Skydda ditt varumärke
Starta med en Brand Protection Audit

Med vår Brand Protection Audit bedömer vi styrkan i ditt varumärkesskydd. Vi analyserar samtliga aspekter av ditt varumärke, identifierar vanliga fallgropar och eventuella brister i skyddet, och sammanfattar allt i en rapport.

Fördelar med att registrera en eu-domän via Abion

Brand Protection Audit

Att hålla sig uppdaterad i en bransch i ständig utveckling, hålla koll på tusentals varumärken och ett stort antal konkurrenter är ingen lätt match. Det krävs engagemang, specialistkunskap och branschinsikt – och det är precis vad Abion erbjuder. Du får koll på hot, information om luckor i varumärkesskyddet och rekommendationer på framtida åtgärder.

 

Steg 1

Svara på ett par korta frågor om dina produkter och vilka marknader du är aktiv på. (Tar cirka 1 minut)

Vi genomför en analys baserad på dina svar och processen nedan. (All information behandlas konfidentiellt)

 

Vi presenterar en skräddarsydd lösning med våra rekommenderade åtgärder baserat på analysen och eventuell ytterligare information från dig. 

 

  • Vi undersöker dina nuvarande varumärken och identifierar eventuella risker
  • Vi kontrollerar din webbsäkerhet
  • Vi utvärderar den övergripande risken för intrång
  • Vi analyserar din domänportfolio för att upptäcka eventuella risker och säkerhetsluckor
  • Vi sammanställer allt i en rapport som du får en kopia av
  • Därefter går vi igenom rapporten tillsammans med dig

En global aktör med mer än 25 års erfarenhet

Med mer än 140 hängivna medarbetare på 16 kontor runt om I Europa, har vi en bred och aktiv närvaro. Denna närvaro gör också att våra experter har lokal kunskap om lagar och regler på respektive lands marknad – något som är oerhört viktigt när det kommer till varumärkesskydd. Att vi har en årlig kundbehållning på mer än 95 procent gör oss såklart extra stolta!

Få en kostnadsfri analys

SAML stöd i Abion Core

Våra mest frekventa frågor – har du koll på svaren?

Varför är det viktigt med varumärkesskydd?

Ett varumärkesskydd säkerställer att de immateriella rättigheterna är skyddade. Ett intrång på ditt varumärke kan skada företagets anseende, vilket påverkar dina kunders förtroende, vilket i slutändan kan leda till förlorade intäkter.

Vilka är konsekvenserna av ett otillräckligt varumärkesskydd?

Förutom förlorade intäkter är eventuella juridiska tvister, för att säkerställa och upprätthålla dina immateriella rättigheter, ofta kostsamma processer.

Hur säkerställer företag att deras varumärke har ett globalt skydd?

Ett företag kan skydda sitt varumärke globalt genom att låta en varumärkesskyddsspecialist registrera alla varumärken i relevanta klasser på ett korrekt sätt. Därutöver kan man använda en monitorieringstjänst som håller koll på alla marknader och plattformar och dessutom skickar notifieringar vid ett eventuellt intrång.

Hur kan sociala medieplattformar vara ett hot mot ett varumärkes rykte?

Plattformar inom sociala meder kan vara ett hot om de används för att sprida falsk information, sälja förfalskade produkter eller imitera ditt varumärke. Därför är det viktigt att aktivt övervaka sitt varumärke på sociala medier och snabbt åtgärda ett eventuellt missbruk.

Vilken roll spelar AI när det kommer till varumärkesskydd online?

Artificiell intelligens spelar en viktig roll för varumärkesskydd online. Algoritmer med maskininlärning kan analysera stora mängder data för att identifiera mönster, trender och potentiella hot. Och detta görs snabbare och mer exakt jämfört med manuella metoder. AI kan också automatisera rutinuppgifter, vilket frigör personalresurser till andra, mer komplexa, uppgifter.

Hur kan ett företag hantera att förfalskade produkter säljs online?

Företag kan använda de övervakningsverktyg som specialister inom varumärkesskydd tillhandahåller. Med hjälp av sådana verktyg identifieras förfalskade produkter på olika marknadsplatser online. Och när de har identifierats kan man begära att marknadsplatsen eller plattformen tar bort de förfalskade produkterna. Därefter kan även rättsliga åtgärder vidtas av varumärkesjurister.

Vad är ett meddelande om Take down och hur används det i varumärkesskydd online?

Ett meddelande om Take down är en formell begäran som skickas av jurister med särskild kompetens inom varumärkesskydd, till exempel de hos Ports Group, till en internetleverantör eller en plattform och ber dem att ta bort innehåll som gör intrång i ett företags immateriella rättigheter. Det är ett viktigt verktyg i varumärkesskydd online, som används för att ta bort förfalskade produkter, falska webbplatser eller otillåten användning av upphovsrättsskyddat material.

Vilka är de mest vanliga utmaningarna inom varumärkesskydd online?

Några av de vanliga utmaningarna består i internets storlek och anonymitet, vilket gör det svårt att spåra och identifiera intrång. Rättslig tillämpning är komplext och den snabba utvecklingen av digitala hot kräver konstant övervakning och anpassning.

Varumärkesskydd under en lågkonjunktur

En av våra experter inom varumärkesskydd pratar om hur varumärkesintrången blir fler och dessutom skiftar fokus från lyxvaror till billigare produkter. 

Lyssna nu

Missa inte, få en kostnadsfri analys av ditt varumärke!