Hövding behövde hjälp med strukturering av domänportföljen och juridiska säkerhetsåtgärder på intrång

Hövding kundcase

Utmaning

Hövding hade samma problem som många andra

Hövding hade hamnat i samma situation som många snabbväxande bolag. Man hade registrerat domännamn och hostingtjänster i olika faser, hos olika leverantörer, med olika kontaktinformation och utan övergripande plan för vilka marknader man ser sig själv på inom en 5-10 årsperiod.

Hövding hade problem med både en spridd domännamnsportfölj, spridda hostingtjänster och ouppdaterade/felaktiga kontaktuppgifter. Dessutom saknades registreringar på både existerande såväl som framtida marknader, dessutom var flertalet domäner som ”borde” tillhöra Hövding registrerade av andra aktörer.

Varningsbrev gjorde att tvist kunde undvikas

I den initiala domännamnsanalysen uppkom ett antal domännamn som enligt plan borde vara registrerade av Hövding. Det hade sedan tidigare funnits en plan att förvärva dessa domäner. Men vi på Abion rekommenderade istället en förundersökning kring möjligheterna att hävda rätt till domännamnen rent juridiskt.

Förundersökningen visade att Hövding hade goda chanser att vinna en eventuell domännamnstvist, för samtliga domännamn. Som tur är behöver det sällan gå så långt. Innan en domännamnstvist initieras skickas alltid ett juridiskt varningsbrev till nuvarande ägare med information och uppmaning om att lämna över domännamnet. Detta då det dels är ett krav för att kunna gå vidare med en tvist, men även för att det ofta räcker för att nå målet, att få kontroll över domännamnet.

I Hövdings samtliga fall behövde vi aldrig gå vidare till tvist, utan alla domännamn blev transfererade till oss som ett resultat av varningsbreven.

När Abion presenterade sitt förslag hur vi kunde styra upp och förenkla hanteringen kring domännamn och hostingtjänster kändes det bra, tydligt, enkelt och logiskt. Genomförandet skedde oerhört smidigt och vi känner oss väldigt trygga med Abion.
anna.katarina.skogh- (1)
Anna-Katarina Skogh
Director of Marketing and Communications at Hövding

Lösning

Gediget samarbete för att täcka hål i varumärkesskyddet

Tillsammans skapade vi en nulägesanalys över domännamnssituationen. Detta inkluderade både de domännamn som var registrerade av Hövding eller samarbetspartners, men även de som var registrerade av, sedan tidigare okända aktörer med tvivelaktiga syften. Parallellt skapades en plan för vilka domännamn som, ur ett framtida marknadsperspektiv, bör vara registrerade. När detta var klart skapades en handlingsplan för att skapa en konsoliderad och enhetlig domännamnsportfölj, fri från intrång.

Våra domänexperter initierade sedan ett uppstädningsarbete som inkluderade transfer av alla domännamn, uppdatering av kontakt- och ägarinformation samt flytt av hostingtjänster, givetvis med säkerställande att ingen drift påverkades. Samtidigt gjordes tilläggsregistreringar där det enligt den uppsatta planen fanns luckor, exempelvis på framtida marknader och nya relevanta toppdomäner.

Utöver detta gjordes även uppsättningar av juridiska tjänster i form av varningsbrev på domännamnsintrång och bevakning för att identifiera ev. nya intrång.

Resultat

En enhetlig, konsekvent och framtidssäkrad portfölj

Resultatet är att Hövding idag har en domännamnsportfölj som är konsekvent och enligt plan, samt förvaltas i en tjänst där vi på Abion har tagit över både administration och juridiskt ansvar för förnyelse. Vidare är även de tidigare spridda hostingtjänsterna, såsom DNS, även numera är samlade och hanteras av våra domänexperter. Slutligen bevakas domännamnsregistreringar löpande för att kunna identifiera registreringar som eventuellt kan innebära ett hot mot Hövdings varumärke.

Hövding har nu en enhetlig, konsekvent och framtidssäkrad portfölj med domäner och hostingtjänster som bevakas och förvaltas med helt outsourcad administration, juridiskt ansvar och med ett tätt strategiskt samarbete.

Lösningar i caset

Bild på kikare för Bevakningstjänster

Bevakningstjänster

Våra bevakningstjänster skyddar ditt varumärke från intrång i allt från appar, sociala medier till hemsidor för total varumärkessäkerhet.
partnerprogrammet IT-konsulentfirma

Hosting

Vad är hosting & vad är fördelarna med säker hosting & webbhotell? Så fungerar det✓ Vi hjälper dig att hitta rätt hostinglösning för ditt företag✓

Om Hövding

Hövding

Hövding är ett svenskt innovationsbolag som 2005 fick en unik idé om att skapa en ”airbag för cyklister”. 2006 vann de Venture Cup för unga entreprenörer och bildade samma år bolaget Hövding Sverige AB med målet att få ut produkten på marknaden. Det tog sedan sju år att gå från koncept till en certifierad och godkänd produkt. Idag säljs Hövding på 16 marknader i Europa samt i Japan och har sålts i över 50 000 exemplar. Enligt tester genomförda på Stanford University har Hövding över åtta gånger bättre skydd mot hjärnskakning jämfört med traditionella cykelhjälmar. hovding.com

Ta reda på hur vi kan hjälpa ditt företag

Hör av dig till oss så berättar vi mer

Kundcase

Se andra kundcase

Svenska Skidförbundet Kundcase Abion

Svenska Skidförbundet

Får full kontroll över varumärken och domäner
Coolstuff customer case

Coolstuff

Coolstuff får hjälp med registrering av varumärken och domäner
Kundcase med Norce - Abion

Norce

Hantering av strategiska och immaterialrättsliga frågor under rebranding