kristopher-roller-PC_lbSSxCZE-unsplash

Registrera varumärke – Ansökan och varumärkesregistrering

En varumärkesregistrering är direkt avgörande för att du ska kunna lyckas med ett framgångsrikt varumärkesbyggande. För korrekt skydd är det dock viktigt att registreringen blir rätt. Hos Abion kan ditt företag få hjälp med att registrera varumärke – från förundersökning och ansökan, hela vägen in i mål. Enkelt, smidigt och kostnadseffektivt.

Registrera varumärke

område

Vi kan fokusera på vår kärnaffär tack vare att Ports Group hjälper oss med varumärkes- och domännamnsskyddet. Deras specialistkompetens hjälper samtidigt oss att bli bättre och säkerställa vårt varumärke långsiktigt.

Tom Thörnblom

Tom Thörnblom

Kommunikation och hållbarhetschef - Lyko

QlikTech har jobbat med Ports Group med stor framgång i flera år. Vi älskar att jobba med Per och hans team då de alltid levererar ett väldigt bra resultat och är härliga människor att jobba med.

Abion

Alice Hume

Director & Senior Corporate Counsel Intellectual Property

För ett par år sedan kände vi att vi behövde samordna varumärkesskyddet med domänhanteringen och valet föll på Ports. Förutom att vi känner oss trygga med deras expertis uppskattar vi även deras proaktiva arbetssätt – de är på hugget och håller oss alltid uppdaterade med tips och rekommendationer.

Iréne Thorstensson

Iréne Thorstensson

Webbansvarig - Svea Ekonomi

Att ha hela varumärkesportföljen och alla domäner hos Ports Group inklusive bevakning och kompetent rådgivning innebär att vi kan känna sinnesro, minskar administration och gör att vi kan fokusera på vår kärnverksamhet.

Christian Omander

Christian Omander

VD på Coolstuff

5 anledningar att registrera varumärke

En varumärkesregistrering är att rekommendera för alla företag inom alla branscher – och ju tidigare man gör det, desto bättre. Genom att registrera ditt varumärke får du nämligen:

 • Juridisk ensamrätt till varumärket
 • Skydd mot att själv råka begå intrång på någon annans registrerade varumärke
 • Möjlighet att kräva rättsliga åtgärder vid intrång som olovlig användning eller piratkopiering
 • Ökad status och värde för ditt varumärke samt lättare att skydda företagets rykte och anseende
 • En konkurrensmässig fördel. Ett registrerat varumärke skyddar det som är unikt för företaget och bygger förtroende hos kunder
5 grunde til at registrere et varemærke

Börja resan mot ett registrerat varumärke! 

Är du intresserad av att skydda ditt varumärke? Kontakta våra jurister och experter idag och börja er resa mot ett starkt varumärke.

Enklare varumärkesregistrering med Abion – så kan vi bistå

För att ditt varumärke ska få ett korrekt juridiskt skydd krävs att registreringen görs på rätt sätt. Processen inkluderar en hel del förarbete, och förutsätter djupgående kunskap inom immaterialrätt. Saknas den kompetensen inhouse, bör du ta hjälp av en extern expert.

Hos Abion kan du få stöd genom hela processen med att registrera ditt varumärke. Från ett första ax till färdig limpa. Vi har all kompetens inom varumärkesrätt in-house – och kan vara behjälpliga med allt från förundersökning och ansökan, till implementering av skyddstjänster genom varumärkesbevakning.

Inom Sverige, EU eller internationellt – vi registrerar ditt varumärke där du vill

Registrering av varumärke bör göras på alla marknader där någon form av verksamhet äger rum – antingen produktion, marknadsföring och/eller försäljning. För vissa företag räcker det med en registrering inom Sverige, medan andra behöver göra det inom hela EU eller till och med internationellt.

Oavsett var i världen du behöver registrera ditt varumärke, kan vi på Abion stå till tjänst. Vi har lång erfarenhet av varumärkesregistreringar både inom och utanför Sveriges gränser, och kan hjälpa ditt företag med en noggrann, kostnadseffektiv och smidig process. Från början till slut.

