Takedown of website

Takedown - Släck ner hemsida

Behöver du hjälp med att släcka en hemsida genom en så kallad Takedown? Har du upptäckt att din hemsida är speglad eller att varumärket används i ont syfte? Då kan vi hjälpa dig med en Takedown och släcka ner hemsidor med varumärkes- eller upphovsrättsintrång – utan att behöva vänta på långdragna juridiska processer. Kontakta oss så hjälper vi dig. 

Släck en hemsida

Hos oss

Fördelar med Takedown

Tids- och kostnadseffektivt

Takedown är mer tid- och kostnadseffektiv än att vänta på resultatet av varningsbrev och eventuell tvist

Kombinationen tillsammans med andra åtaganden

Ofta sker som en kombinerad åtgärd tillsammans med andra legala medel såsom juridiska varningsbrev och även tvisteförfarande (om möjligt).

Vad innebär Takedown?

En takedown innebär att vi på våra klienters vägnar anmäler varumärkes- och/eller upphovsrättsintrånget till de tekniska leverantörer som det berörda domännamnet använder sig av och argumenterar för att få hemsidan släckt/borttagen. 

Conduct a takedown of a website

Vad är en vanlig orsak till Takedown?

Domännamn utgör det registrerade varumärket online, och är även en viktig del av exempelvis e-handeln eller vid sökoptimering. I takt med domännamnets ökade värde blir olika typer av bedrägerier allt vanligare. Detta innebär att aktörer försöker bereda sig vinning på andras varumärken genom att registrera domännamn med enda syftet att slussa trafik, ofta till tvivelaktiga sidor, eller utöva bedrägeriförsök. 

I vissa fall kan ett registrerat domännamn utgöra ett varumärkesintrång och därför ett direkt och akut hot mot varumärket. Då har man som varumärkesinnehavare i regel inte tid att vänta på resultatet av varningsbrev eller tvist. Alternativt så är det bara innehållet på hemsidan, inte domännamnet i sig, som utgör varumärkesintrånget. Takedown är ett väldigt effektivt verktyg för att undanröja varumärkesintrånget på den specifika hemsidan.

 

Vill du få hjälp med en Takedown?

Behöver du hjälp att släcka en hemsida som speglar och skadar ditt varumärke? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Relaterade tjänster

Immaterialrätt – juristbyrå och webbsäkerhet under samma tak

Varumärkesskydd

Komplett guide till varumärkesskydd. Vi hjälper dig rätt genom processen att skydda varumärket – Ansökan✓ Villkor✓ Krav & kostnad✓
Immaterialrätt – juristbyrå och webbsäkerhet under samma tak

Immaterialrätt

Skydda dina immateriella tillgångar med Abion ✓Jurister inom immaterialrätt ✓Rådgivning & tekniska tjänster ✓Så kan vi hjälpa dig