Abion / Whitepapers / Konfigurera Exchange 2010

 

 

iPhone/iPad (iOS 6)

Denna guide hjälper dig att konfigurera ditt Hosted Exchange-konto för iPhone och iPad (iOS 6).


 

Mac Mail

Denna guide hjälper dig att steg-för-steg konfigurera ditt Hosted Exchange-konto i Mac Mail.


 

Nokia Lumia

Denna guide visar hur du konfigurerar ditt Hosted Exchange-konto på en Nokia Lumia 920, HTC Radar, HTC Titan och övriga Smartphones med Windows Phone 8 som OS.


 

Outlook 2013/2010

Denna guide hjälper dig att steg-för-steg konfigurera ditt Hosted Exchange-konto i Microsoft Outlook 2010.


 

Outlook for Mac 2011

Denna guide hjälper dig att steg-för-steg konfigurera ditt Hosted Exchange-konto i Outlook for Mac 2011. 

 

iPhone/iPad - Exchange 2010

Klicka på inställningar.

Guide Exchange settings iphone

 

Välj E-post, kontakter, kalendrar

Guide Exchange iphone email

 

Klicka på Lägg till ett nytt konto

Guide Exchange iphone add account

 

Välj Microsoft Exchange

Guide Exchange iphone

 

Fyll i dina uppgifter som du fått av oss,

E-post: [Din E-postadress]Domän: HOSTING
Användarnamn: [Din E-postadress]
Lösenord: 
[Ditt lösenord]

Guide Exchange iphone account settings

 

Fyll i vår exchange-server,

Guide Exchange iphone server name

 

Kontot verifieras sedan.

Guide Exchange iphone verification

 

Om alla uppgifter är korrekta får du välja vad som ska synkroniseras. Klicka sedan på spara.

Guide Exchange iphone save


 

Mac Mail - Exchange 2010

Denna guide gäller den svenska versionen av Mail 4.5 som följer med Mac OS X 10.6.8 (Leopard).
Notera att vissa avvikelser kan förekomma mellan olika versioner och språk.

Öppna Mail

Notera att om du startar programmet för första gången startas installationsguiden Välkommen till Mail direkt, i så fall går du direkt till punkt 3.
Klicka på Inställningar.

 

Klicka på knappen Konton och sedan på plus-knappen (+) längst ned till vänster i samma fönster.

 

Fyll i informationen du fått ut av Ports IT. Klicka sedan på Fortsätt.
     Mail går nu ut och söker efter dina e-postinställningar automatiskt.

Om det skulle behövas manuella inställningar här du dem här:

 • Beskrivning: Döp kontot till vad du vill.
 • E-postadress: [Din e-postadress]
 • Fullständigt namn: [Ditt Namn]
 • Intern server: exchange.ports.net
 • Extern server: exchange.ports.net
 • Domän: HOSTING
 • Användarnamn: [Din e-postadress]
 • Lösenord: [Ditt lösenord]

creating account exchange 2010

 

Har informationen fyllts korrekt kommer en Kontosammanfattning fram. Kontrollera att allt stämmer och klicka därefter på Skapa.

Sucess

 

Mail är nu klar att användas!


 

 

Nokia Lumia - Exchange 2010

licka på pilen uppe till höger Nokia arrow för att klicka på knappen Inställningar (Settings).

Välj menyvalen e-post + konton (email + accounts).

Klicka på lägg till ett konto (add an account).

Välj alternativet längst ned, avancerat (advanced setup).

Fyll i din e-postadress i fältet E-postadress (Email address) och ditt lösenord i fältet Lösenord (Password).
Klicka på knappen Nästa (Next).

Välj Exchange ActiveSync som kontotyp i nästa ruta.

Fyll i följande information:

 • I fältet Användarnamn (Username) fyller du återigen i din e-postadress.
 • I fältet Domän (Domain) fyller du i: HOSTING
 • I fältet Server (Server) fyller du i: exchange.ports.net

Låt alternativet Servern kräver en krypterad (SSL) anslutning (Server requires an encrypted (SSL) connection) vara ikryssad.

Döp ditt konto till något passande i fältet Kontonamn (Account name).

Ställ därför in synkroniseringsvalen och klicka på Logga in (Sign in).


