Vad är cyberattacker

Bedrägeri och intrång: Cyberattack

Vad är en cyberattack och hur skyddar du ditt företag

Cyberattacker är idag en av de mest akuta digitala hoten för företag. Nedan följer en kort introduktion till vad cyber- och IT-attacker är och hur de kan se ut. Vi berättar också hur vi på Abion kan hjälpa ditt företag att arbeta proaktivt för att förhindra att en attack drabbar din verksamhet.

Kontakta oss

Cyberangrepp – vad är det och hur skyddar man sig?

Med ökad digitalisering och stora tekniska framsteg följer också fler och större hot i form av avancerade cyberattacker. För att effektivt kunna förhindra sabotage och bedrägerier riktade mot din verksamhet är det viktigt att känna till hur attackerna fungerar – och vilka skyddsåtgärder som finns att vidta.

Cyberangrepp kan liknas vid en avancerad och modern form av krigföring. Det är ett allvarligt hot som alla företag, organisationer och stater behöver vara medvetna om samt ha strategier för hur de ska motverkas och förhindras.

Vad är en cyberattack?

En cyberattack är en brottslig digital attack som orkestreras av en eller flera illvilliga aktörer, och som riktas mot ett specifikt mål med avsikt att sabotera och/eller utföra någon form av bedrägeri. Målet för en attack kan till exempel vara ett nätverk eller ett IT-system.

Ett annat ord för cyberattacker är IT-attacker.

Varför genomförs cyber- och IT-attacker?

Cyberattacker kan utföras av flera olika anledningar, men i de flesta fall är de antingen politiskt eller kriminellt motiverade – eller både och.

Med kriminella cyberattacker avses attacker som utförs i syfte att komma över något av värde, vanligen pengar eller känslig information. Attacker kan också utföras som en del i ett varumärkesintrång, antingen för egen vinnings skull eller för att sabotera. Kriminellt motiverade IT-attacker kan riktas mot en privatperson, ett företag eller annan typ av organisation. 

Politiskt motiverade attacker drabbar generellt myndigheter och andra statliga organisationer. Avsikten kan till exempel vara att sabotera, offentliggöra hemlig information eller att påvisa säkerhetsbrister.

Vad är en IT attack

Olika typer av cyberangrepp

Idag finns många olika sätt att utföra en cyberattack, ett angrepp eller IT-attack på. Digitaliseringens framfart innebär å ena sidan att bättre och mer effektiva skyddsåtgärder blir möjliga, men å andra sidan att bedragarna också hela tiden utvecklar nya metoder. Med anledning av detta är det viktigt att ständigt hålla sig ajour med vad som sker i den digitala världen, samt att ha ett skydd som alltid uppdateras efter hur hoten antar nya skepnader.

Bland de metoder som finns för cyberattacker är följande några av de vanligast förekommande:

 • Nätfiske/phishing – bedragare försöker komma åt känslig information genom att få dig att öppna e-post eller klicka på länkar som ser ut att komma från betrodda källor
 • DDoS-attacker – riktade överbelastningsattacker som syftar till att stänga ned nätverk, servrar eller tjänster och göra dem oåtkomliga för kunder
 • Ransomware – skadlig kod som krypterar och låser dina filer i utpressningssyfte
 • Domänkapning – bedragare kapar din domän och missleder dina kunder i syfte att utpressa och/eller sabotera

Aktiva och passiva cyberangrepp

Vid sidan av många olika tillvägagångssätt och metoder kan alla typer av cyberattacker också delas in i en av två övergripande kategorier – aktiva eller passiva.

Aktiva IT-attacker är sådana som direkt orsakar stor och märkbar skada genom att exempelvis krascha system och röja sekretess. Passiva attacker pågår istället mer i det fördolda och syftar framförallt till att komma över känslig information eller andra tillgångar. Systemresurserna påverkas ofta inte nämnvärt, varför passiva attacker kan förbli oupptäckta under en längre tid.

Hur kan en cyberattack påverka ditt företag?

En cyberattack kan leda till allvarliga, akuta och långtgående konsekvenser för ditt företag. Såväl ekonomiskt, som i fråga om skadat rykte, renommé och förtroende. 

