Registrera domän

Domänmonitorering

Ibland kan du som varumärkesägare få problem med att kunna gå till tvist över ett redan registrerat domännamn, om du inte har tillräckliga bevis på din sida. Genom domänmonitorering kan du i stället proaktivt bevaka en domän som någon annan registrerat, för att se om den blir aktiv och då kan skada ditt varumärke. Kontakta oss så berättar vi mer!

Rådgivning och prisförslag

Bevaka redan registrerade domäner med Domänmonitorering

Domänmonitorering är en tjänst för dig om vill monitorera om en redan registrerad domän blir aktiv. Moniteringen skannar bl.a. om:  

  • En tom sida börjar trafikeras  
  • En parkerad sida blir aktiv för nätfiske  
  • En raderad domän blir aktiv  
3 advantages of TMCH

Varför domänmonitorering?

Genom vår domänmonitorerings-tjänst håller du dig uppdaterad ifall en redan registrerad, befintlig domän tas i bruk. Det vill säga om den blir aktiv för att sedan exempelvis börja skicka ut e-postbedrägerier. Vi säger att man kan ha koll på när domänen blir weaponized.

Det kan vara så att man vid tillfället man upptäcker ett registrerat domännamn inte ser något hot eller inte har tillräckligt på fötterna rent juridiskt för att starta en tvist. Men hotet kan snabbt ändas och det som ena dagen ser ut som en vilande domän kan nästa dag vara en aktiv domän som börjar skicka ut e-post eller liknande. 

Vi har full förståelse att om man inte ser ett direkt hot på en registrerad domän förstår vi att man inte heller är villig att inleda en tvisteprocess. Då kan det vara smartare att använda en kostnadseffektivt monitorering, och ögonblicket domänen börjar användas så kan man göra en ny bedömning om den nu är ett hot eller inte och agera därefter.

Mer specifikt får du kontroll över

  • När ändringar sker på en hemsidas förstasida   
  • Om domänen byter uppgifter i WHOIS. Ex byter ägare, registrar eller DNS   
  • Ändringar som sker i zonfilen på DNSerna kopplade till en domän. Om exempelvis mailservrar läggs till eller om en IP-adress läggs in o.s.v.  

Åtgärder

Monitoreringen är ett av flera tänkbara verktyg för att upptäcka domännamnsintrång. Det är även det billigaste alternativet, bortsett från att inte göra något alls. I stort kan man säga att, om ett intrång upptäcks så kan man välja att göra ingenting, monitorera, snapback/backorder, tvist eller förvärv, där förvärv oftast är det dyraste.

Väljer man att vid upptäckt av domänintrång där man anser att det utgör hot mot varumärket, bygga ett juridiskt case är tjänsten uppbyggd på så sätt att skärmdumpar automatiskt tas dagligen på den startsida som ett domännamn har. Detta görs löpande så fort något ändras. Alltså om någon skulle lägga upp en hemsida som på något vis gör intrång i ett varumärke så har vi automatiskt sparat beviset för det vilket i sin tur skapar goda förutsättningar vid ett juridiskt förfarande.

Tjänsten kan även vara ett verktyg ur ett tekniskt perspektiv där vi övervakar om e-post börjar skickas ut på domänen eller om registrar- eller ägaruppgifter ändras.

Skillnad på domänbevakning och domänmonitorering

Domänbevakning - bevakar nya domänregistreringar
Med domänbevakning bevakar vi nya domäner som registreras som kan vara förväxlingsbara eller identiska med ditt. Det kan exempelvis vara felstavningar eller liknande lydelser som ditt.

Domänmonitorering - bevaka redan registrerade domäner  
Med domänmonitorering bevakar vi dagligen om något börjar hända på en specifikt, redan registrerad domän. Om domänen helt plötsligt blir aktiv och börjar publicera på sin hemsida eller börjar aktiveras för att skicka ut mail.

Bevakningsträffar i Abion Core

I din kundplattform Abion Core kan du se bevakningsträffarna som inkommer vid en domänbevakning och monitorering. När systemet får en träff kan du som kund exportera resultaten på träffarna och riskflagga dem på egen hand i systemet. Därefter har du möjlighet att klicka på en bevakningsträff och beställa monitorering (eller en domain investigetation). Det blir alltså en direktorder som skickas till våra handläggare. Detta innebär att du som kund har möjlighet att själv interagera i plattformen och själv granska bevakningsträffarna/intrången.

AnalysBevakning

Monitorering

Tillsammans med våra specialister går vi igenom vilken specifik domän som ska monitoreras, oftast som en åtgärd efter en bevakningsträff på intrång. Vi sätter oss in i din verksamhet och kommer med råd och tips kring hur du ska tänka för att uppnå ett så starkt skydd som möjligt.

Kontroll med konsolidering

Granskning

Resultaten granskas löpande av oss, som har kunskap och förståelse om dina varumärken och affärsverksamhet. De relevanta träffarna rapporteras sedan till dig på ett lättöverskådligt sätt i din kundplattform Abion Core.

Löpande förnyelser

Åtgärdsplan

Sista steget är att bestämmer vilka åtgärder du vill ta för vilket intrång. Det finns ofta flera olika alternativ. Vårt legal-team och digitala strateger hjälper dig med rekommendationer vad som är bäst i just din unika situation.

Behöver du hjälp att övervaka redan registrerade domäner?

Kontakta oss så hjälper vi dig med uppsättningen och hur du kan tänka om en domän plötsligt blir aktiv.

Relaterade tjänster

Köp en .pl domän i Polen – upptäck vår kompletta domäntjänst

.pl domän

Öka din synlighet i Polen med en .pl domän → registrera via Abion ✓Inga mellanhänder ✓Kompletta tjänster för domänhantering & webbsäkerhet.
Registrera domän

.ir domän

Öka din synlighet i Iran med en webbsida under officiell .ir domän – köp domänregistrering via Abion ✓Utan mellanhänder ✓Kompletta domäntjänster