Abion / Blogg / Digitaliseringen ställer helt nya krav: Så skyddar du ditt varumärke!
NyaKrav_sv

Digitala intrång, piratkopior och bedrägerier på sociala medier. Hoten mot dagens företagare blir allt fler och komplexare. För att skydda ditt varumärke krävs det idag en tydlig och samlad varumärkesstrategi.

Digitaliseringen ställer helt nya krav på hanteringen av ditt varumärke. Idag behövs det en samlad strategi för såväl de legala som digitala aspekterna, för att undvika olika typer av skador på varumärket.

 

– Idag handlar varumärkesskydd om mer än juridik. Varumärken exponeras för andra typer av hot i en digital och global miljö. Avgränsade juridiska intrång ersätts av nya mer digitala och tekniska hot. För att skydda varumärket krävs därför helt andra lösningar än tidigare, säger Marie Widmark, affärsutvecklingschef på Abion.

Det finns många vanliga typer av digitala varumärkesintrång.

– Det kan vara allt från att en aktör köper på sig stora restlager och otillåtet säljer din produkt på handelsplatser som till exempel Amazon eller Alibaba, till att någon startar ett Instagram-konto och använder ditt varumärke, eller registrerar ditt varumärke som domännamn för att maila dina kunder och leverantörer, säger Marie Widmark.

Hon poängterar att det inte längre går att skilja på de olika aspekterna som berör ditt varumärke.

– De som begår varumärkesintrång utnyttjar alltid den svagaste länken, så för att ha ett säkert varumärke måste man beakta alla delar kopplade till varumärket – legalt, digitalt och tekniskt. Vi på Abion arbetar alltid utifrån en helhetsbild, samtidigt som vi har specialistkompetens inom alla de enskilda delarna.

Kan spara tid och pengar

Att redan från början arbeta med en heltäckande varumärkesstrategi kan spara ett företag massor av tid och pengar.

– Ett klassiskt exempel är när ett bolag lägger ner hundratusentals kronor på att ta fram ett varumärke, sedan lika mycket till på att skydda det, för att sedan upptäcka att domännamnet är upptaget – och så får bolaget betala stora belopp för att köpa loss domännamnet, säger Aria Chavoshi, Regionchef på Abion.

– Detta beror bland annat på att det finns aktörer som kontinuerligt går igenom databaserna för nyregistrerade varumärken och baserat på det registrerar domännamn. Det är bara ett exempel på vikten av att göra saker i rätt ordning när man lanserar ett varumärke.

Det gäller också att ha bra koll på vilka geografiska marknader företagets varumärke är skyddat.

– Ta ett retailbolag som har sin produktion i Kina, men säljer i Sverige. Har bolaget inte rätt skyddsnivå kan någon i Kina registrera varumärket där, och på så vis stoppa dina varor i tullen – vilket kan leda till att bolaget måste köpa ut sina egna varor, säger Aria Chavoshi.

Gäller att ha bra koll

Ett varumärke bör alltså inte bara vara skyddat på de marknader det säljs på, utan även i de länder där man till exempel har produktion.

– Man måste dessutom beakta potentiella framtida marknader när man lägger sin strategi, då det i vissa länder kan ta flera år innan varumärkesskyddet är registrerat, säger Aria Chavoshi.

Utöver rätt skyddsnivå är det som varumärkesinnehavare även A och O att ha relevant bevakning av varumärket, så att man har kontroll på vad som sker i de kanaler där varumärket exponeras.

– Ett första steg är att ha bevakning uppsatt på varumärkets lydelse, både legalt och digitalt på de marknader man är aktiv på. Dessutom bör man till exempel vid hög konvertering via sociala medier bevaka dessa kanaler, har man omfattande import av handelsvaror är tullbevakning något vi rekommenderar och så vidare. Där kan vi på Abion hjälpa till med skräddarsydda lösningar, utefter varje kunds speciella behov,

– Idag kan skada på varumärket dessutom uppstå oerhört snabbt, så det gäller att ha en genomtänkt strategi och rätt tekniska lösningar på plats när det väl händer något. Att då ha samlat tjänsterna för varumärkets alla aspekter hos en och samma leverantör gör att man kan agera snabbare och utnyttja synergieffekterna mellan de olika lösningarna, säger Marie Widmark.

Abions råd för ökad varumärkessäkerhet:

Relaterad läsning

Introducing Abion

Introducing Abion: The Bold Pioneers of Brand Freedom

Pressmeddelande
Svenska
pll_64f043f5b579a
1, november 2023
Our core vision is to empower brands and give them the freedom to supercharge their IP portfolios, faster, smarter...
Signing_pic_1

Hello mate! Träffa kollegorna i London

Pressmeddelande
Svenska
pll_6447d114cf029
28, september 2023
When launching in a new market, and with that opening a whole new office, Abion looked for people who were both ex...