Bild på förstoringsglad vid dator för att göra en förundersökning av varumärket

Förundersökning av varumärke

Gör en förundersökning av varumärket för att veta om det planerade eller existerande varumärket är tillräckligt unikt för att registrera. På så sätt sparar du både tid och investeringar. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Gör en förundersökning

Varför göra en förundersökning?

Att ansöka om ett varumärke utan att först ha undersökt hur marknaden ser ut kan vara förenat med risker. Bland annat eftersom äldre rättigheter kan utgöra hinder mot beviljande av en varumärkesansökan. Eftersom förundersökningen identifierar eventuella andra aktörer som använder identiska eller förväxlingsbara kännetecken får man reda på om det tilltänkta varumärket är ledigt och om det är möjligt att registrera det med ensamrätt. En förundersökning hjälper dig med att:

  • upptäcka risker som finns inför en lansering av nytt varumärke
  • avgöra om riskerna är hanterbara eller inte
  • underlätta för välavvägda beslut
  • undvika onödiga problem och kostnader
Image of people beeing happy they did a trademark investegation

Spara tid och kostnader

Även om förundersökningen inte ger en garanti för att varumärket kommer att registreras, ger den en god indikation om eventuella hinder och risker som finns när ett nytt varumärke lanseras samt om riskerna är hanterbara eller inte. Med en förundersökning kommer du kunna ta välavvägda beslut och undvika både problem och kostnader.

För varumärken som redan används kan det, exempelvis i samband med expansion till nya geografiska områden eller breddning av verksamheten, vara lika viktigt att genomföra en förundersökning för att identifiera eventuella hinder och risker. Jobbar du med e-handel där ni planerar att expandera utomlands rekommenderar vi att se hela webinaret från utdraget bredvid här!

Hur går en förundersökning till?

Förundersökning

Vårt legalteam kommer genomföra sökningar i varumärkesdatabaser baserade på det tilltänkta varumärkets lydelse (eller utseende om det är en figur), de varor och tjänster som varumärket ska användas för samt de länder som är relevanta.

Utvärdering av sökresultat

Samtliga relevanta sökträffar bedöms därefter utifrån ett varumärkesrättsligt perspektiv där vi utvärderar dessa utefter er specifika situation.

Rekomendationer för att uppnå önskat resultat

Vi levererar därefter förundersökningen och ger er rekomendationer för att ni ska kunna uppnå önskat resultat. 

Gör en förundersökning

Vill du göra en förundersökning? Dags för en utlandsexpansion och osäker på om ditt varumärke kan registreras i detta land? Kontakta oss så hjälper vårt legal-team dig!

Relaterade tjänster

Immaterialrätt – juristbyrå och webbsäkerhet under samma tak

Varumärkesskydd

Komplett guide till varumärkesskydd. Vi hjälper dig rätt genom processen att skydda varumärket – Ansökan✓ Villkor✓ Krav & kostnad✓
Immaterialrätt – juristbyrå och webbsäkerhet under samma tak

Immaterialrätt

Skydda dina immateriella tillgångar med Abion ✓Jurister inom immaterialrätt ✓Rådgivning & tekniska tjänster ✓Så kan vi hjälpa dig