Abion / Whitepapers / Konfigurera Portsit Standard E-post

 

 

Android 2.3 och uppåt

Denna guide hjälper er att konfigurera ert mailkonto på en Androidenhet (version 2.3 och uppåt).


 

iPhone/iPad

Denna guide hjälper er att konfigurera ert mailkonto på en iPhone/iPad.


 

Mac Mail

Denna guide hjälper dig att steg-för-steg konfigurera ditt e-postkonto i Mac Mail.


 

Outlook 2010/2013

Denna guide hjälper dig att steg-för-steg konfigurera ditt e-postkonto i Microsoft Outlook 2010.


 

Outlook Express

Denna guide hjälper dig steg-för-steg att konfigurera ditt e-postkonto i Outlook Express.


 

Outlook for Mac 2011

Denna guide hjälper dig att steg-för-steg konfigurera ditt e-postkonto i Microsoft Outlook 2011 för Mac.


 

Windows Live Mail 2009

Denna guide hjälper dig att steg-för-steg konfigurera ditt e-postkonto i Windows Live Mail 2009.


 

 

Android 2.3 och uppåt - mail03.portsit.se

Vi rekommenderar att ni använder er av IMAP på mobila enheter.

Klicka på appen för E-post (kuvert med @ på). Om du inte har ett konto uppsatt sedan tidigare kommer du direkt bli ombedd att skapa ett konto. Fyll i din mailadress och ditt lösenord som du har fått av oss och klicka sedan på Nästa.

1

 

Välj IMAP som typ av konto.

2

 

Skriv mail03.portsit.se som IMAP-server. Din mailadress och lösenord bör redan vara ifyllt. Klicka sedan på Nästa.

3

 

Fyll i mail03.portsit.se som SMTP server och ändra porten till 366. Välj även ”kräver inloggning” och fyll i din mailadress och lösenord. Klicka sedan på Nästa.

4

 

Här behöver du inte göra några ändringar. Att synkronisera mailen och notifiera bör redan vara valt. Klicka på Nästa.

5

 

Fyll i namnet som du vill ska stå när ni skickar mail och klicka sedan på Klar!

6


 

 

iPhone/iPad - mail03.portsit.se

Vi rekommenderar att ni använder er av IMAP på mobila enheter.

Gå till inställningar (Kugghjulet) och välj E-post.

Steg 1

 

Välj lägg till konto.

Steg 2

 

Välj typen ”Annat”.

Steg 3

 

Välj ”Lägg till e-postkonto”

Steg 4

 

Fyll i ett namn på kontot, din mailadress, lösenord och en beskrivning.

Steg 5

 

Välj IMAP och fyll i namn på kontot, din epostadress.

Steg 6

 

Scrolla ner och ange mail03.portsit.se som värdnamn för inkommande E-post samt utgående e-post. Ange sedan din mailadress och lösenord. Detta måste göras på både inkommande och utgående mailserver, det är alltså inte frivilligt (även om din iPhone/iPad kan tro det).

Steg 7

 

Välj nästa och ange att du vill hantera E-post för kontot. Tryck sedan spara.

Lite ändringar behöver göras på den utgående mailservern. (Från hemskärmen) Gå till Inställningar, E-post och välj det kontot som du skapade. Klicka sedan på SMTP. Ändra serverport till 366, kolla på SSL inte är aktivt och att autentisering står på Lösenord. Klicka sedan på klar.

Steg 8

 

Du är nu redo att skicka och ta emot e-post med din iPhone/iPad!


 

 

Mac Mail - mail03.portsit.se

Öppna upp Mac Mail.

Om det inte finns några mailkonton uppsatta sedan tidigare i Mac Mail kommer rutan med välj typ av konto att dyka upp direkt. Följ guiden från bild 4 och framåt om så är fallet.

Om ni redan har andra mailkonton konfigurerade konto och ska sätta upp ett nytt går ni till Mail och trycker påPrefrences (Alternativ).

Mac Mail

 

Tryck på Accounts (Konton)

Mac mail steg 2

 

Tryck sedan på plustecknet nere till vänster.

Mac Mail steg 3

 

Välj Add Other Mail Account och tryck på Continue (Fortsätt).

