbetskraft i att utveckla en helt ny teknik, som någon annan kan kopiera på en gång. 

Patentskyddet är också gynnsamt för flera parter – dels för företag som beviljas patent och näringslivet generellt, dels för staten. Villkoren bygger på att företag erhåller patentskydd under en begränsad tid i utbyte mot att staten sedan får offentliggöra den aktuella tekniken. 

Tack vare ensamrätten ges innehavaren möjlighet att marknadsföra sin uppfinning och få tillbaka de investeringar som gjorts utan att behöva konkurrera mot andra aktörer. När patentskyddet sedan upphör offentliggörs tekniken bakom uppfinningen så att den kan användas och förhoppningsvis utvecklas vidare av andra.

Söka patent för en uppfinning – hur, var och när?

För att få svenskt patent måste du lämna in en ansökan till Patent- och registreringsverket, PRV. Vill du söka patent i ett annat land gör du en separat ansökan till immaterialrättsmyndigheten i det landet. Önskar du skydda företagets uppfinning i flera olika länder kan du ansöka via ECP-systemet (European Patent Convention) för länder i Europa, alternativt PCT-systemet (Patent Cooperation treaty) som har global omfattning.

Ansökan i Sverige görs på en färdigtryckt blankett från PRV. Längre ned kan du läsa mer om vad en patentansökan ska innehålla och vilka krav som måste uppfyllas för att beviljas patent.

Vad gäller lämplig tid för att ansöka om patent varierar det från fall till fall. Har ditt företag uppfunnit en helt ny teknisk lösning vill ni förstås söka ensamrätt tidigt för att inte riskera att konkurrenter hinner före. Samtidigt är det inte bra att vara för tidig och ansöka innan uppfinningen med säkerhet är 100% klar. När en patentansökan är ingiven går det nämligen inte att göra ändringar i den.

Krav och giltighetstid för patent

För att ditt företag ska beviljas ensamrätt för en uppfinning måste dels ansökan vara komplett med alla handlingar, dels kraven för patent vara uppfyllda. 

En svensk patentansökan ska innehålla:

  • Ansökningshandling
  • Beskrivning av uppfinningen
  • Patentkravens lydelse 
  • Sammandrag
  • Eventuell ritning

 

När ansökan väl är ingiven måste också uppfinningen uppfylla vissa grundläggande krav för att patent ska beviljas. Dessa krav är:

  • uppfinningen måste vara helt ny och okänd
  • uppfinningen ska vara av teknisk karaktär och kunna tillverkas industriellt
  • uppfinningen måste ha uppfinningshöjd (väsentligt särskilja sig från allt som är tidigare känt)

 

Efter ingiven ansökan tar PRV:s handläggningsperiod vid. Vanligen tar det åtminstone ett par år innan ansökan beviljas, från det att den lämnas in tills dess att beslut fattas. Godkänt patent gäller sedan i 20 år.

Komplettera med varumärkesregistrering för ett fullgott skydd

Beviljas ni patent för en teknisk lösning äger företaget exklusivitet till själva uppfinningen i 20 år. Patentskydd är dock inte detsamma som varumärkesskydd, vilket istället garanterar er ensamrätt till företagets varumärke. Varumärket kan exempelvis vara en logotyp eller ett ordmärke – någon form av unik symbol som används för att marknadsföra era varor och/eller tjänster och som skapar igenkänning hos kunder. 

Ett aktivt skydda sitt varumärke är inte minst värdefullt när patentskyddet så småningom går ut och er uppfinning blir tillgänglig för andra att använda i egen produktutveckling. Med ett skyddat varumärke hjälper ni kunder att särskilja er originalprodukt från kopior framtagna av andra aktörer. Det hjälper er att behålla er positionering på marknaden samt att utnyttja det försprång som patentskyddet gav.

Så kan vi på Abion bistå

Hos Abion kan ni få hjälp att säkra ett korrekt och fullgott varumärkesskydd på alla plan. Vi kan bland annat bistå med en grundlig förundersökning och hjälp med varumärkesansökan, liksom varumärkesbevakning, ansökan om mönsterskydd samt flertalet andra tjänster inom domänhantering och webbsäkerhet

Givetvis kan också hänvisa er till rätt aktör för praktisk hjälp med ansökan om patent, även om vi själva inte erbjuder sådana tjänster.

Har ni fått beviljad ensamrätt och vill veta mer om varför varumärkesskydd är ett viktigt komplement och hur vi på Abion kan bistå? Varmt välkomna att höra av er till oss!

Vanliga frågor om patent

Var ansöker jag om patent?

Svenskt patent ansöker du om hos PRV. Patent i annat land söks hos det landets immaterialrättsmyndighet.

Hur mycket kostar patent?

Ansökningsavgiften i Sverige ligger på 3 000 kr. Därutöver tillkommer meddelandeavgift, årsavgifter samt eventuella tilläggsavgifter. Allt inräknat kan totalkostnaden bli runt 100 000 kr.

Hur länge gäller patent?

Ett patent gäller i 20 år från det att ansökan lämnas in samt under förutsättning att årsavgiften betalas.

Vill du veta mer?

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Relaterad läsning

ai purple 1080×811

Ökat hot från AI-genererade webbutiker: Så skyddar du ditt företag

Startsida
Varumärkesskydd
Svenska
pll_6509839d68734
19, september 2023
Falska webbutiker är inget nytt. Men när de numera skapas med hjälp av AI blir de extremt trovärdiga. Detta ökar r...
Vad är upphovsrätt?

Vad är upphovsrätt? En komplett guide

Varumärkesskydd
Svenska
24, augusti 2023
Allt du behöver veta om upphovsrätt och hur skyddet fungerar – ✓Villkor ✓Verk som omfattas ✓Så kan våra jurister...