Man sitter och signerar dokument digitalt - SSL certifikat

SSL-hantering för ombud

Ett SSL-certifikat, eller TLS, som är den senaste och säkraste versionen av SSL, är en hygienfaktor inom dagens IT-system och på Internet. Men hanteringen av certifikaten kan vara krånglig och problematisk. Nu kan du som ombud kontakta mig, Rikard, direkt och få en smidig, säker och kostnadseffektiv lösning för din certifikatshantering!

Kontakta mig

Smidig SSL-hantering i Abion Core

Du som ombud får en komplett helhetsbild över alla SSL-certifikat, domännamn, hostingtjänster och varumärken som förvaltas av oss i plattformen Abion Core. Där kan du:

 • Hantera beställningar
 • Se status på certifikat
 • Hålla koll på utgångsdatum
 • Ladda ner certifikatsfilerna för användning

Vi erbjuder ett stort utbud för SSL-hantering

Vårt Platinum Partnerskap med Digicert (världsledande leverantör inom certifikat), ger dig som ombud fördelen att vi har bred expertis om de olika certifikaten, tillgång till den bästa supporten samt den senaste informationen - före andra.

Certifikaten kan beställas med Domänvalidering (DV), Organisationsvalidering (OV) samt Utökad validering, s.k. Extended Validation (EV). Detta är valideringar baserade på hur mycket en besökare på en webbplats behöver veta om verksamheten. Är det en mindre webbplats som behöver ett SSL-certifikat räcker det med en DV validering medans en större webbplats där besökare bör kunna bekräfta att utgivaren verkligen är korrekt kräver ett EV-certifikat. Kolla in vår Infografik som guidar dig rätt.

 

Se infografik

AnalysBevakning

Analys

I samråd med dig analyserar jag nuläget. Vilka certifikat har ni idag? Från vilka utfärdare? Är det rätt säkerhetsnivå på certifikaten, och när löper de ut? Detta och mycket mer sammanfattar jag i ett dokument med en rekommenderad handlingsplan.

Kontroll med konsolidering

Kontroll med konsolidering

Baserat på den handlingsplan som tagits fram ges möjlighet att genomföra en konsolidering för att skapa bästa skydd, kontroll och kostnadseffektivitet i kundplattformen Abion Core.

Löpande förnyelser

Löpande förnyelser

Med Multi Year Plan ges möjlighet att köpa certifikat med upp till 6 års löptid, där vi ansvarar för att förnyelse och validering sker årsvis. Detta ger en säkrare certifikatshantering och förvaltning.

Så går SSL flytten till

Varför Abion

Fördelar med vår SSL-hantering för dig som ombud

Effektiv certifikathantering

Genom att låta oss sköta administrationen och automatisera olika steg i order-, validering- och installationsprocessen kan ni spara många mantimmar på certifikathanteringen.

Visibilitet och automatisering

I plattformen Abion Core får ni visibilitet och möjligheter att administrera certifikat och samtidigt få full kontroll över när de löper ut. Vi bevakar även certifikats löptider och kan sätta upp en eskaleringskedja.

Platinum Partner-access hos DigiCert

Genom vårt samarbete med DigiCert, får ni del av Platinum Partner-supporten hos DigiCert samt bättre priser på certifikat. Ni slipper deponera pengar eller betala med kreditkort vid orderläggningen eftersom vi ser till att fakturera i efterhand.

Valfri hantering av SSL-certifikat hos oss

Vi erbjuder dig som ombud två olika lösningar för SSL-hantering. Antingen genom subkonto som du själv hanterar eller genom en managerad lösning där jag och mina kollegor tar det administrativa ansvaret.

Egen hantering via subkonto

Rekommenderas till ombud som vill hantera SSL-certifikat helt själva.

 • Det sätts upp ett eget subkonto hos DigiCert
 • Eget ansvara för beställningar och förnyelser
 • En samlad faktura för enklare administrering
 • Premium support
 • Möjlighet till Multi Year Plan
 • Vårt Platinum Partnerskap ger snabbare support och de mest kostnadseffektiva lösningarna

Managerad hantering med full-service

Rekommenderas till ombud som vill fokusera på sin affär och låta våra experter sköta hanteringen.