Genom att kapa din domän, vilseleda besökare till sidor med skadligt innehåll eller via nätfiske lura medarbetare att öppna e-post eller klicka på länkar med virus, kan bedragare komma över känslig och konfidentiell information. Till exempel användarnamn, lösenord eller bankuppgifter. De kan också utnyttja ditt varumärke på tvivelaktiga sätt, vilket i sin tur kan få en kraftigt negativ inverkan på företagets anseende. En effekt som i värsta fall kan påverka er tillväxt under en lång period.

Så skyddar du dig och ditt företag

Cyberattacker utgör ett allvarligt hot mot alla företag – både små och stora, inom olika typer av branscher. Lyckligtvis finns det effektiva åtgärder att ta till för att skydda både dig själv och din verksamhet. Dels på teknisk väg, men också organisatoriskt: 

 • Investera i brandväggar och antivirusprogram av bra kvalitet
 • Håll programvaror uppdaterade
 • Utbilda dina medarbetare i vad cyberattacker är, hur de kan gå till och vilka varningssignaler de ska vara uppmärksamma på
 • Var restriktiv med behörigheter
 • Arbeta proaktivt genom att regelbundet säkerhetskopiera viktig information
 • Använd flerfaktorsautentisering i så stor utsträckning som möjligt
 • Ta hjälp av en extern IT-partner med expertis inom cybersäkerhet om rätt kompetens saknas inhouse

ad innebär en cyberattack

Säkra ett robust skydd mot IT-attacker med Abion

För att kunna avvärja potentiella cyberattacker och förhindra att en verksamhet blir utsatt för sabotage eller bestulen på pengar och/eller känslig information, måste man arbeta proaktivt, medvetet och kraftfullt. För att nå framgång krävs dock resurser, kompetens och verktyg som gör det möjligt att bemöta avancerade hot med desto mer avancerade medel. På Abion har vi muskler nog att skydda ditt företag mot flera av de vanligaste typerna av cyberattacker. 

Som experter på det mesta inom webbsäkerhet kan vi bistå med ett komplett utbud av kvalificerade tjänster designade för att skydda ditt företag mot både cyberattacker och andra slags hot – såväl gällande dina varumärken, domäner eller andra typer av cyberskydd. Vi kan vara behjälpliga med allt från varumärkesskydd till juridisk rådgivning och tekniska lösningar av olika slag. Alltid skräddarsytt efter ditt företags unika behov förstås.

I vår tjänsteportfölj hittar du bland annat:

Kontakta oss gärna för en närmare presentation av våra tjänster samt rådgivning om hur vi kan kan säkra ett effektivt och kraftfullt cyberskydd för just er verksamhet. 

Vanliga frågor om cyberattacker

Vem genomför cyberattacker?

Olika aktörer kan ligga bakom en cyberattack. Det kan till exempel röra sig om en kriminell organisation, men också en stat eller en privatperson.

Vad händer vid en cyberattack?

En cyberattack kan exempelvis leda till att hela system eller nätverk havererar, företagsinformation krypteras och känslig information läcker ut.

Är cyberattacker vanliga i Sverige?

Cyberattacker är dessvärre vanliga i såväl Sverige som andra länder.

Vad är en cyberattack?

En cyberattack är en digital attack som riktas mot exempelvis ett företag eller en myndighet i syfte att sabotera och/eller stjäla pengar och känslig information.

Hittade du inget svar på din fråga? Kontakta oss gärna så hjälper vi dig.

Insikt och support

Populära bloggposter

Introducing Abion

Introducing Abion: The Bold Pioneers of Brand Freedom

Pressmeddelande
Svenska
pll_64f043f5b579a
1 november 2023
Signing_pic_1

Hello mate! Träffa kollegorna i London

Pressmeddelande
Svenska
pll_6447d114cf029
28 september 2023
ai purple 1080×811

Ökat hot från AI-genererade webbutiker: Så skyddar du ditt företag

Startsida
Varumärkesskydd
Svenska
pll_6509839d68734
19 september 2023