 

Outlook 2013/2010 - Exchange 2010

Denna guide grundar sig på den engelskspråkiga varianten av Outlook 2010 konfiguerat på Windows 7. (Svenska alternativ inom parentes).

Innan du börjar: Se till att Outlook inte är öppet under konfigurationen.

Öppna Kontrollpanelen och leta upp ikonen Mail (E-post). Den hittar du under User Accounts (Användarkonton). Klicka på Mail (E-post). Du får då upp följande ruta:

Email accounts outlook exchange

 

Klicka på knappen E-mail Accounts  (E-postkonton) som du hittar överst i rutan.

New account outlook

 

Rutan Account Settings (Kontoinställningar) dyker upp. Stanna kvar på fliken E-mail (E-post) och klicka på New…(Nytt…).

auto account outlook

 

I följande ruta Auto Account Setup (Automatiska kontoinställningar) fyller du i ditt namn, e-postadressen och lösenordet och klickar på Next (Nästa).

Online search

 

Nu söker Outlook efter dina inställningar och försöker logga in på servern.

Har du skrivit korrekta uppgifter, så kommer en begäran om att få ställa in dina uppgifter komma på följande sätt:

allow outlook

 

Klicka på Allow (Tillåt).

Security outlook

 

Om du ombeds fylla i ditt användarnamn och lösenord igen, så gör detta. I annat fall kan du få göra det första gången du startar Outlook.

Outlook

 

Om alla uppgifter stämmer så kommer det en bekräftelseruta på det.  Klicka på Finish (Slutför) och du är klar! Öppna Outlook för att börja använda ditt nya konto!


 

Outlook for Mac 2011 - Exchange 2010

outlook mac

 

Klicka på Konton på Verktyg-menyn. Om det här är det första kontot du skapar i Outlook 2011
klickar du på Exchange-konto under Lägg till ett konto.
Klicka på ikonen Konton.

account outlook mac

 

Klicka på ikonen + längst ned till vänster och välj Exchange….

 • Skriv din e-postadress på sidan Ange Exchange-kontoinformation.
 • Kontrollera att Användarnamn och lösenord är valt under Autentisering.
 • Skriv din fullständiga e-postadress i rutan Användarnamn.
 •  Kontrollera att Konfigurera automatiskt är markerat och klicka på Lägg till konto.

När du har klickat på Lägg till konto söker Outlook efter dina e-postserverinställningar online.

account settings mac outlook

 

I dialogrutan där du tillfrågas om du vill tillåta att servern konfigurerar dina inställningar
markerar du kryssrutan Använd alltid mitt svar för den här servern och klickar sedan på Tillåt.

Step 5 mac outlook

 

Om Outlook kan konfigurera kontot visas kontot som du konfigurerat i den vänstra rutan i
dialogrutan Konton.

Account outlook mac


 

Outlook for Mac 2011 - Exchange 2010

Klicka på ikonen Inställningar (Settings).

Välj Konton and synkronisering (Accounts and sync).

Klicka på Lägg till konto (Add account).

Välj alternativet Företag (Corporate).

Skriv in följande information:
E-postadress (Email address): [Din Epostadress]Lösenord (Password): [Ditt lösenord]

På nästa ruta väljer du Exchangekonto (Exchange Account).

Fyll i följande:

 • E-postadress: [Din Epostadress]
 • Lösenord: [Ditt lösenord]
 • Exchange Server: exchange.ports.net
 • Låt bägge SSL-rutorna vara ibockade.
  Klicka på Nästa (Next).

Ställ in dina synkroniseringsalternativ på nästa skärm och klicka på Klicka på Nästa (Next).

När kontot är konfigurerat och klart, så får du döpa det och klicka på Klar (Done).

 

 

jonathan.borg_-1

Författare

Jonathan Borg

Technical Solutions Specialist

Maila mig

Dela inägget

Vill du veta mer om Exchange och andra lösningar? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Relaterade guider

Outlook Guide

Installationsguide för Outlook

Hosted Exchange 2019
Svenska
pll_61f93e7abdba7
1, februari 2022
Installationsguide för Outlook. Först och främst måste du radera ditt nuvarande konto från Outlook...
E-postklient Abion

Konfigurera Portsit Standard E-post

E-post
Svenska
pll_620135f1b53de
14, december 2021
    Android 2.3 och uppåt Denna guide hjälper er att konfigurera ert mailkonto på en Androidenhet (versio...