Vill du veta mer hur det fungerar att registrera varumärke med hjälp av oss? Varmt välkommen att höra av dig redan idag.

Skydda varumärket

Varumärkesregistrering handlar i grund och botten om att skydda det egna varumärket från att kopieras eller på andra sätt utnyttjas av obehöriga. Processen med att registrera ett varumärke kan emellertid vara både snårig och tidskrävande, samtidigt som det är mycket viktigt att det blir rätt gällande exempelvis varumärkesklasser.

Som experter på det mesta som rör varumärken – och med spetskompetens inom både varumärken, domäner och webbsäkerhet – kan vi Abion hjälpa ditt företag med en snabb, smidig och grundlig varumärkesregistrering. Nedan berättar vi mer om vikten av en registrering, vad som krävs för en godkänd varumärkesregistrering samt hur vi på Abion kan stå till tjänst.

Vad innebär det att ett varumärke är registrerat?

Kortfattat kan sägas att ett registrerat varumärke är ett skyddat varumärke rent juridiskt. Skyddet innebär att endast du som är innehavare av varumärket har lov att använda det. Beroende på var du registrerat varumärket – till exempel inom Sverige eller i hela EU – samt inom vilka varumärkesklasser, blir det juridiska skyddet olika omfattande. I samband med ansökan om registrering skrivs varumärket också in i Svensk varumärkesdatabas.

Rent praktiskt innebär en varumärkesregistrering att du kan kräva rättsliga åtgärder för varumärkesintrång om någon försöker använda ditt företags varumärke, eller ett snarlikt, utan ditt tillstånd.

varumärkesskydd

Vad krävs för att kunna registrera ett varumärke?

För att en varumärkesregistrering ska godkännas måste några grundläggande villkor vara uppfyllda. 

Både i Sverige och utlandet gäller att:

 • Varumärket måste ha särskiljningsförmåga
 • Ingen risk för förväxling får finnas
 • Ansökningshandlingar ska vara korrekt ifyllda och inskickade

Förutom ovanstående finns också krav gällande lagar, regler, god sed, upphovsrätt, offentliga symboler och namn. 

Registrera varumärke – steg för steg

När alla förberedelser är i sin ordning är det dags att gå vidare med en ansökan om varumärkesregistrering. Registreringen görs enklast elektroniskt via PRV:s hemsida, men det går också att ladda ned blanketter att fylla i för hand. 

När du skickat in din ansökan får du en kopia på den skickad till din e-post. Därefter följer en process i följande steg:

 1. PRV kontrollerar att det inte föreligger några hinder för ansökan.
 2. Din varumärkesansökan publiceras efter några veckor. (Observera att publiceringen är offentlig för vem som helst att se. Vill du vara säker på att få ett visst domännamn till ditt varumärke bör du därför se till att skydda det specifika domännamnet innan du ansöker om själva varumärkesskyddet.)
 3. Invändningsperioden startar. Äldre rättighetsinnehavare ges möjlighet att inom tre månader efter ingiven ansökan invända om de anser att din ansökan är för lik deras registrerade varumärke/n .
 4. Din varumärkesregistrering registreras inom ungefär ett halvår (förutsatt att inga invändningar gjorts).
 5. Varumärket publiceras i Svensk Varumärkesdatabas och du erhåller ett registreringsbevis för ditt varumärke.

Sammantaget brukar en varumärkesregistrering ta fyra till sex månader från inkommen ansökan till registrering, inräknat den tre månader långa invändningsperioden

Invändningsperioden innebär att andra varumärkesinnehavare kan invända mot din ansökan för att de anser att ditt varumärke är identiskt eller förväxlingsbart med deras varumärke. Skulle en invändning komma in ges du möjlighet att själv eller via ombud bemöta eller bestrida den innan PRV fattar beslut i ärendet. Ofta kan man även försöka nå en samförståndslösning med den aktör som invänt, exempelvis genom att med ett ombuds hjälp förhandla fram ett samexistensavtal.

