Mønsterbeskyttelse/designbeskyttelse – en vejledning for virksomheder

Mönsterskydd – ett skydd för innovativ design

Mönsterskydd skyddar en särskild utformning eller design på en produkt och kallas därför också för designskydd. I motsats till patent gäller skyddet bara för varans utseende – inte själva funktionen. Kontakta oss så hjälper vi dig att sätta upp skyddet!

Registrera design

område

Mönsterskydda din produkt

Exklusiviteten innebär att ingen annan aktör har rätt att sälja, tillverka eller importera designen/mönstret i kopierat format. För att skyddet ska bli rätt är det viktigt att veta vad det innebär, hur en ansökan går till och vilka krav som ställs för mönsterskydd. Vi hjälper dig med:

  • Planering och strategi för vilka länder du bör ansöka i
  • De juridiska aspekter som behövs för ansökan
  • Identifiera potentiella affärsrisker
  • Förvaltning och hantering av dina mönsterskydd
Få designbeskyttet dit produkt

Vad är mönsterskydd?

Mönsterskydd avser skydd av immateriella rättigheter kopplade till en design eller en utformning av en fysisk produkt. Skyddet kan sökas för produkter vars utseende och form är helt unikt på marknaden och ger, om det godkänns, innehavaren exklusivitet till designen under de 25 år som det är giltigt.

Mönsterskydd är att värna om ett kännetecken unikt för ert företag

Syftet är att skydda nyskapande och innovativ design som liksom en unik logotyp eller en speciell jingel kan vara kännetecknande för ett visst bolag. Utan mönsterskydd/designskydd är utformningen enligt lag inte exklusivt ägd av någon part, och kan därmed kopieras och användas fritt av vem som helst. 

För företag som skapat en speciell produktdesign som kunder associerar med dem kan detta leda till stora konsekvenser – såväl vad gäller rykte och renommé, som för bolagets lönsamhet. Rent krasst kan andra utnyttja en välkänd design för egen vinnings skull, utan att begå något brott.

Att skydda ett mönster/en design är också viktigt för att se till att man inte själv omedvetet begår intrång på en redan skyddad design. Blir ansökan godkänd kan man känna sig trygg med att inget annat liknande eller identiskt mönsterskydd finns registrerat på samma marknad. Viktigt att veta är dock att detta inte är någon garanti för att en snarlik design inte finns skyddad på en annan marknad – till exempel i ett annat EU-land eller internationellt. För att erhålla designskydd även utomlands måste ansökan göras till EUIPO och/eller WIPO.

Krav för att få mönsterskydd

För att en design ska kunna skyddas måste följande grundläggande krav vara uppfyllda:

  • Den måste vara helt ny och får inte likna någon redan existerande och offentliggjord design
  • Den måste ha sådan särprägel att den inte kan klassas som en form som måste kunna användas av alla – till exempel en vanlig geometrisk form
  • Den får inte olovligen innehålla någon annans varumärke, porträtt, ett upphovsrättsskyddat verk, ett släktnamn eller konstnärsnamn
  • Den får inte strida mot god sed, eller innehålla ett statsvapen eller en statsflagga

 

Utöver dessa formella krav måste också ansökan vara korrekt ifylld och komplett med alla obligatoriska bilagor – däribland bilder och ritningar på på själva designen.

Hur ansöker man om mönsterskydd?

Mönsterskydd i Sverige ansöks om hos Patent- och registreringsverket, PRV. Antingen via deras e-tjänst på nätet, eller i pappersform. Skydd inom EU handläggs av den gemensamma europeiska immaterialrättsmyndigheten EUIPO, medan internationellt skydd ligger under WIPO – World Intellectual Property Organization. 

Vägen till ett godkänt mönsterskydd kan emellertid vara både lång och snårig med komplicerad juridik att förhålla sig till och många regler att hålla koll på. Såväl i Sverige, som utomlands. För att vara säker på att en design överhuvudtaget uppfyller kraven för mönsterskydd och att ansökan sedan blir korrekt, är det oftast bäst att ta hjälp av ett ombud med expertis inom immaterialrätt och varumärkesskydd. 

Hos Abion kan ditt företag få hjälp genom hela processen att söka mönsterskydd – från förundersökning till ansökan och därefter aktiv bevakning. Alltid med personlig rådgivning och enligt en strategi anpassad för er verksamhet. 

Välkommen att höra av dig så berättar vi mer.

Få hjälp med ansökan om Designskydd

Vill du skydda din kreation eller vill du veta mer om skyddet i sin helhet? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Vanliga frågor om mönsterskydd

Vad är skillnaden mellan patent och mönsterskydd?

Mönsterskydd skyddar utseendet och formen på en produkt, men inte funktionen. Patent skyddar istället funktionen, men inte utseendet.

Hur mycket kostar mönsterskydd?

Ansökningsavgiften för mönsterskydd/designskydd i Sverige är 2000 kr. Därefter tillkommer en kostnad på 200 kr per bild om du lägger till fler bilder.

Hur länge gäller mönsterskydd?

Mönsterskydd gäller i fem år från ingivningsdatumet, och kan sedan förlängas i max 25 år.

Relaterade tjänster

image 789

Varumärkesskydd

Komplett guide till varumärkesskydd. Vi hjälper dig rätt genom processen att skydda varumärket – Ansökan✓ Villkor✓ Krav & kostnad✓

Immaterialrätt

Skydda dina immateriella tillgångar med Abion ✓Jurister inom immaterialrätt ✓Rådgivning & tekniska tjänster ✓Så kan vi hjälpa dig