 • Vi tar fullt ansvar för att säkra hanteringen av samtliga SSL-certifikat
 • Vi genomför en initial kartläggning för att skapa kontroll och ge översikt av alla certifikat
 • Vi hjälper säkerställa interna beställningsprocesser av certifikat genom att fastställa behöriga beställare
 • Vi tar hand om ordern från början till slut
 • Vi tar ansvar för förnyelser och påminnelser
 • Vi kan assistera med att skapa CSR-filer och paketera det färdiga certifikatet i ett format som stöds i de flesta plattformar 
 • Möjlighet till Multi Year Plan
 • Vårt Platinum Partnerskap ger snabbare support, de mest kostnadseffektiva lösningarna samt att du blir först med att få reda på det senaste 

Kontakta oss för SSL-hantering

 • Effektiv SSL-hantering för dig som ombud
 • Visibilitet och automatisering
 • Platinum Partner-access hos DigiCert
 • Fördelaktiga priser
Fyll i formuläret bredvid så hörs vi!

Vanliga frågor och svar

Vad är ett SSL-certifikat?

Genom att kryptera trafik mellan webbservern och webbläsare (eller mellan två serverar) säkerställer ett SSL- (Secure socket layer) eller ett TLS-certifikat (Transport Layer Security) att ingen utomstående kan spionera på datan som skickas. Det kan exempelvis handla om känslig data som användarnamn, lösenord och kontouppgifter som skickas vidare till din databas eller andra system.

Vad krävs det för att beställa ett certifikat?

Förutom korrekta bolagsuppgifter som överensstämmer med domänägaren, så behövs en CSR-fil från servern som ska använda SSL-certifikatet.

Vad är en CSR-fil?

En CSR-fil är en beställningsfil som används vid beställning av SSL-certifikat. Den innehåller informationen som kommer ingå i certifikatet såsom common name (värdnamn), bolagsnamn, land och ort. CSR-filen skapas vanligtvis på den server där certifikatet ska nyttjas, då man i samband med CSR-skapandet, även skapar den privata nyckeln.

Vi på Ports kan hjälpa till med att skapa CSR-filen vid beställning av certifikat, då vi vid utfärdandet av certifikatet packar ihop certifikatet innehållandes den privata och publika nyckeln. Filen, som kan skickas i .PFX eller .PEM format, lösenordsskyddas givetvis för att på ett säkert sätt kunna levereras över e-post.

Vad är skillnaden på vanligt och ett wildcard-certifikat?

Ett vanligt SSL-certifikat skyddar enbart de common name och SAN (Subject alternative name, extra domäner som du anger i CSR-filen och/eller i beställningen) medans ett wildcard-certifikat skyddar samtliga subdomäner direkt framför common name.

Exempel: Beställer du ett wildcard-certifikat för *.support.se så har du möjlighet att skydda valfria subdomäner utan att ange dessa i beställningsprocessen. Till exempel kan du skydda www.support.se, mail.support.se eller blog.support.se. Det man dock inte kan göra är att skydda subdomäner framför subdomänen, såsom test.mail.support.se. I ett sådant fall kan man lägga till ett SAN som specificerar test.mail.support.se i certifikatet, eller så kan man beställa ett wildcard-certifikat för *.mail.support.se om man har flera subdomäner man önskar skydda framför mail.support.se.

Relaterade tjänster

Webbsäkerhet

Webbsäkerhet

Webbsäkerhet är grundläggande för att skydda varumärket online. Genom att skydda digitala tillgångar, bevarar vi ditt varumärkes förtroende.
Smart Seal at Abion

Smart Seal

Smart Seal ger dina kunder en visuell bekräftelse på din hemsida att du vidtagit de åtgärder som krävs för att säkra deras transaktioner och intormat...