Abion / Blogg / Så används kollektivmärke, garantimärke och kontrollmärke
Kollektivmärke, garantimärke och kontrollmärke

Kollektivmärke, garantimärke och kontrollmärke kan utgöras av vilken märkestyp som helst. De är alltså inga egna märkestyper, men kan likväl varumärkesregistreras och därmed skyddas. Här har vi samlat de viktigaste du behöver veta om kollektiv-, garanti- och kontrollmärken och hur du går tillväga för att skydda ett sådant märke.

Vad är kollektiv-, garanti- och kontrollmärke?

Kollektivmärke, garantimärke och kontrollmärke är till skillnad från exempelvis figurmärken, ordmärken och ljudmärken inga egna märkestyper. Samtliga tre kan utgöras av vilken varumärkestyp som helst och kan dessutom användas av flera företag samtidigt. 

Kortfattat kan kollektiv-, garanti- och kontrollmärken beskrivas så här:

Kollektivmärken

Kollektivmärken ägs av flera företag tillsammans – det vill säga ett kollektiv. Till skillnad från en egen logotyp eller annan märkestyp som bara ägs av en ensam näringsidkare, får ett kollektivmärke användas av alla medlemmar i kollektivet. Oftast finns tydliga och gemensamt överenskomna regler för hur märket får och inte får användas. 

Exempel på kollektivmärke: Ica

Garantimärken

Garantimärken är märken som visar att produkter uppfyller vissa kriterier vad gäller exempelvis innehåll och kvalitet. Vilka kriterier som ska gälla för att en viss vara ska få ha ett garantimärke bestäms av den som äger märket – vanligen en tillsynsmyndighet eller annan liknande organisation. 

Exempel på garantimärke: Nyckelhålet

Kontrollmärken

Kontrollmärken ägs precis som garantimärken oftast av myndigheter och liknande aktörer. Dessa märken används också för att visa att en vara har kontrollerats av den som innehar märket och att produkten uppfyller de krav som märket ska symbolisera.

Exempel på kontrollmärke: Svanen

Vilket syfte fyller kollektivmärken, garantimärken och kontrollmärke?

Kollektivmärken, garantimärken och kontrollmärke syftar precis som vanliga varumärkestyper till att skapa igenkänning och att hjälpa kunder att identifiera och hitta rätt produkter. 

Ett kollektivmärke som till exempel Ica, vilket även är ett registrerat ordmärke och figurmärke, säkerställer att kunder kan särskilja Icas butiker och varor från konkurrenter inom samma bransch. Det får användas av alla Ica-handlare enligt de regler som tagits fram för märket. 

Syftet med ett garanti- eller kontrollmärke är också att särskilja vissa produkter och/eller tjänster från andra, men här handlar det mer om att visa att en vara uppfyller vissa krav – exempelvis vad gäller näringsinnehåll. Ett garanti- eller kontrollmärke visar att en produkt är kontrollerad av den myndighet eller den aktör som är tillsynsansvarig, och att den blivit godkänd i kontrollen

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att kollektiv-, garanti- och kontrollmärken används för att:

  • hjälpa kunder att identifiera och särskilja ett visst kollektivt varumärkes produkter och butiker.
  • visa att en produkt är kontrollerad och uppfyller de krav som ställs för att få använda märket.

Kollektivmärke

Vilka krav gäller för den här typen av märken?

För såväl kollektivmärken som garanti- och kontrollmärken gäller samma grundläggande krav för registrering som för vanliga varumärkestyper. Det måste bland annat finnas en tillräckligt god särskiljningsförmåga, och det får inte finnas någon risk för förväxling med ett snarlikt redan registrerat märke. 

Kollektivmärken samt garanti- och kontrollmärken måste även uppfylla ytterligare krav, specifika för just den här typen av märken. 

