Website analysis

Webbgranskning

Har du en e-handelssida och behöver hjälp med en webbgranskning? Med en webbgranskning hjälper vi dig att se till att din e-handel uppfyller både de formella och informella krav som ställs på din webbplats idag. På så sätt undviker du badwill, höga kostnader och därmed få en ökad trovärdighet gentemot dina kunder. Kontakta oss så berättar vi mer!

Gör en webbgranskning

område

3 steg för webbgranskning

Processen ses över vid testköp

Vi kommer att genomföra ett testköp i e-handeln för att kontrollera hela orderförloppet. Detta inleds med den information som ges kring varorna och fortsätter med förfarandet i kassan och sedan bekräftelsemailet.

Analys av förenligheten

Därefter gör vi en översiktlig analys av e-handelns förenlighet med gällande konsumentlagstiftning och annan relevant lagstiftning som geoblockeringsförordningen och kreditlagen. Detta inkluderar även att granska existerande policyer så att de uppfyller krav som ställs enligt bland annat GDPR och ePrivacy-direktivet. Vi ser även över så att din e-handel uppfyller både de formella och informella krav som ställs idag.

Rapport med förbättringsområden

Allt detta redovisas slutligen i en rapport som går igenom vilka lagkrav som gäller och hur väl e-handeln är förenlig med dessa. Vi ger dig tydliga instruktioner om potentiella åtgärder för att uppfylla lagar och regler så att du håller din rygg fri. 

Vad innebär en webbgranskning?

Genom att låta oss på Ports göra en webbgranskning åt dig kan du undvika badwill, höga kostnader och därmed få en ökad trovärdighet gentemot dina kunder. Vi ser till att:

  • De allmänna villkoren innehåller lagstadgad information
  • E-handeln följer de regler som gäller kring bland annat produktinformation och orderförlopp 
  • Information som krävs enligt bl.a. GDPR och e-Privacy-direktivet finns med för integritets- och cookie-policyer
  • Övrig information som presenteras för kunder sker på ett korrekt vis
Image of people talking about a wbsite analysis

Kontrollera din e-handel

En webbgranskning har som syfte att kontrollera att din e-handel uppfyller de lagar och regler som blir tillämpliga. Detta blir viktigt för att säkerställa att du som e-handlare inte bryter mot några regler, men även en viktig hygienfaktor då kunder får ökat förtroende för din webbshop som är användarvänlig och lagenlig.

Gör en webbgranskning

Låt oss hjälpa dig granska din e-handelssida. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Relaterade tjänster

image 789

Varumärkesskydd

Komplett guide till varumärkesskydd. Vi hjälper dig rätt genom processen att skydda varumärket – Ansökan✓ Villkor✓ Krav & kostnad✓

Immaterialrätt

Skydda dina immateriella tillgångar med Abion ✓Jurister inom immaterialrätt ✓Rådgivning & tekniska tjänster ✓Så kan vi hjälpa dig