Abion / Blogg / Webbadresseringen kommer aldrig vara densamma igen.
Featured

Det är nästan omöjligt att inleda detta inlägg på något annat sätt än att förklara den ”heliga graal” status ett två- eller trestavigt .COM-domännamn har. En kort lydelse på en .COM-domän signalerar storlek, lång historia och/eller finansiell styrka. Såsom de registrerade i internets begynnelse under 1985 och 1986. Respektingivande domännamn som IBM.COM, GE.COM, SUN.COM och TI.COM, för att nämna några. Redan från början har alltså korta domännamn primärt på .COM-domänen (.NET, .ORG osv är en annan historia) varit en tydlig statusmarkering.

I ljuset av detta kan man finna det överraskande (eller kanske otroligt) att ett multinationellt bolag med ett trestavigt .COM domännamn skulle migrera till en .TECHNOLOGY domän.

Men just detta var vad som hände tidigare i år. När den globala techgiganten CSC (ej att förväxlas med digitala varumärkesskyddsföretaget CSC Global) fusionerades med en division av Hewlett Packard Enterprise och bildade varumärket DXC Technology. DXC har idag 170 000 anställda och runt 6000 företag och myndigheter i över 70 länder som kunder.

Domännamnet som valdes på denna satsning - DXC.TECHNOLOGY.

Detta kanske inte ses som en så stor grej, men vi adderar lite bakgrundsfakta. Toppdomänen .TECHNOLOGY är en del av den pågående lanseringen av över 1000 nya toppdomäner som initierades 2014.

Vissa skulle hävda att anammandet, alltså företags faktiska användande av en ny toppdomän som huvuddomän, har varit långsamt. Emellertid, att gå från ett etablerat domännamn, till ett domännamn under en helt ny toppdomän, är inget man gör över en natt, varför skulle man? Det finns ett stort varumärkesvärde i ett etablerat domännamn, man litar på vad som är bekant. Ibland är även det faktiska domännamnet en del av varumärkets kärnidentitet, i synnerhet för B2C-varumärken, med Apple.com och Nike.com som självklara exempel.

Därför finner man oftast användandet av nya toppdomäner i nya satsningar, fusioner och rebrandingar, likt den nämnd här.

Vid lanseringen av ett nytt varumärke, oavsett om det är orsakat av en fusion, ny satsning eller rebranding, finns det alltid en risk för krockar med identiska eller förväxlingsbara varumärken. Beroende på omständigheterna kan de juridiska aspekterna av detta vara allt från ”hanterbara” till ”rent katastrofala”. Alldeles oavsett, vid valet av domännamn innebär alltid tidigare registreringar ett problem, i synnerhet vid valet av en ”generisk” toppdomän (d.v.s. inte en landspecifik domän som .DE för Tyskland).

Det är här det blir intressant! Den spontana känslan man får i detta fall är att domännamnet DXC.TECHNOLOGY valdes på grund av två väldigt rationella anledningar:

  1. Varumärket är i sin helhet DXC TECHNOLOGY, därav helt naturligt med .TECHNOLOGY som toppdomän.
  2. Domännamnet DXC.COM var redan taget och inte möjligt att ta över, vare sig genom förvärv eller på juridisk väg.

Men tittar man närmare ser man snabbt att nämnda företag faktiskt äger domännamnet DXC.COM. Precis som sin ”systerdomän” CSC.COM är även den i dagsläget vidarekopplad till DXC.TECHNOLOGY.

Att äga ett .COM domännamn för sitt trestaviga varumärke och istället välja ett .TECHNOLOGY domännamn för sin satsning är möjligen det tydligaste exemplet på accepterandet av nya toppdomäner vi sett så här långt.

Sammanfattningsvis, det är nu omöjligt att hävda att nya toppdomäner enbart är komplement/sekundära till .COM. Vad detta påvisar är att det kanske tom. är tvärtom.

Relaterad läsning

Introducing Abion

Introducing Abion: The Bold Pioneers of Brand Freedom

Pressmeddelande
Svenska
pll_64f043f5b579a
1, november 2023
Our core vision is to empower brands and give them the freedom to supercharge their IP portfolios, faster, smarter...
Signing_pic_1

Hello mate! Träffa kollegorna i London

Pressmeddelande
Svenska
pll_6447d114cf029
28, september 2023
When launching in a new market, and with that opening a whole new office, Abion looked for people who were both ex...