Mønsterbeskyttelse/designbeskyttelse – en vejledning for virksomheder

Designbeskyttelse – beskyttelse af innovativt design

Designbeskyttelse beskytter en særlig udformning eller et design på et produkt. Man taler også om mønsterbeskyttelse. I modsætning til patent er det kun varens udseende – ikke selve funktionen, der beskyttes. Kontakt os, så hjælper vi dig med at oprette beskyttelsen!

Registrer design

Få designbeskyttet dit produkt

Eneretten betyder, at ingen anden aktør har ret til at sælge, fremstille eller importere en kopi af designet/mønsteret. For at beskyttelsen bliver helt rigtig, er det vigtigt at vide, hvad det betyder, hvordan ansøgning sker, og hvilke krav der stilles for at opnå designbeskyttelse. Vi hjælper dig med:

  • Planlægning og strategi for hvilke lande du bør ansøge i
  • De juridiske aspekter en ansøgning kræver
  • Identificering af potentielle forretningsrisici
  • Administration og håndtering af dine designbeskyttelser
Få designbeskyttet dit produkt

Hvad er design-/mønsterbeskyttelse?

Designbeskyttelse giver beskyttelse af immaterielle rettigheder i forbindelse med et design eller en udformning af et fysisk produkt. Der kan søges designbeskyttelse af produkter, der som følge af deres udseende og form er helt unikke på markedet, idet godkendelse giver indehaveren eneret til designet i de 25 år, designbeskyttelsen gælder.

Designbeskyttelse skal beskytte et kendetegn, der er unikt for jeres virksomhed

Formålet er at beskytte nyskabende og innovativt design, der lige som et unikt logo eller en speciel jingle kan være kendetegnende for en bestemt virksomhed. Uden designbeskyttelse/mønsterbeskyttelse er der ifølge loven, ingen der eksklusivt ejer udformningen, og alle kan således kopiere og frit anvende den.

For virksomheder, der har skabt et specielt produktdesign, som kunderne associerer med dem, kan det have store konsekvenser – både for virksomhedens rygte, renommé og rentabilitet. Kort sagt kan andre udnytte et velkendt design for egen vindings skyld uden at begå en forbrydelse.

Det er også vigtigt at beskytte et mønster/design for at sikre, at man ikke ubevidst selv begår krænkelser af et allerede beskyttet design. Hvis ansøgningen bliver godkendt, kan man føle sig sikker på, at der ikke er registreret et andet lignende eller identisk design med designbeskyttelse på det samme marked. Det er dog vigtigt at bemærke, at det ikke er en garanti for, at et lignende design ikke er beskyttet på et andet marked – eksempelvis i et andet EU-land eller internationalt. For også at opnå designbeskyttelse i udlandet skal ansøgningen sendes til EUIPO og/eller WIPO.

Krav for at opnå designbeskyttelse

For at et design kan beskyttes, skal følgende grundlæggende krav være opfyldt:

  • Det skal være et helt nyt design, der ikke må ligne et allerede eksisterende og offentliggjort design
  • Det skal have et sådant særpræg, at det ikke kan klassificeres som en form, som må anvendes af alle – for eksempel en almindelig geometrisk form
  • Det må i følge loven ikke indeholde en andens varemærke, portræt, et ophavsretsretligt beskyttet værk, et efternavn eller kunstnernavn
  • Det må ikke stride mod god skik eller indeholde et lands heraldiske symbol eller flag

 

Ud over disse formelle krav skal ansøgningen også være korrekt udfyldt og komplet med alle de obligatoriske bilag – deriblandt billeder og tegninger af selve designet.

Hvordan ansøger man om designbeskyttelse?

I Danmark ansøger man om designbeskyttelse hos Patent- og Varemærkestyrelsen. Enten via deres hjemmeside eller i papirform. Beskyttelse inden for EU varetages af den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret EUIPO, mens international beskyttelse varetages af Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret (WIPO).

Vejen til godkendt designbeskyttelse kan imidlertid være både lang og kompliceret med omfattende jura, man skal forholde sig til, og mange regler at holde styr på. Både i Danmark og andre lande. For at være sikker på, at et design i det hele taget opfylder kravene til designbeskyttelse, og at ansøgningen således bliver korrekt, er det som oftest bedst at få hjælp af en ekspert i immaterialret og varemærkebeskyttelse.

Hos Abion kan din virksomhed få hjælp gennem hele processen med at søge designbeskyttelse – lige fra forundersøgelsen til registreringen og derefter med aktiv overvågning. Altid med personlig rådgivning og efter en strategi, der er tilpasset til jeres virksomhed.

Du er velkommen til at kontakte os, så fortæller vi mere.

Ofte stillede spørgsmål om designbeskyttelse

Hvor længe gælder designbeskyttelsen?

En designbeskyttelse gælder i fem år fra indsendelsesdatoen, og kan derefter forlænges i maks. 25 år.

Hvad er forskellen mellem patent og designbeskyttelse?

Designbeskyttelse beskytter udseendet og formen på et produkt, men ikke funktionen. Et patent beskytter i stedet funktionen, men ikke udseendet.

Få hjælp til at ansøge som designbeskyttelse

Vil du beskytte din kreation, eller vil du vide mere om beskyttelse generelt? Kontakt os, så hjælper vi dig!

Relaterede tjenesteydelser

Juridiske tjenester

Fra clearance-søgninger til håndhævelse hjælper vi dig med at opbygge langsigtede strategier til at skabe, evaluere, vedligeholde og beskytte jeres i...
Ophavsret beskytter brugen af et skabt værk

Varemærkeovervågning

Varemærkeovervågning hjælper dig med at opdage det, hvis nogen prøver at registrere et ord- eller figurvaremærke, der er identisk eller kan forveksle...