Abion / Blogg / Booking.vad?
tlder2-1024×512

Nya generiska toppdomäner (nedan refererat till som nya GTLDer) är ett relativt nytt sätt att kommunicera på nätet, både för långsiktiga som kortsiktiga projekt. I korthet är detta en utveckling som i skrivande stund ändrar om hela spelplanen för toppdomäner som vi känner den.

Det finns många exempel på detta. Några som anammat detta fullt ut är Barclays, en av världens största banker, som registrerade sin helt egen toppdomän .barclays. På sin sida home.barclays har de lanserat sin nya koncernhemsida, de har även undersidor på africa.barclays, wealth.barclays, savings.barclays mm.

Det finns även många exempel på användandet av nya GTLDer i mer kortsiktiga projekt, såsom kampanjsajter. Ett exempel är Carlsberg som under exempelvis ett fotbolls-EM, promotade carlsberg.football för att leda konsumenten direkt till Carlsberg’s EM-relaterade sajt.

Ett annat exempel skulle kunna ha varit Booking.com, en av världens största sajter för hotellbokningar, vars kampanj Booking.yeah rullat sedan 2013. Kampanjen går enligt marknadschefen Paul Hennessy ut på att illustrera det ögonblick ”när man inser hur bra ens boende är, och hur fantastisk ens resa kommer bli”. I kampanjen visualiseras det ögonblicket med att toppdomänen .com i loggan byts ut och loggan blir Booking.yeah.

Lite bakgrundsinformation kan här vara på sin plats för att man ska förstå problematiken kring detta. Under de senaste åren har en utökning av domännamnsutrymmet pågått. Både i form av ”dotbrands” som exempelvis .CANON, .ABB, .BARCLAYS och .SANDVIK (alla lanserade), samt ”dotgenerics” med mer sansade lydelser som exempelvis .BANK, .SHOP och .BERLIN till mer obskyra ansökningar som .XYZ, .WTF, .LOL, .SUCKS, .NINJA och .WOW.

Problemet med kampanjen booking.yeah är bara att det inte finns något domännamn som heter booking.yeah. Anledningen är lika enkel som i sammanhanget underlig, det finns ingen .yeah toppdomän, således inget booking.yeah domännamn.

Som väntat blev detta en snackis när kampanjen först lanserades (men kanske mestadels bland domännördar som jag själv).

Kampanjen emellertid, den rullar på. I ljuset av de senaste årens utveckling inom toppdomännamnsutrymmet, vilken varit känd bra mycket längre än så, tycker jag att man med rätta kan ifrågasätta beslutet att basera en global kampanj på att man leker med just sin toppdomän, genom att använda en toppdomän som inte finns.

Detta leder oss till frågan; hur bör man egentligen tänka kring nya GTLDer?

Kan jag ha en ny GTLD som huvudsida istället för de mer traditionella .COM, .SE, .NET osv?
Svar: Ja, det kan du och många har det redan. Men man bör tänka på att vissa system, såsom mailservrar, kan ibland tolka användandet av en nya GTLD som en felaktigt angiven mailadress. Detta borde dock vara ett övergående problem. Det är delvis därför nya GTLDer i dagsläget ses som komplementära och att de bör skyddas ur ett marknadsförings- samt skyddsperspektiv. Inom kort borde både tekniken såväl som marknaden ha vant sig tillräckligt för att de potentiella riskerna med att använda sig av dem borde vara minimala.

Vad finns det för fördelar med att använda en ny GTLD?
Flera, faktiskt. Den största är möjligheten att skapa ett mer iögonfallande domännamn. Har man exempelvis lydelsen ”solutions” i sitt varumärke kan man (om den är ledig givetvis) registrera *****.solutions som komplement till sin *****solutions.com eller .se. I exempelvis kampanjsajter blir det än mer effektivt. Detta då kan man bygga små varumärken kring själva domännamnet där toppdomänen blir en del av budskapet, Lex Carlsberg (ovan) med flera.

Hur ska man tänka/agera kring nya toppdomäner?
Då allt kring nya toppdomäner fortfarande är ganska ungt vet vi ännu inte hur framtiden ser ut gällande användandet av nya toppdomäner. Därför kan det vara en bra idé att ta fram en policy som styrdokument kring hur man ska agera rörande nya toppdomäner. Denna dikterar vilka lydelser som ska skyddas på vilka toppdomäner, hur de ska användas, hur man väljer att förhålla sig till de toppdomäner man inte väljer att skydda med mera. Att ta fram ett sådant styrdokument är givetvis något vi på Abion hjälpa er med.

Ta det första steget mot att säkra era digitala tillgångar. Kontakta oss idag!

Relaterad läsning

Introducing Abion

Introducing Abion: The Bold Pioneers of Brand Freedom

Pressmeddelande
Svenska
pll_64f043f5b579a
1, november 2023
Our core vision is to empower brands and give them the freedom to supercharge their IP portfolios, faster, smarter...
Signing_pic_1

Hello mate! Träffa kollegorna i London

Pressmeddelande
Svenska
pll_6447d114cf029
28, september 2023
When launching in a new market, and with that opening a whole new office, Abion looked for people who were both ex...