Abion / Blogg / Immaterialrätt – Den grundläggande guiden
Immaterialrätt - Den grundläggande guiden

Immaterialrätt är det rättsområde som reglerar skydd av olika typer av immateriella tillgångar – till exempel patent, varumärken, design och mönster. Som företagare är det viktigt att känna till hur immaterialrätten fungerar, vilka juridiska rättigheter du har och vilka åtgärder du kan vidta för att skydda dina immateriella värden. Nedan hittar du en komplett guide med allt du behöver veta.

Vad är immaterialrätt?

Immaterialrätten kallas det juridiska område som reglerar rättigheter och skydd för olika immateriella tillgångar – det vill säga icke fysiska tillgångar som exempelvis konstnärliga verk, design/mönster, patent eller varumärken. Syftet med immaterialrätten är att skydda unika kreationer och immateriella värden genom att ge innehavare juridisk ensamrätt till sitt verk under en viss tid. Så länge ensamrätten gäller är det olagligt för andra att använda tillgången utan tillstånd från innehavaren.

Varför är immaterialrätt viktigt?

Immaterialrätten fyller en viktig funktion då den skyddar tillgångar som inte är fysiska, men som likväl kan ha ett stort värde. Utan immaterialrätten skulle vem som helst kunna kopiera eller använda tillgångar som varumärken, design och patenterade lösningar för egen vinnings skull och/eller för sabotage. Något som i sin tur skulle urholka värdet på dessa tillgångar och beröva upphovspersonen från ensamrätten till det hen skapat.

Immaterialrätten består av fyra delar

I det svenska rättssystemet delas immaterialrätten in i fyra olika områden, vilka definierar och reglerar de juridiska rättigheterna för olika typer av immateriell egendom. De fyra områdena är:

Varumärkesrätt

Varumärkesrätten skyddar särskilda kännetecken som är unika för en viss vara/tjänst och som hjälper kunder att identifiera och skilja produkten från andra på marknaden. Ett varumärke kan exempelvis vara ett figurmärke, ett ordmärke, eller ett ljudmärke.

Upphovsrätt

Skyddar konstnärliga verk som litterära texter, musikstycken och fotografier samt källkod till datorprogram.

Mönsterrätt/designrätt

Mönster- och designrätten skyddar en varas specifika utseende, form och design – dock inte produktens funktion och hur den får användas.

Patenträtt

Patentskydd kan sökas för olika typer av uppfinningar och produkter (fysiska eller digitala) som erbjuder en lösning på ett tekniskt problem, har en industriell reproducerbarhet och/eller verkshöjd samt som inte funnits tidigare. 

Varumärkesskydd patent

Hur får man immateriella rättigheter för något man skapat?

Immateriella rättigheter kan erhållas på olika sätt, beroende på vilken typ av verk det gäller och vilket immaterialrättsligt område det tillhör. För samtliga kategorier utom upphovsrättsskydd måste du ansöka om registrering hos immaterialrättsmyndigheten i det land eller på den marknad du önskar skydda din tillgång. Skydd kan också erhållas genom så kallad inarbetning. 

Kortfattat gäller följande för de fyra olika delarna inom immaterialrätten:

 • Varumärkesskydd
  Juridiskt varumärkesskydd erhålls genom en varumärkesregistrering hos Patent- och registreringsverket (PRV), och/eller immaterialrättsmyndigheten i det land du vill registrera ditt varumärke. Registreringen tar vanligen 4-6 månader från det att ansökan kommer in tills dess att skyddet är klart. Beviljat varumärkesskydd gäller sedan i 10 år. Skyddet kan förlängas med ytterligare 10 år obegränsat antal gånger.
 • Patentskydd
  Ansökan om patentskydd görs hos PRV och vanligtvis tar det ungefär 18 månader innan registreringen går igenom. Skyddet gäller i max 20 år och kan därefter inte förlängas, annat än för läkemedel och växtskyddsmedel.
 • Mönster- och designskydd
  Registrering görs precis som för varumärke och patent hos PRV (eller immaterialrättsmyndighet i annat land, beroende på var du vill att skyddet ska gälla). Beviljat mönster- och designskydd är giltigt i 5 år, och kan därefter förlängas med max 20 år.
 • Upphovsrättsskydd
  Upphovsrättsskydd är det enda immaterialrättsliga skyddet som du inte behöver ansöka om. Skyddet uppstår istället direkt när du skapat något som faller under upphovsrätten, till exempel ett litterärt verk, ett musikstycke eller ett konstverk. Upphovsrättsskyddet gäller i 70 år efter upphovspersonens död. 

Vad krävs för att ansöka om immaterialrättsligt skydd?

Ansökningsprocessen för immateriella rättigheter kräver både tid och juridiska kunskaper. För att du ska få korrekt skydd, och för att processen ska gå så smidigt som möjligt, är det viktigt att det blir rätt från början. 

Generellt väljer de flesta företag att ta hjälp av en advokatbyrå eller annat ombud med juridisk kompetens och expertis inom just immaterialrätt – som oss på Abion. Vi kan bistå med all kompetens, kapacitet och expertis som krävs för att säkra ett så robust och avancerat skydd som möjligt runt dina immateriella tillgångar. Juridiskt, såväl som tekniskt. Vår breda expertis gör att vi kan sköta allt runt immaterialrätt inhouse – från ansökan och registrering till efterföljande bevakning, tekniskt skydd och förnyelser. Detta gör processen snabbare, smidigare och mer kostnadseffektiv för dig som kund. 

Vad krävs för att ansöka om immaterialrättsligt skydd? Immaterialrätt.

Immaterialrättsliga begrepp att känna till

Immaterialrätten är ett omfattande juridiskt område med många snåriga regler att rätta sig efter. Som företagare behöver du förstås inte kunna allt som står i lagen, men följande är några centrala begrepp som kan vara bra att känna till:

 • Särskiljningsförmåga
  Ett varumärkes viktigaste funktion. Särskiljningsförmågan innebär att varumärkets utformning är sådan att dess varor/tjänster enkelt kan särskiljas från andra produkter på marknaden. 
 • Industriell reproducerbarhet
  En uppfinning kan reproduceras industriellt med samma resultat varje gång. Industriell reproducerbarhet är ett viktigt kriterium för beviljat patentskydd. 
 • Uppfinningshöjd
  En uppfinning skiljer sig väsentligt från alla andra tidigare kända uppfinningar. 
 • Skyddsomfång
  Anger omfattningen av det immaterialrättsliga skyddet för exempelvis ett varumärke eller ett upphovsrättsskyddat verk. 
 • Verkshöjd
  Begrepp inom upphovsrätten. Verkshöjd innebär att något anses uppnå en tillräcklig nivå av personligt skapande för att ge juridisk ensamrätt – det vill säga upphovsrättsskydd. 

Skyddar dig mot intrång – och mot att begå intrång själv

Immaterialrättens syfte är att skydda värdet av immateriella tillgångar – precis på samma sätt som lagen skyddar materiell egendom och en ägares ensamrätt till exempelvis sina pengar, sitt hus eller sin bil. 

Med ett registrerat varumärkesskydd, patentskydd, mönsterskydd eller upphovsrättsskydd är det brottsligt för någon annan att använda det skyddade verket utan tillstånd från dig som ägare. Vare sig det sker avsiktligt genom piratkopiering eller olika typer av cyberattacker, eller oavsiktligt. 

Att registrera ett varumärke, ett patent eller annan typ av immateriell  tillgång skyddar också ditt eget företag från att råka begå intrång på någons annans egendom. Beviljas du varumärkesskydd, patentskydd eller liknande kan du vara säker på att ditt verk är tillräckligt unikt och uppfyller alla de villkor som krävs för att få skydd.

Vilka konsekvenser kan brott mot immaterialrätten ge?

Brott mot immaterialrätten kan ge dryga böter eller fängelse i upp till två år. Även oavsiktliga intrång utan uppsåt att sabotera eller stjäla egendom kan ge rättsliga påföljder.

Vill du veta mer om immaterialrätt? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Relaterad läsning

Introducing Abion

Introducing Abion: The Bold Pioneers of Brand Freedom

Pressmeddelande
Svenska
pll_64f043f5b579a
1, november 2023
Our core vision is to empower brands and give them the freedom to supercharge their IP portfolios, faster, smarter...
Signing_pic_1

Hello mate! Träffa kollegorna i London

Pressmeddelande
Svenska
pll_6447d114cf029
28, september 2023
When launching in a new market, and with that opening a whole new office, Abion looked for people who were both ex...