Spoofing

Bedrägeri och intrång: Spoofing

Spoofing

Spoofing är ett vanligt förekommande bedrägeri som innebär att bedragaren utger sig för att vara någon annan i syfte att komma åt känsliga uppgifter, personuppgifter eller data. Nedan går vi igenom vad du behöver känna till om spoofing för att kunna skydda ditt företag, dina kunder och samarbetspartners.

Kontakta oss

Vad är spoofing?

Spoofing är ett samlingsnamn för bedrägerier på nätet där förövaren använder någon annans identitet för att få tillgång till känsliga uppgifter. Det kan exempelvis handla om bedragare som utger sig för att vara en myndighet eller falska hemsidor som är utformade så att användaren ska tro att det är den vanliga legitima sidan som tidigare alltid gått att lita på. Namnet ”spoofing” kommer från det engelska ordet spoof, som betyder spratt.

Spoofing

Hur fungerar spoofing?

I grunden bygger all spoofing på att det finns varumärken som människor har ett extra stort förtroende för och därför agerar mindre försiktigt kring än de hade gjort med okända varumärken. Spoofing genomförs vanligtvis med hjälp av olika tekniska lösningar som motverkar att offret ska misstänka eller förstå att den blir lurad. Bedragarna kan till exempel bygga upp bluffhemsidor, förfalska IP-adresser och mixtra med DNS-cachar för att få offret att tro att allt är som det ska, och därför lämnar ut uppgifter som gör att bedragarna kommer åt bankkonton eller liknande.

Digitaliseringen har skapat fler brottsmöjligheter på nätet

Bedrägerier är allt annat än ett nytt fenomen och har funnits lika länge som de har varit möjliga att genomföra. Bedrägerier som genomförs med hjälp av internet, såsom spoofing, tog däremot fart i samband med att internet fick en alltmer central roll i samhället. På slutet av 90-talet och början av 00-talet fanns det inte någon legitim anledning att lämna ut personuppgifter på nätet, men i takt med att tjänster digitaliserats har användningen av personuppgifter blivit en förutsättning för att boka läkarbesök, deklarera, betala räkningar och annat. Detta har i sin tur skapat fler möjligheter för bedragare att komma över potentiella offrens känsliga uppgifter och data.

Vanliga former av spoofing

Spoofing kommer i många olika gestalter eftersom bedragarna hela tiden arbetar för att komma på nya effektiva tillvägagångssätt att genomföra sina bedrägerier på. Nedan är några exempel på spoofing-aktiviteter:

Skydda företaget

Så skyddar du ditt företag mot spoofing

Som företagsledare kan det vara svårt att hålla sig uppdaterad kring alla potentiella säkerhetsrisker eftersom hoten ständigt förändras och utvecklas. Det finns dock tre saker du kan göra för att börja motverka spoofing-attacker riktade mot ditt företag:

1. Tekniska säkerhetslösningar

Se till att du alltid har de senaste uppdaterade skydden för att förebygga att bedragare ska ta sig in i era system eller komma åt era kunders, partners eller er egen interna data.

2. Skydda ditt varumärker

Säkra ensamrätten till ditt varumärke genom en varumärkesregistrering som gör det juridiskt olagligt för andra att nyttja det. Här kan du läsa mer om varumärkesskydd.

3. Utbilda dina anställda

Eftersom den mänskliga faktorn är en nödvändig ingrediens för att de illvilliga aktörerna ska lyckas med sina intrång behöver dina anställda veta hur de ska agera i olika situationer.

Vad ska jag göra om företaget råkar ut för spoofing?

Om ditt företag råkar ut för spoofing är det av högsta vikt att du agerar omgående. Utöver att polisanmäla både spoofing-försök och utförda bedrägerier behöver du ta reda på var säkerhetshålen finns så att du kan vidta rätt åtgärder. Abion erbjuder en rad olika tjänster som gör att du både kan ta kontroll över situationen och motverka att liknande säkerhetsincidenter inträffar igen.

Så kan Abion bistå med skydd mot spoofing

Idag är ett heltäckande skydd mot spoofing en förutsättning för att verksamheten ska fungera som den ska – utan att jobba proaktivt ökar risken markant för att cyberbrottslingar ska utnyttja just ert företag för att komma åt känslig data. På Abion ser vi inte bara till att ditt företag får ett bra skydd mot spoofing, vi hjälper dig dessutom att hitta existerande säkerhetsbrister och snabbt hantera skadorna om ni utsätts för bedrägerier. Lösningen anpassas helt och hållet efter era unika behov och de kanaler ni använder för att säkerställa att ert anseende och lönsamhet skyddas.

Vanliga frågor om spoofing

Hur går spoofing till?

Spoofing kan genomföras på olika sätt, några exempel är genom bluffmejl, speglade hemsidor, sms och förfalskning av IP-adresser.

Vem kan drabbas av spoofing?

Privatpersoner, myndigheter och företag kan drabbas av spoofing.

Vad betyder spoofing på svenska?

Spoofing kommer från det engelska ordet ”spoof” som betyder spratt på svenska.

Hittade du inget svar på din fråga? Kontakta oss gärna så hjälper vi dig.

Insikt och support

Populära bloggposter

Introducing Abion

Introducing Abion: The Bold Pioneers of Brand Freedom

Pressmeddelande
Svenska
pll_64f043f5b579a
1 november 2023
Signing_pic_1

Hello mate! Träffa kollegorna i London

Pressmeddelande
Svenska
pll_6447d114cf029
28 september 2023
ai purple 1080×811

Ökat hot från AI-genererade webbutiker: Så skyddar du ditt företag

Startsida
Varumärkesskydd
Svenska
pll_6509839d68734
19 september 2023