Immaterialret – beskyttelse af immateriel ejendom

Immaterialret – beskyttelse af immateriel ejendom

Immaterialretten behandler og fastlægger de juridiske rettigheder til forskellige slags immaterielle aktiver – eksempelvis varemærker og kunstneriske værker. Her har vi samlet alt det, du skal vide om beskyttelse af immateriel ejendom.

Rådgivning og tilbud

Beskyt alle virksomhedens immaterielle rettigheder

Når du gør brug af immaterialretten, bliver det direkte ulovligt for andre at kopiere, markedsføre eller på anden vis at udnytte det beskyttede aktiv. Det hindrer desværre ikke aktører i ond tro i alligevel at prøve.

Ud over juridisk beskyttelse kræver beskyttelse af immateriel ejendom også digital beskyttelse og web sikkerhed. Det kan sikres ved hjælp af:

Immaterialret – beskyttelse af immateriel ejendom

IMMATERIALRETTENS FORSKELLIGE DELE

Immaterialrettens forskellige dele

I det danske retssystem omfatter immaterialretten blandt andet de fire følgende kategorier.

Varemærkeret

Beskytter særlige kendetegn, der er unikke for en bestemt vare/tjenesteydelse, og som hjælper kunder med at identificere og adskille produktet fra andre på markedet. Et varemærke kan eksempelvis være et figurmærke, et ordmærke eller et lydmærke.

Ophavsret

Ophavsretten beskytter kunstneriske værker samt kildekoder til programmer.

Mønsterret/designret

Mønster- og designretten beskytter en vares specifikke udseende, form og design – men dog ikke produktets funktion, og måden det anvendes på.

Patentret

Man kan søge patentbeskyttelse af forskellige typer opfindelser og produkter (fysiske eller digitale), der udgør en løsning på et teknisk problem.

Grundlæggende immaterialret – en introduktion

Det juridiske område, der regulerer rettigheder og beskyttelse af forskellige immaterielle aktiver – det vil sige ikke-fysiske aktiver, kaldes immaterialret. Formålet er at beskytte indehaverens eneret til sine aktiver i en tidsbegrænset periode. Rettighederne gør det eksempelvis ulovligt for andre at kopiere eller på anden vis at udnytte et beskyttet aktiv til egen vinding eller sabotage.

Sådan beskytter du dine immaterielle rettigheder

For samtlige kategorier ud over ophavsretlig beskyttelse skal du søge om registrering hos de immaterialretlige myndigheder i det land eller på det marked, hvor du ønsker at beskytte dit aktiv. Beskyttelse kan også etableres ved såkaldt indarbejdelse.

Kort sagt gælder følgende for hver enkelt underkategori:

 • Varemærkebeskyttelse
  Det tager normalt 4-6 måneder at opnå registrering fra modtagelse af ansøgningen, til beskyttelsen træder i kraft. Godkendt varemærkebeskyttelse gælder derefter i 10 år. Beskyttelsen kan fornys med yderligere 10 år et ubegrænset antal gange.
 • Patent
  Ansøgningen om og registreringen af et patent offentliggøres efter 18 måneder. Beskyttelsen gælder derefter i maks. 20 år og kan ikke forlænges, medmindre der er tale om lægemidler og plantebeskyttelsesmidler.
 • Mønster- og designbeskyttelse
  Designbeskyttelse udstedes efter ansøgning til Patent- og Varemærkestyrelsen eller en immaterialretlig myndighed i et andet land og er gyldig i fem år. Beskyttelsen kan forlænges med maks. 20 år.
 • Ophavsret
  Ophavsret opstår, så snart et værk er skabt, og der er derfor ikke noget krav om ansøgning. Den ophavsretlige beskyttelse gælder i 70 år efter indehaverens død.

Ansøgningsprocessen for immaterielle rettigheder er både tidskrævende og kræver juridisk viden. Generelt vælger de fleste virksomheder at få hjælp af en aktør med den rette ekspertise inden for immaterialret – som for eksempel Abion.

Vi kan bistå med al den kompetence, kapacitet og ekspertise, det kræver at sikre en så robust og avanceret beskyttelse som muligt af dine immaterielle aktiver.

Kontakt os, så fortæller vi gerne mere om vores tjenester!

Ofte stillede spørgsmål om immaterialret

Hvad er immaterialret?

Immaterialret er det retsområde inden for jura, der regulerer og beskytter rettighederne til immaterielle aktiver – eksempelvis varemærker og patenter.

Hvad anses for at være immateriel ejendom?

Et immaterielt aktiv er et aktiv, der ikke har en fysisk form, der er her tale om immateriel ejendom. Det er eksempelvis forskellige typer varemærker, design og udformninger samt kunstværker.

Hvilke fire områder håndterer vi inden for immaterialret?

Immaterialretten omfatter blandt andet af varemærkeret, ophavsret, patentret og designret (også kaldet mønsterret).

Vil du vide mere?

Kontakt os, så hjælper vi dig!

Relaterede tjenesteydelser

Juridiske tjenester

Fra clearance-søgninger til håndhævelse hjælper vi dig med at opbygge langsigtede strategier til at skabe, evaluere, vedligeholde og beskytte jeres i...
Ophavsret beskytter brugen af et skabt værk

Varemærkeovervågning

Varemærkeovervågning hjælper dig med at opdage det, hvis nogen prøver at registrere et ord- eller figurvaremærke, der er identisk eller kan forveksle...

This website uses cookies

Cookies ("cookies") consist of small text files. The text files contain data which is stored on your device. To be able to place some type of cookies we need your consent. We at Abion AB, corporate identity number 556633-6169 use these types of cookies. To read more about which cookies we use and storage duration, click here to get to our cookiepolicy.

Manage your cookie-settings

Nødvendige cookies

Necessary cookies are cookies that need to be placed for fundamental functions on the website to work. Fundamental functions are for instance cookies that are needed for you to use menus and navigate the website.

Funktionalitet cookies

Functional cookies need to be placed for the website to perform in the way that you expect. For instance to remember which language you prefer, to know if you are logged in, to keep the website secure, remember login credentials or to enable sorting of products on the website in the way that you prefer.

Statistical cookies

To know how you interact with the website we place cookies to collect statistics. These cookies anonymize personal data.

Ad measurement cookies

To be able to provide a better service and experience we place cookies to tailor marketing for you. Another purpose for this placement is to market products or services to you, give tailored offers or market and give recommendations on new concepts based on what you have bought from us previously.

Ad measurement user cookies

In order to show relevant ads we place cookies to tailor ads for you

Personalized ads cookies

To show relevant and personal ads we place cookies to provide unique offers that are tailored to your user data