Folksam får hjälp med hantering av domänportfölj

Folksam

Utmaning

Ville få kontroll över domänportföljen

Folksam hade ett omfattande domännamnsinnehav karakteriserat av spridd hantering och ouppdaterade/felaktiga kontakt- och ägaruppgifter. Folksam initierade därför 2016 en upphandling för att få full kontroll över sitt domännamnsinnehav med en säker hantering.

Jag är mycket nöjd med Ports Groups arbete med att vägleda oss från en vildvuxen domännamnsportfölj till en överskådlig och tydlig hantering av våra domäner. Kombinationen av hög kompetens, konkurrenskraftigt pris och oslagbar service blev vägvinnande för oss.

CC

Christopher Constantien

Head of Brand Communication - Folksam

Lösning

Folksams innehav sågs över

Valet föll på oss på grund av vår helhetslösning med aktiv förvaltning. Vi inledde med en workshop som låg till grund för framtagningen av instruktioner för domänhantering. Våra konsulter tog därefter ansvar för hela konsolideringsprocessen, inkl. göra tilläggsregistreringar, förvärv samt flytta in Folksams totala innehav.

När man har den historik och omfattande organisation som Folksam har är det snarare regel än undantag att domännamn under årens lopp registrerats vid många olika tillfällen, av olika personer hos olika leverantörer. Resultatet blir ofta att domännamnsinnehavet blir svårt att överblicka och hundra procent kontroll nästan omöjligt. Brist på kontroll över domännamn är något som kan bli direkt affärskritiskt i värsta fall, något som Folksam var medvetna om när de initierade upphandlingen. Konsolideringen av Folksams domännamn har varit ett omfattande arbete då innehavet karakteriserat av ouppdaterade kontaktuppgifter och spridd förvaltning. Som tur är har Abions konsulter mångårig erfarenhet av detta arbete. 

Domännamnsförvärvet gjordes anonymt för att maximera de förhandlingstekniska fördelarna gentemot den dåvarande ägaren. Efter konsolideringen har Abion även satt upp domännamnsbevakning och tekniska tjänster i form av DNS för flertalet domännamn i portföljen.

Resultat

Fått en samlad och säker förvaltning

Folksam har gått från en spridd och inkonsekvent domännamnshantering till en samlad och säker förvaltning i vår Corporate Domain Management lösning.

Under den inledande fasen av vårt strategiska samarbete har fokus varit på att samla alla domännamn för att få full kontroll. Allteftersom alla domännamn blivit samlade hos oss kommer det framtida arbetet, utöver den löpande dagliga konsultationen och utförandet av alla domännamnsrelaterade åtgärder, att handla om att successivt städa i portföljen och ta informerade beslut om att säga upp alla domännamn som inte följer plan.

Om Folksam

Folksam

Folksam är ett kundägt företag som erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och de är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att Folksams kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. folksam.se

Lösningar i caset

Domänkonsultation

Är du i behov av domänkonsultation av ditt digitala innehav, exempelvis din domänportfölj? Då finns våra domänexperter här och hjälper dig!

Domänkonsolidering

Vi hjälper dig med en domänkonsolidering för att samla din domänportfölj hos en och samma leverantör. På så sätt får du en förenklad administrering,...

Kundcase

Andra kunder vi hjälper

Svenska Skidförbundet Kundcase Abion

Svenska Skidförbundet

Får full kontroll över varumärken och domäner
Coolstuff customer case

Coolstuff

Coolstuff får hjälp med registrering av varumärken och domäner
Kundcase med Norce - Abion

Norce

Hantering av strategiska och immaterialrättsliga frågor under rebranding

Ta reda på hur vi kan hjälpa ditt företag

Hör av dig till oss så berättar vi mer