Varumärkesansökan Abion

Varumärkesansökan

Hur gör man en varumärkesansökan? Hur vet jag att min varumärkesansökan blir rätt? Våra experter har lång erfarenhet av att registrera varumärken rätt.

Ansök om varumärke

Gör en varumärkesansökan

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Gör en Varumärkesansökan

Med en varumärkesansökan hos oss ser vårt legal-team till att ansökan blir rätt och går i linje med din verksamhetsstrategi. Dessutom skyddas du från eventuella intrång och hot. Våra experter hjälper dig att:

  • Planera för en strategisk varumärkesansökan
  • Identifiera potentiella affärsrisker
  • Se till att du har alla rättigheter för att bedriva din affär på rätt marknader
  • Förvalta alla varumärken med en smidig hantering i Abion Core kundplattform
Varumärkesskydd internationellt

Kompetens inhouse hos AbionBevakning

All kompetens in-house

Våra jurister är väl inarbetade inom immaterialrätt samtidigt som vi enkelt kan sträcka ut en hand till våra kollegor inom IT och domän.

Aktiv bevakning hos Abion

Aktiv bevakning

Genom att samla dina varumärken hos oss får du en säker hantering där vi garanterar förnyelse av varumärkena samtidigt som du har möjlighet att få varumärket bevakat för att bli meddelade om intrång sker.

Abion Core

Abion Core

I vår plattform får du en tydlig överblick över ditt innehav, en hög säkerhet samt en automatiserad hantering av samtliga toppdomäner i världen.

Från dröm till verklighet

Med ett registrerat varumärke skapar du inte bara möjligheter utan du hävdar även din rätt att ensamt använda det i all marknadskommunikation. Med detta sagt är det enormt viktigt att göra ansökningarna på rätt sätt, för att inte missa vitala delar.

Ett företag lever på det renommé och goodwill som ligger i varumärket. Massiva investeringar och marknadsföringsinsatser läggs årligen på att öka kännedomen om sitt eget varumärke men trots detta är vår erfarenhet på Abion att kunskapen, om hur ett varumärke bör skyddas och därmed stärkas, ofta är låg ute bland företagare.

Vikten av att behålla ensamrätten

Ett starkt varumärke skapas med andra ord inte över en natt. En grundläggande förutsättning för ett starkt varumärke är att du har ensamrätt till varumärket som sådant. Utan ensamrätt är det nämligen mer eller mindre fritt fram för konkurrenter och andra aktörer att använda sig av exakt samma varumärke och därmed skapa en förväxlingsrisk på marknaden. Eftersom vi lever i en digitaliserad värld blir en individ, en beslutsfattare, ständigt utsatt för intryck och olika varumärken. Därför krävs att varumärket är unikt, starkt och har en bra story.

En registrering gäller som regel i 10 år

Detta ger en relativt billig försäkring till en av bolagets viktigaste tillgångar. Det viktiga är att tänka brett – allt som kännetecknar ditt företag, din produkt/tjänst eller företagets story – och som du vill ha ensamrätt för, bör skyddas. Därutöver bör en policy och strategi kring företagets varumärken tas fram för att öka varumärkesidentiteten såväl internt som externt. Detta hjälper naturligtvis våra experter till med. För att varumärket ska ha en lång hållbarhet ingår det hos oss på Abion, alltid en klassificering av varumärket tillsammans med en i vårt legal-team.

Ansök om varumärke idag