  • För kollektivmärken gäller bland annat att enbart näringsidkare får inneha ett kollektivmärke, samt att det kan förvärvas genom antingen registrering eller inarbetning. 
  • Garanti- och kontrollmärken ska bara innehas av myndigheter eller företag vars verksamhet är att kontrollera och granska olika produkter och tjänster. Märkena ska fungera som en garanti för att innehållet är kontrollerat och uppfyller de krav som ställs. 
  • Innehavare av ett kontrollmärke får inte själv bedriva försäljning av sådana varor/tjänster som märket används för. Slutligen kan ett kontroll- eller garantimärke enbart förvärvas genom registrering – ej inarbetning.

Hur får jag ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke – och vem kan förvärva ett sådant?

Kollektivmärken kan precis som vanliga varumärkestyper fås genom registrering hos en immaterialrättsmyndighet eller genom inarbetning. Märket kan vara ett figurmärke – det vill säga en logotyp – alternativt ett ordmärke eller av någon annan varumärkestyp. 

För att varumärkesskydda ett garanti- eller kontrollmärke krävs att du gör en ansökan om registrering hos PRV eller annan immaterialrättsmyndighet (EUIPO för varumärkesskydd i EU samt WIPO för internationellt varumärke). Till skillnad från ett kollektivmärke kan ett kontrollmärke inte förvärvas genom inarbetning. 

Både för kollektivmärken och garanti-/kontrollmärken måste du bifoga en redogörelse för bland annat reglerna kring märket och hur det ska användas i varumärkesansökan. Det gäller oavsett om du ansöker om varumärkesskydd i Sverige eller utomlands.

Säljer ditt företag produkter eller tjänster som ni skulle vilja märka med ett kontrollmärke eller garantimärke måste samtliga krav för märket vara uppfyllda. Beroende på vilket märke det är kan rutinerna och kontrollerna se olika ut. För Nyckelhålet är det exempelvis Livsmedelsverket som är ansvarig tillsynsmyndighet och den som bestämmer regelverket för märket.

Vi erbjuder juridisk rådgivning och praktiska tjänster inom varumärkessäkerhet

Behöver ditt företag hjälp i frågor som rör kollektiv-, garanti- eller kontrollmärken för produkter eller tjänster – eller sådant som rör varumärkesskydd överlag? På Abion kan vi bistå med såväl juridisk spetskompetens, domänhantering och cybersäkerhet. Vi erbjuder allt från juridisk rådgivning och förundersökning inför en registrering, till hjälp med varumärkesansökan samt tekniska och digitala tjänster för effektiv bevakning av aktiva varumärken. 

Varmt välkommen att kontakta oss för mer information om hur vi kan göra skillnad för just ditt företag. 

Vanliga frågor om kollektiv-, garanti- och kontrollmärken?

Hur mycket kostar det att registrera ett kollektiv- eller kontrollmärke?

Själva varumärkesregistreringen kostar som för vanliga varumärkestyper. Svenskt varumärkesskydd kostar från 2 000 kr och uppåt att ansöka om.

Kan ett kontrollmärke återkallas eller hävas?

Ja, såväl kontrollmärken som kollektivmärken och garantimärken kan hävas om till exempel reglerna inte följs.

Vem kan registrera ett kollektiv- eller garantimärke?

Endast myndigheter och näringsidkare kan registrera och inneha kollektiv-, garanti- och kontrollmärken, inte privatpersoner.

Vad kan ett kollektivmärke eller kontrollmärke vara?

Ett kollektiv- eller kontrollmärke kan bestå av vilken varumärkestyp som helst – till exempel ett figurmärke, ett ordmärke eller ett ljudmärke.

Vill du veta mer?

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Relaterad läsning

ai purple 1080×811

Ökat hot från AI-genererade webbutiker: Så skyddar du ditt företag

Startsida
Varumärkesskydd
Svenska
pll_6509839d68734
19, september 2023
Falska webbutiker är inget nytt. Men när de numera skapas med hjälp av AI blir de extremt trovärdiga. Detta ökar r...
Vad är upphovsrätt?

Vad är upphovsrätt? En komplett guide

Varumärkesskydd
Svenska
24, augusti 2023
Allt du behöver veta om upphovsrätt och hur skyddet fungerar – ✓Villkor ✓Verk som omfattas ✓Så kan våra jurister...