In-house expertisBevakning

All kompetens in-house

Våra experter är kunniga inom immaterialrätt samtidigt som vi enkelt kan sträcka ut en hand till våra kollegor inom IT och domän.

Förunder

Aktiv bevakning

Genom att samla dina varumärken hos oss får du en säker hantering där vi garanterar förnyelse av dina varumärken samtidigt som vi erbjuder att aktivt bevaka dem åt dig för att meddela dig om intrång sker.

Abion Core

Abion Core

I vår plattform får du en tydlig överblick över ditt innehav, en hög säkerhet samt en automatiserad hantering av samtliga toppdomäner i världen.

Vad kostar registrering hos Abion?

Kostnad för varumärkesskydd i Sverige

Du ansöker om svenskt varumärkesskydd hos Patent- och registreringsverket, PRV, via deras e-tjänst eller genom att maila eller posta in din ansökan. Billigast blir det om du ansöker via e-tjänsten.

Avgifter e-tjänst

Grundavgift för skydd i en klass: 2 000 kr

Avgift för varje ytterligare klass: 1 000 kr

Avgifter mail/post

Grundavgift för skydd i en klass: 2 700 kr

Avgift för varje ytterligare klass: 1 000 kr

Den totala kostnaden för att registrera ett varumärke i Sverige brukar ligga på mellan 2 000-6 000 kr.

Kostnad för varumärkesskydd inom EU

Varumärkesskydd inom EU handläggs av europeiska immaterialrättsmyndigheten EUIPO. Du kan ansöka om skydd i hela EU, alternativt i vissa länder. Skydd i ett enstaka EU-land söker du enklast hos det landets egna immaterialrättsmyndighet.

Avgifter EUIPO - skydd inom EU

Grundavgift för skydd i en klass: 850 euro

Två klasser: 50 euro

Tre eller fler klasser: 150 euro per ytterligare klass

Kostnad för internationellt varumärkesskydd

Vill du skydda ditt varumärke utanför EU ansöker du om registrering via WIPO, World Intellectual Property Organization. Totalt finns ett hundratal länder och mellanstatliga organisationer att välja bland, däribland USA och Kina samt EU och BeNeLux. Nedan ser du kostnadsexempel för USA, EU, Kina samt europeiska länder som inte är med i EU.

Avgifter EU, Norge och Schweiz

Grundavgift för skydd i en klass: 20 500 kr
Fem klasser: 28 000 kr

Avgifter EU och USA

Grundavgift för skydd i en klass: 18 000 kr
Fem klasser: 36 500 kr

Avgifter EU, Kina och USA

Grundavgift för skydd i en klass: 20 000 kr
Fem klasser: 43 000 kr

Vanliga frågor om att registrera varumärke

Kan jag ändra en varumärkesregistrering?

Ja, du kan göra ändringar i en ansökan, men också i ett registrerat varumärke. I ett redan registrerat varumärke går det dock endast att göra små ändringar som inte påverkar märkets helhetsintryck.

Vad krävs för att man ska kunna registrera ett varumärke?

För att kunna registrera ett varumärke krävs bland annat att varumärket har tillräcklig särskiljningsförmåga, att ingen förväxlingsrisk föreligger samt att det inte strider mot lagar eller upphovsrätt.

Hur mycket kostar det att registrera ett varumärke internationellt?

Varumärkesskydd i hela EU kostar 850 euro för en klass. För internationellt skydd utanför EU varierar kostnaden beroende på land och antal varumärkesklasser.

Vad kostar det att registrera ett varumärke?

Det beror på var du ska registrera det. I Sverige kostar en varumärkesregistrering från 2000 kronor. Inom EU kostar det från 850 euro och uppåt. Internationellt varierar det beroende på land/länder.

Hur mycket kostar varumärkesskydd?

Kostnaden för varumärkesskydd varierar beroende på var du vill skydda ditt varumärke samt i hur många klasser. Svenskt varumärkesskydd kostar från 2 000 kr.

Registrera ditt varumärke!

Är du intresserad av att skydda ditt varumärke? Kontakta våra jurister och experter idag och börja er resa mot ett starkt varumärke.