Abion / Blogg / Avslag för Louis Vuitton i två år lång juridisk kamp om logotyp
Untitled (1040 × 585 px)

Louis Vuitton har förlorat en två år lång rättslig strid mot Zadig & Voltaire angående deras, enligt vissa, snarlika logotyper.

Luisa Grillo, IP-rådgivare här på Abion och BRANDIT, diskuterar målet och hur utfallet bekräftar vikten av immateriella rättigheter.

Efter en två år lång juridisk process har lyxmodevarumärket Louis Vuitton förlorat mot franska modehuset Zadig & Voltaire. Louis Vuitton anklagade Zadig & Voltaire för att ha utnyttjat deras varumärke och därmed skapat konsumentförvirring när Zadig & Voltaire använde en ZV-logotyp på deras handväskor. Denna ZV-logotyp hävdade Louis Vuitton hade för många likheter med deras egen logotyp.

Emellertid beslutade Paris domstol i februari i år till Zadig & Voltaires förmån och konstaterade att de sammanflätade bokstavsmärkena hade "mycket låg likhet" och hade tillräckligt distinkt design och arrangemang. Därmed drog domstolen slutsatsen att sannolikheten för att konsumenter skulle associera eller förväxla de båda företagens märken som låg.

Bakgrund

Tvisten började när Louis Vuitton lämnade in ett klagomål i januari 2021 och hävdade att Zadig & Voltaires logotyp, som består av sammanflätade bokstäver "ZV" med en nedåtgående förskjutning i bokstaven "V" som skiljer sig från deras tidigare versioner, hade potential att förvirra konsumenter och utnyttja Louis Vuittons varumärke. Trots att Zadig & Voltaire fick ett ”cease-and-desist letter” från Louis Vuitton i augusti 2020 vägrade de att sluta använda sin logotyp och hävdade att den skilde sig från Louis Vuittons logotyp – vilket ledde till rättsliga åtgärder.

Louis Vuittons argument

Louis Vuitton betonade att det finns en global kännedom och en otvivelaktig status för sin traditionella LV-logotyp, som har använts sedan 1800-talet. Och att detta bör bidra till deras rätt i fallet. 

Louis Vuitton betonade också att deras nya LV "Twist"-logotyp

Louis Vuitton betonade också att deras nya LV "Twist"-logotyp var välkänd och att Twist-väskans framgång och omfattande reklamkampanjer bidrog till detta. De hävdade att uppmärksamheten från olika medier ytterligare stärkte igenkännandet av logotypen.

Louis Vuitton påstod också att Zadig & Voltaires logotyp hade likheter med deras egen logotyp på visuellt, fonetiskt och konceptuellt plan. Båda logotyperna bestod av två stora bokstäver, där en bokstav var identisk. De hade också liknande teckenstorlekar och en liten överlappning med en vertikal förskjutning. Louis Vuitton argumenterade att Zadig & Voltaires omfattande användning av den liknande logotypen var inkräktande, särskilt när den placerades som ett centralt spänne på handväskor och associerades med termen "monogram".Användningen av "monogram" av Zadig & Voltaire för att beskriva produkter med ett upprepat mönster av logotypen väckte oro eftersom Louis Vuittons duk från 1896 är erkänd som "Monogram Canvas".

Zadig & Voltaires försvar och motargument

Zadig & Voltaire svarade på Louis Vuittons påståenden genom att påpeka att de hade kommersiellt använt sina initialer sedan 1997 och sedan 2005 antagit dem som sitt varumärke och logotyp för att stärka sin identitet och bredda sin varumärkesportfölj. Företaget hävdade att de inte hade avsikten att dra nytta av Louis Vuittons rykte och ifrågasatte vikten av ZV-logotypen i jämförelse med deras andra varumärkesattribut. De betonade också tydligheten i sitt varumärkesnamn vid kommunikation som involverade den omdiskuterade logotypen.

Angående den påstådda likheten mellan märkena hävdade Zadig att logotyperna bestod av olika bokstäver som varierade i storlek, stilisering, presentation, uttal och konceptuell association med respektive varumärken. 

ngående den påstådda likheten mellan märkena

Zadig & Voltaires juridiska ombud hävdade att fästande av en logotyp bestående av initialer på utsidan av en handväska är vanligt förekommande och får konsumenter att uppmärksamma skillnader mellan olika varumärkens identiteter.

Zadig & Voltaire utmanade också det påstådda ryktet av Louis Vuittons nya "Twist" LV-logotyp och hävdade att berömmelse och rykte borde bedömas individuellt för varje märke. De hävdade att Louis Vuitton enbart stödde sig på faktorer som var relaterade till det gamla varumärkets rykte.

Domstolens bedömning och beslut

Domstolen erkände den traditionella LV-logotypens som mycket välkänd och har uppnått betydande kommersiell framgång. Men domstolen betonade också att den nyare LV-logotypen hade använts under en relativt kort tid och bara förekom på ett begränsat urval av väskmodeller. Domstolen noterade att Louis Vuittons bevis, som främst bestod av reklamfotografier, var otillräckligt för att visa det betydande igenkännandet av märket bland allmänheten under en så kort tidsperiod.

Katie Vs Katy (Perry, alltså)

Domstolen gav Zadig & Voltaire rätt när det gällde intrång och fann ingen betydande koppling eller likhet mellan märkena som skulle leda att allmänheten skulle förväxla dessa två. Domstolen betonade att LV-märket skulle behöva vara exceptionellt berömt för att allmänheten automatiskt skulle associera vilket tvåbokstavsmonogram som helst, inklusive bokstaven "V", med varumärket, vilket Louis Vuitton inte kunde påvisa. Följaktligen kunde olikheten motiveras mellan märkena och påståendet om intrång avvisades.

Domstolen avvisade också Louis Vuittons parasitismpåståenden och konstaterade att användningen av initialer som ett väskspänne inte utgjorde en investering med individuellt ekonomiskt värde. Domstolen fann ingen exklusiv äganderätt eller originalitet som fastställdes av Louis Vuitton vid användning av initialer på detta sätt. Dessutom ansåg domstolen att användningen av termen "monogram" inte kunde monopoliseras av Louis Vuitton, även när det används av ett franskt företag på engelska, särskilt när det är kopplat till den faktiska användningen av ett monogram på läderprodukter.

Som ett resultat av nederlaget ålades Louis Vuitton att ersätta Zadig & Voltaire för deras kostnader, vilket uppgår till cirka 30 000 euro.

Framtida konsekvenser och spekulationer

Denna dom höjer intressanta frågor om bedömningen av intrång av ett berömt varumärke. Det återstår att se om Louis Vuitton kommer att överklaga domen, då branschexperter förutser ytterligare rättsliga åtgärder i detta högprofilerade fall. I vilket fall som helst bekräftar detta utfall vikten av immateriella rättigheter och påminner om att varumärkens individualitet och kreativa uttryck bör respekteras.

Luisa b&W

Författare

Luisa Grillo

IP Counsel at Abion

Maila mig

+39 33 14 11 87 47