Abion / Webinar / Vad är varumärkessäkerhet och hur säkras varumärket?
Webinar Abion Varumärkessäkerhet bakgrundsbild

Fyll i formulär för att se webinar

Vad är varumärkessäkerhet och hur säkras varumärket?

Varumärket är något av det viktigaste du har. Att bygga ett starkt varumärke är något som du och dina kollegor arbetar med varje dag men hur skyddar ni det? Under vårt webinar kommer du få reda på hur du ska göra för att proaktivt skydda ert varumärke.

Att bygga upp ett starkt varumärke är något som kräver både pengar, tid och energi men något som ofta förbises är risken med hur fort det går att rasera ett varumärke. Ansvaret för varumärket hamnar nästan alltid på marknadsavdelningen men skyddet är inte alltid lika självklart. Vi förklarar varför marknadsavdelningen bör tänka lika mycket på skyddet som att bygga varumärket. För det räcker inte att börja tänka på skyddet när skadan redan är skedd. Man kan likställa det med att ha en strategi för krishantering; det går inte ta fram när krisen pågår!

3 viktiga områden för att säkerställa att ingen utnyttjar varumärket

  • Varumärkesskydd
  • Domänhantering
  • Webbsäkerhet

Det bästa möjliga skyddet för dina varumärken - Process i 4 steg

  1. Skaffa juridisk grund som ger möjligheter att hävda din rätt vid varumärkesintrång
  2. Säkerställ att alla tekniska skydd är på plats för att proaktivt minska risken för varumärkesintrång
  3. Etablera en kontinuerlig bevakning för att snabbt upptäcka intrång
  4. Utarbeta rutiner för hur du snabbt agerar om olyckan skulle vara framme

Om Webinaret

Tid och plats

On-Demand

Kostnad

Gratis

Talare

PerRund

Per Alhström

Senior Client Manager

simon.ivarsson[3]

Simon Ivarsson

Attorney at Law

Fyll i formuläret för att se webinaret

Till formulär