Varemærkeovervågning

Varumärkesbevakning

Med en varumärkesbevakning hjälper vi dig att tidigt se om någon försöker registrera en förväxlingsbar lydelse eller figur. Detta gör att du snabbare kan invända mot dessa ansökningar och på så sätt hindra registrering av dem innan det är för sent.

Bevaka ditt varumärke

Vill du bevaka ditt varumärke?

Behöver du sätta upp en varumärkesbevakning eller har någon annan fråga om tjänsten? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Varumärkesbevakning 

Varumärkes- och domänbevakning lägger tillsammans grunden för att skydda ditt varumärke. Varumärkesbevakningen innebär att vi sätter upp bevakning för din lydelse eller logotyp där vi skannar nyansökningar i de klasser ditt varumärke är registrerat i. Genomsökningen innefattar:

  • Identiska eller liknande varumärkesnamn
  • Identiska eller liknande figurvarumärken
Hvad indebærer varemærkeovervågning?

Vad innebär varumärkesbevakning?

Framtagandet av ett varumärke innebär ofta stora investeringar i tid och pengar. Att du registrerat ditt varumärke innebär däremot inte ett skydd mot att någon annan, medvetet eller omedvetet, kan registrera samma eller ett liknande varumärke. Varumärkesmyndigheter världen över kontrollerar generellt inte om det finns liknande varumärken registrerade sen tidigare, det är alltså ditt eget ansvar att påpeka eventuell förväxlingsrisk.

Som en del av ett grundskydd, bestående av domän- och varumärkesbevakning har vi därför tagit fram denna bevakning som möjliggör för dig att tidigt se om någon försöker registrera en förväxlingsbar lydelse eller figur. Detta gör i sin tur att du snabbare kan invända mot ansökningar och på så sätt hindra registrering av dem innan det är för sent. På så sätt säkerställer du dessutom att investeringen inte gjorts i onödan.

Hur fungerar en varumärkesbevakning?

Att kontinuerligt söka igenom de olika databaserna för registrerade varumärken manuellt är ett näst intill omöjligt arbete. Vår varumärkesbevakning skannar automatiskt databaserna i realtid efter lydelser eller figurer som liknar ditt varumärke. Resultaten granskas av vårt legal-team, som baserat på sin expertis av branschen filtrerar ut de träffar som utgör ett reellt hot. Resultaten presenteras på ett lättöverskådligt sätt i din plattform Abion Core. Detta gör att du omedelbart kan agera på intrång och på ett proaktivt sätt förhindra skador på ert varumärke och dess anseende. Tjänsten kan även användas för att bevaka konkurrenters ansökningar.

Är det så att våra experter upptäcker intrång finns det olika åtgärder att vidta. Exempel på dessa är att invända mot varumärkesansökan, skicka ett varningsbrev eller att inleda en tvist. Detta kan vi också självklart hjälpa till med om skadan redan är skedd. Kontakta oss

AnalysBevakning

Bevakning

Tillsammans med vårt legal-team går ni igenom vilka lydelser och/eller figurvarumärken som ska bevakas. Vi sätter oss in i din verksamhet och kommer med råd och tips kring hur du ska tänka för att uppnå ett så starkt skydd som möjligt.

Kontroll med konsolidering

Granskning

Resultaten granskas löpande av ditt kundteam, som har kunskap om och förståelse för dina varumärken och affärsverksamhet. De relevanta träffarna rapporteras sedan till dig på ett lättöverskådligt sätt i vår plattform Abion Core.

Löpande förnyelser

Åtgärdsplan

Sista steget är att bestämmer vilka åtgärder du vill ta för vilket intrång. Det finns ofta flera olika alternativ, och vårt legal-team och digitala strateger hjälper dig gärna att diskutera vad som är bäst i just din situation.

Utöka ditt skydd med våra andra bevakningstjänster

Utöver våra grundbevakningar erbjuder vi även hjälp att bevaka hur ditt varumärke säljs på olika marknadsplatser, hur varumärket används i sociala medier samt hur ditt varumärke nämns i olika applikationer.

Appbevakning

Appbevakning säkerställa att du, dina kunder och leverantörer kan känna sig trygga vem som kommunicerar från era appar. 

Marknadsplatsbevakning

Marknadsplatsbevakning identifierar obehöriga återförsäljare eller annonser för att kunna vidta åtgärder innan dina kunder kommer till skada.

Social Mediabevakning

Social Mediabevakning hittar inlägg där någon använder ert varumärke för att marknadsföra sig, sälja något eller ge sken av att företräda ert varumärke.

Domänbevakning

Domänbevakning hjälper dig att upptäcka bedragare som använder förväxlingsbara eller identiska domännamn för e-postbedrägerier, intrångsförsök eller renommésnyltning.

Vill du bevaka ditt varumärke?

Behöver du sätta upp en varumärkesbevakning eller har någon annan fråga om tjänsten? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Relaterade tjänster

Immaterialrätt – juristbyrå och webbsäkerhet under samma tak

Varumärkesskydd

Komplett guide till varumärkesskydd. Vi hjälper dig rätt genom processen att skydda varumärket – Ansökan✓ Villkor✓ Krav & kostnad✓
Immaterialrätt – juristbyrå och webbsäkerhet under samma tak

Immaterialrätt

Skydda dina immateriella tillgångar med Abion ✓Jurister inom immaterialrätt ✓Rådgivning & tekniska tjänster ✓Så kan vi hjälpa dig