Mac Mail steg 4

 

Fyll i för- och efternamn, e-post adressen och lösenordet. Tryck därefter på Create (Skapa).

Mac Mail 5

 

Välj om kontot ska vara IMAP eller POP.

 • Mailserver: mail03.portsit.se
 • Användarnamn: din mailadress
 • Lösenord: [Lösenordet du har fått]

Klicka på Next (Nästa).

Kontot kommer behöva konfigureras ytterligare för att fungera, klicka på Next (Nästa).

Mac Mail steg 6

 

På nästa sida ska inget ändras, klicka på Next (Nästa).

Mac mail incomming

 

Ange din e-postadress och lösenord en gång till för autentiseringen på den utgående server och klicka sedan på Create(Skapa).

Mac Mail

 

Ytterligare inställningar måste göras innan kontot är klart för att användas. Klicka på rullisten för Outgoing Mailservers(Utågende mailserver) och välj sedan Edit SMTP-list (Ändra SMTP-lista).

Account

 

Klicka sedan på Advanced (Avancerat) och ändra port till 366. Klicka även ur Use SSL (Använd SSL).

Port

 

Klicka i rullisten för Authentication (Autentisering) och ändra den till Password (Lösenord). Om så behövs, fyll i din mailadress och ditt lösenord igen. Klicka sedan på spara.

Authentification

 

Nu är kontot uppsatt för att ta emot och skicka mail!


 

 

Outlook 2010/2013 - mail03.portsit.se

Klicka på File (Arkiv) högst upp till vänster i Outlook.

På denna fliken klickar du på knappen Add account (Lägg till konto).

File

 

Kryssa för valet längst ned, Manually configure server settings or additional server types (Konfigurera serverinställningar eller ytterligare servertyper manuellt), och klicka på Next >.

Maunell konfiguration

 

Låt alternativet Internet E-mail (Internet-e-post) vara ikryssat och klicka på Next >.

Internet email

 

I nästa ruta är det dags att fylla i dina kontouppgifter på följande sätt:

 1. Fyll i för- och efternamn i rutan Your Name (Ditt Namn)
 2. Fyll i din e-postadress i rutan E-mail Address (E-postadress)
 3. Välj kontotyp (POP3 eller IMAP) i rutan Account Type (Kontotyp).
 4. I de följande rutorna:

Incoming mail server (Server för inkommande e-post) och

Outgoing mail server (SMTP) (Server för utgående e-post (SMTP))

skriver du in: mail03.portsit.se

 1. Fyll i hela din e-postadress i rutan User Name (Användarnamn).

Fyll i ditt lösenord i rutan Password (Lösenord).

Lägg till nytt konto

Utgående server

Utgående server

 

För att konfigurera utgående e-post så klickar du på knappen More Settings (Fler inställningar) och klickar på flikenOutgoing Server (Utgående server). Kryssa i rutan att Outlook ska använda samma kontouppgifter som för inkommande server.

Portar

Vill du byta utgående port från 25 som är standardporten för SMTP-trafik, så kan du göra det genom att klicka på fliken Advanced (Avancerat).

Fyll då i 366 i fältet efter Outgoing server (SMTP). Här kan du även fylla i om du vill lämna en kopia på servern samt hur
många dagar de ska sparas. Detta kan vara bra om man vill sätta upp kontot på flera ställen, men ökar risken att kontot blir fullt och därmed inte kan ta emot mail. Rekommenderat är att spara ca 7 dagar på servern, innan de tas bort.

För att testa så att alla uppgifter är korrekt ifyllda kan du nu stänga rutan och klicka på knappen Test Account Settings… (Testa kontoinställningar…). Då kommer ett testmeddelande skickas och tas emot av ditt e-postkonto. Visar detta test inga fel, så kan du klicka på Next. Klicka därefter på Finish (Slutför) och du är klar!


 

 

Outlook Express - mail03.portsit.se

Klicka på Verktyg i översta menyn och välj Konton i menylistan.

Dialogrutan ”Internet-konton” öppnas, klicka på knappen Lägg till och välj alternativet E-post.

Dialogrutan ”Guiden Internet-anslutning” öppnas. I fältet Namn fyller du i ett namn som beskriver kontot och klickar på Nästa >.

