Varumärkesstrategi – varför är det viktigt att ha?

Varumärkesstrategi – varför är det viktigt att ha?

En vass varumärkesstrategi lägger grunden för ett starkt varumärke och hjälper ditt företag att hålla rätt kurs. Men hur skapas rätt strategi, och vad bör den innehålla? Här kan du läsa om vad en varumärkesstrategi är, vilka delar som är bra att inkludera samt hur vi kan bistå ditt företag.

Rådgivning och prisförslag

5 fördelar med Abions varumärkesstrategi

Trademark strategy

Vill du veta mer hur vi kan hjälpa dig med en varumärkesstrategi?

Vi hjälper dig sätta upp en varumärkesstrategi som håller i längden. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Vad är en varumärkesstrategi?

En varumärkesstrategi kan enkelt förklaras som en plan för hur du vill att ditt företags varumärke ska uppfattas av andra – och då framförallt den marknad ni riktar er till. Det handlar om att fastställa vilket budskap och vilka värderingar ni vill förmedla med varumärket, och hur ni kan kommunicera det på ett så träffsäkert och effektivt sätt som möjligt. Kort sagt är varumärkesstrategin företagets vad, hur och varför med varumärket. 

 • Varför finns varumärket?
 • Vad vill ni uppnå med varumärket?
 • Hur vill ni positionera varumärket och vad ska ni göra för att nå dit?

Vad bör en bra varumärkesstrategi innehålla?

En varumärkesstrategi kan göras mer eller mindre omfattande, men för att den ska fylla sitt syfte och verkligen hjälpa er att bygga varumärke finns några centrala delar som man vill ta hänsyn till:

 • Företagets affärsidé 
 • Primär målgrupp
 • Nuvarande och önskad positionering på marknaden
 • Konkurrensanalys
 • Framgångsfaktorer
 • Potentiella svagheter och hur de kan åtgärdas
 • Varumärkesidentitet
 • Vilka värderingar ni vill förmedla till kund
 • Synlighet – var, när och hur ska varumärket kommuiceras?

 

Själva strategin kan sammanställas som en varumärkesplattform, vilken sedan fungerar som ett styrdokument att arbeta utifrån. Helst ska varumärkesstrategin genomsyra alla beslut som fattas i företaget – från markandsföring och investeringar, till grafisk design, utbud, prissättning, leverantörer, samarbetspartners och arbetskulturen på företaget.

Varför ska man ha en varumärkesstrategi?

En proaktiv och välarbetad varumärkesstrategi bör finnas hos alla företag – oavsett storlek eller bransch. Utan en komplett varumärkesstrategi som tydliggör nuläge, förutsättningar, mål, önskeläge, framgångsfaktorer och potentiella svagheter blir det mycket svårt att effektivt bygga ett starkt varumärke. 

Strategin fungerar på så vis som en karta och kompass, som hjälper ditt företag att planera och arbeta målmedvetet med utvecklingen av varumärket. Något som är ett måste för att kunna stå sig i den hårda konkurrens som råder idag. 

Abion och BRANDIT lanserar kontor i London

Vikten av att skydda det du bygger upp

Varumärkesskydd är en viktig del av en bra varumärkesstrategi. Ju starkare ett varumärke blir, desto mer ökar risken att någon annan vill sabotera eller sko sig på framgången. Tyvärr är varumärkesintrång mycket vanligt idag. 

Genom att säkerställa ett robust varumärkesskydd redan från start, kan ditt företag aktivt skydda det ni bygger upp och med det skapa förutsättningar att växa ännu mer. Att nå de mål ni sätter upp, och mer därtill. 

Som exeprter på varumärkesarbete i allmänhet, och varumärkesskydd i synnerhet,  kan vi på Abion bistå med detta.

partnerprogrammet Juristkontor Abion

Så kan vi på Abion hjälpa till

Vår unika spetskompetens inom varumärkessäkerhet ger dig flera fördelar i skapandet av en smart och framgångsrik varumärkesstrategi. Hos oss kan du få hjälp av en varumärkesstrateg att kartlägga varumärkets behov och förutsättningar utifrån flera angreppsvinklar. Dels vad som behövs för att driva det framåt, men kanske framförallt hur du på bästa sätt kan skydda det ni bygger upp i företaget. 

Vi erbjuder en bred portfölj av skyddstjänster som skräddarsys efter företagets behov och varumärkesstrategi. Tjänster som effektivt ser till att potentiella hot och intrång undanröjs, så att ditt varumärke kan fortsätta utvecklas med full fart framåt.

Prata med en varumärkesstrateg

Vanliga frågor om varumärkesstrategi

Vad innehåller en varumärkesstrategi?

En varumärkesstrategi bör innehålla en nulägesanalys, en kartläggning av förutsättningar, mål, konkurrens samt en plan för hur varumärket ska skyddas både juridiskt och digitalt.

Vad är varumärkesstrategi?

En varumärkesstrategi kan beskrivas som en planering för hur man ska arbeta med och utveckla ett varumärke så att det på sikt kan nå de mål man har satt upp.