Abion / Blogg / Varumärkesbevakning – Varför bevaka sitt varumärke?
Why monitor the brand

Varför ska man bevaka sitt varumärke?

Antalet varumärkesregistreringar runtom i världen ökar stabilt varje år och för att ge sig in på marknaden idag handlar det inte enbart om att ha ett unikt namn eller en unik logotyp, utan även se till att ni är ensamma om det. När ni väl lyckats hitta ett unikt varumärkesnamn och fått detta registrerat är det lätt att luta sig tillbaka och tro att allt är klart - men tyvärr är endast hälften av arbetet gjort i detta skede.

Att få sitt varumärke registrerat är en del, men att förhindra andra att registrera ett identiskt eller liknande namn som ert varumärke är en annan. Ett registrerat varumärke är inte per automatik skyddat från att andra kan använda eller ansöka om ett identiskt eller liknande namn som ert. Det är ni som varumärkesinnehavare som måste försäkra er om att ingen annan tar sig in på er marknad under ett likadant varumärke. Man kan lätt tro att exempelvis den vanligt förekommande immaterialrättsmyndigheten i EU, EUIPO, granskar alla varumärkesansökningar men så är inte fallet. Eftersom EUIPO i detta fall inte kontrollerar om det finns liknande varumärken som redan registrerats är det därför viktigt att bevaka sitt varumärke för att upptäcka ifall liknande registreringar som er, registreras. Om ni bevakar ert varumärke kan ni snabbare upptäcka potentiella intrång eller se om liknande varumärken som ert registreras, för att i god tid hinna lämna in en invändning mot ansökan inom tidsfristen för detta löper ut, några månader efter ansökningsdagen.

Vad händer om man inte bevakar sitt varumärke?

Om ni endas registrerar ert varumärke och sedan inte bevakar det, riskerar ni att någon annan börjar använda ett liknande eller till och med ett identiskt varumärke som ert och bygger goodwill kring det, i samband med deras verksamhet. Allt detta utan att ni vet om det. Om ni vid ett sådant tillfälle vill starta en rättslig process mot användningen och registreringen kan det bli en svår och dyr process där det inte finns några garantier för att lyckas. I värsta fall kan ni behöva verka på samma marknad, under samma namn, vilket kan skada värdet och anseendet av ert varumärke.

Hur bevakar man sitt varumärke?

Vi erbjuder varumärkesbevakning som täcker hela världen och när vi får träff på liknande varumärken som det ni registrerat, får ni en rapport. Genom att använda er utav vår Varumärkesbevakning får ni enbart relevanta resultat där vi bedömt respektive träff som relevant att agera på.

Hur gör man när ett liknande varumärke upptäckts?

Kontakta oss eller så kontaktar vi dig, om du har vår bevakningstjänst beroende på vad vi upptäckt genom bevakningen. Vi gör en bedömning om bevakningsträffen kan orsaka förväxling på grund av dess likhet till ert varumärke eller ej. När vi upptäcker ett varumärke som kan förväxlas med ert gör vi en invändning genom varumärkesmyndigheten, för att kunna stoppa registreringen. Motsättningen kan resultera i en överenskommelse mellan parterna, genom exempelvis ett samexistensavtal, när båda är eniga i era intressen är uppfyllda för att förhindra förväxling. Motsättningen kan även resultera i en formell rättslig process, genom varumärkesmyndigheten, där en domare får avgöra utfallet.

Key takeaways

  • Det är ni som varumärkesinnehavare som måste försäkra er om ensamrätten till ert varumärke
  • Bevaka varumärket för att snabbt kunna upptäcka potentiella intrång eller se om liknande varumärken som registrerats
  • Om ni endas registrerar ert varumärke och sedan inte bevakar det, riskerar ni att någon annan börjar använda ett liknande eller till och med identiskt varumärke. Vill ni sedan starta en rättslig process kan det bli en svår och dyr process där det inte finns några garantier för att lyckas

Vill du veta mer om hur du bevakar varumärket? 

Relaterad läsning

Introducing Abion

Introducing Abion: The Bold Pioneers of Brand Freedom

Pressmeddelande
Svenska
pll_64f043f5b579a
1, november 2023
Our core vision is to empower brands and give them the freedom to supercharge their IP portfolios, faster, smarter...
Signing_pic_1

Hello mate! Träffa kollegorna i London

Pressmeddelande
Svenska
pll_6447d114cf029
28, september 2023
When launching in a new market, and with that opening a whole new office, Abion looked for people who were both ex...