Abion / Blogg / Svensk varumärkesdatabas
Svensk varumärkesdatabas

Svensk varumärkesdatabas innehåller uppgifter om alla nationellt registrerade varumärken och inkomna ansökningar om varumärkesskydd i Sverige. Här hittar du information om hur databasen fungerar samt tips och råd om hur du som företagare kan använda dig av den.

Vad är Svensk varumärkesdatabas?

Svensk varumärkesdatabas är en nationell databas för vilken Patent- och registreringsverket (PRV) står som ansvarig myndighet. I databasen finns ett register över samtliga nationellt registrerade varumärken samt över varumärkesansökningar som kommit in och är under behandling, men som ännu ej har blivit definitivt godkända.

I Svensk varumärkesdatabas finns uppgifter om vem som äger rättigheterna till ett varumärke samt för vilken eller vilka varor och/eller tjänster varumärket är registrerat – det vill säga inom vilka varumärkesklasser.

Databasens uppgifter är offentliga

Alla uppgifter i Svensk varumärkesdatabas är offentliga – såväl färdigbehandlade registreringar som inkomna ansökningar. Dessvärre är de alltså synliga även för bedragare, som på olika sätt letar vägar att lura företag på pengar. 

Något att särskilt se upp för är bedragare som håller koll på inkomna varumärkesansökningar och sedan registrerar passande domännamn innan själva varumärkesregsitreringen hunnit gå igenom. När skyddet sedan blir godkänt men inga domännamn finns lediga, kan bedragarna sälja dem dyrt till företagen som fått sina varumärken registrerade.

För att undvika detta är det viktigt att alltid registrera önskat domännamn innan eller i samband med att en ansökan om varumärkesskydd lämnas in. 

Hur kan företag ha användning av databasen?

PRV:s databas kan framförallt vara till stor hjälp för företag som ska ansöka om varumärkesskydd och som med en förundersökning vill undersöka möjligheterna att få det beviljat.

Genom att söka i databasen, vilken är tillgänglig för alla utan krav på inloggning eller dylikt, kan du på en gång se om det redan finns ett identiskt eller liknande varumärke registrerat inom samma varumärkesklasser. Finns redan ett identiskt eller liknande varumärke behöver du inte gå vidare och betala tusentals kronor för en ansökan som sannolikt kommer att avslås. En snabb kontroll i Svensk varumärkesdatabas kan på så vis bespara dig kostnader i form av såväl pengar som tid.

Nationella och internationella registreringar

I Svensk varumärkesdatabas kan du förutom att se om ett svenskt varumärke är registrerat på den svenska marknaden, även få uppgifter om eventuell utländsk registrering.

När du gör en sökning på ett varumärke kontrolleras automatiskt alla tre register – det vill säga Svensk varumärkesdatabas för nationella varumärken, EUIPO:s databas för EU-varumärken samt WIPO:s Madridprotokoll för internationella varumärken. Vill du enbart söka på någon av marknaderna kan du enkelt klicka ur övriga alternativ.

Sök varumärke i Svensk varumärkesdatabas – så fungerar det

Svensk varumärkesdatabas är lätt att använda och erbjuder två olika sökalternativ – enkel sökning och avancerad sökning. För att göra en enkel sökning behöver du bara ange följande uppgifter:

  1. Text i varumärket
  2. Status – under handläggning, registrering eller inte gällande
  3. Varumärkesmyndighet – PRV, EUIPO och/eller WIPO

 

Under avancerad sökning kan du utöver ovanstående också ange vilken typ av varumärke du vill söka på – exempelvis figurmärke eller ordmärke – samt varumärkesklasser och möjlig ingivningsdag. 

Såväl enkla som avancerade sökningar i Svensk varumärkesdatabas är gratis.

Kontakta oss

Har du frågor om Svensk varumärkesdatabas, eller behöver ditt företag hjälp med registrering av varumärke, bevakning eller juridisk rådgivning kring frågor inom varumärkessäkerhet? Vi bistår gärna med vår expertis inom varumärkesskydd, domänhantering och cybersäkerhet.

Välkommen att höra av dig för mer information om hur vi kan hjälpa ditt företag med ett robust varumärkesskydd på alla fronter.

Vanliga frågor om Svensk varumärkesdatabas

Vem kan använda Svensk varumärkesdatabas?

Svensk varumärkesdatabas kan användas av vem som helst – både företag och privatpersoner. Tjänsten är gratis att använda och kräver ingen inloggning.

Visar Svensk varumärkesdatabas även internationella varumärkesregistreringar?

Ja, databasen visar svenska varumärken som även är registrerade på en eller flera utländska marknader.

Är alla varumärken i varumärkesdatabasen skyddade?

Nej, i varumärkesdatabasen finns såväl varumärken med aktivt skydd som pågående ansökningar och varumärken vars skydd inte längre är gällande.

Vill du veta mer?

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Relaterad läsning

ai purple 1080×811

Ökat hot från AI-genererade webbutiker: Så skyddar du ditt företag

Startsida
Varumärkesskydd
Svenska
pll_6509839d68734
19, september 2023
Falska webbutiker är inget nytt. Men när de numera skapas med hjälp av AI blir de extremt trovärdiga. Detta ökar r...
Vad är upphovsrätt?

Vad är upphovsrätt? En komplett guide

Varumärkesskydd
Svenska
24, augusti 2023
Allt du behöver veta om upphovsrätt och hur skyddet fungerar – ✓Villkor ✓Verk som omfattas ✓Så kan våra jurister...