I nästa ruta fyller du i din e-postadress i fältet E-postadress och klickar på Nästa >.

I nästa dialogruta, ”Namn på e-postservrar”, ställer du in följande:

 • Server för inkommande e-post är en: POP3 eller IMAP
 • Server för inkommande e-post (POP3, IMAP eller HTTP): mail03.portsit.se
 • Server för utgående e-post (SMTP): mail03.portsit.se

 

Klicka på Nästa >

I dialogrutan ”Logga in i Internet Mail” fyller du i:

 • Kontonamn: [Din e-postadress]
 • Lösenord: [Ditt lösenord]
 • Kryssa för Kom ihåg lösenordet

 

Klicka på Nästa >

På nästa ruta klickar du på knappen Slutför.

Du hamnar då tillbaka till dialogrutan ”Internet-konton”. Markera ditt konto och klicka på knappen Egenskaper.

Bocka i rutan längs ned framför Servern kräver autentisering och klicka på knappen Inställningar.

Kontrollera att Använd samma inställningar som på servern för inkommande e-post är markerad.

Du är nu klar att använda ditt e-postkonto med Outlook Express!

Portinställningar

För att ändra inkommande eller utgående portar, så markerar du ditt konto och klicka på knappen Egenskaper.
Klicka på fliken Avancerat.

Portar tillgängliga på mail03.portsit.se:

SMTP: 25 eller 366
IMAP: 143
POP: 110


 

 

Outlook for Mac 2011 - mail03.portsit.se

Öppna Outlook for Mac och tryck på Add Account (Lägg till konto).

Mac outlook

 

Klicka på E-mail Account.

Mac Outlook 2

 

Fyll i e-postadress och lösenordet till mailkontot och tryck på Add Account (Lägg till konto).

Mac outlook 3

 

Fyll i nedan information:

 • User name (användarnamn): Din e-post adress
 • Type (Typ): Typen av mailkonto, IMAP eller POP
 • Incoming server (Inkommande server)mail03.portsit.se
 • Outgoing server (Utgående server): mail03.portsit.se

 

Under Outgoing server klicka i Override default port och skriv sedan i 366 i fältet till höger om utgående mailserver.

Mac outlook 4

 

Klicka på Add account (Lägg till konto) och allt är klart!

Mac Outlook 5


 

 

Windows Live Mail 2009 - mail03.portsit.se

Klicka på Lägg till e-postkonto under Snabbvyer.

Wim add

 

I rutan Lägg till ett e-postkonto fyller du i din E-postadress och ditt lösenord. Fyll även i ditt För- och Efternamn i fältet Visningsnamn.

Wlm form

 

Kryssa därefter i rutan Konfigurera serverinställningarna för e-postkontot manuellt och klicka på Nästa.

wlm server

 

I nästa ruta fyller du i serverinställningarna.

Välj POP3 eller IMAP för inkommande e-post och fyll i servern mail03.portsit.se

I fältet under inloggnings-ID fyller du i din e-postadress.

Servern för utgående e-post är även den mail03.portsit.se

Låt det vara de förinställda portnumren stå kvar och klicka på Next.

Wlm done


 

jonathan.borg_-1

Författare

Jonathan Borg

Technical Solutions Specialist

Maila mig

Dela inägget

Vill du veta mer om Exchange och andra lösningar? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Relaterade guider

Outlook Guide

Installationsguide för Outlook

Hosted Exchange 2019
Svenska
pll_61f93e7abdba7
1, februari 2022
Installationsguide för Outlook. Först och främst måste du radera ditt nuvarande konto från Outlook...
Office logo

Exportera/Importera – Outlook 2013

Exportera och importera mail
Svenska
14, december 2021
    I den här guiden beskrivs hur du använder personliga lagringsmappar, så kallade PST-filer, för att import...

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Abion AB, orgnr. 556633-6169 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Funktionella cookies

Funktionella cookies behöver placeras för att webbplatsen ska kunna prestera som du förväntar dig, exempelvis så att den känner av vilket språk som du föredrar, för att känna av om du är inloggad, för att hålla webbplatsen säker, komma ihåg inloggningsuppgifter eller för att kunna sortera produkter på webbplatsen utefter dina preferenser.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata