Registrere varemærke – fra ansøgning til færdig registrering

Registrer dit varemærke – fra ansøgning til færdig registrering

En varemærkeregistrering er helt afgørende for, at du kan få succes med at opbygge dit varemærke. Det er dog vigtigt, at registreringen er rigtig for at opnå korrekt beskyttelse. Hos Abion kan din virksomhed få hjælp til at registrere jeres varemærke – hele vejen lige fra forundersøgelse og ansøgning til færdig registrering. Enkelt, praktisk og omkostningseffektivt.

Registrer varemærke

område

Når Abion hjælper os med varemærke- og domænebeskyttelse, kan vi fokusere på vores kerneforretning. Deres specialistkompetence hjælper os med både at blive bedre og sikre vores varemærke på langt sigt.

Tom Thörnblom

Tom Thörnblom

Kommunikations- og bæredygtighedschef – Lyko

5 grunde til at registrere et varemærke

Det anbefales, at alle virksomheder inden for alle brancher registrerer deres varemærke – og jo før de gør det, desto bedre. Ved at registrere dit varemærke får du nemlig:

 • Juridisk eneret til varemærket
 • Beskyttelse mod selv at komme til at krænke andres registrerede varemærke
 • Mulighed for at anlægge retssag i tilfælde af krænkelser som ulovlig anvendelse eller piratkopiering
 • Øget status og værdi for dit varemærke samt lettere ved at beskytte virksomhedens omdømme og anseelse
 • En konkurrencemæssig fordel. Et registreret varemærke beskytter det, der er unikt for virksomheden og opbygger tillid hos kunderne
5 grunde til at registrere et varemærke

In-house expertisBevakning

Al kompetence in-house

Vores eksperter har stor indsigt i immaterialret, og vi kan samtidig nemt få hjælp af vores kolleger inden for IT og domæner.

Förunder

Aktiv overvågning

Ved at samle dine varemærker hos os opnår du sikker håndtering, hvor vi garanterer fornyelse af dine varemærker, samtidig med at vi tilbyder aktivt at overvåge dem for dig og underrette dig, hvis der skulle ske krænkelser.

Abion Core

Abion Core

På vores platform får du et klart overblik over din portefølje, høj sikkerhed samt en automatiseret håndtering af samtlige topdomæner i verden.

Beskytte varemærket

Varemærkeregistrering handler i bund og grund om at beskytte sit eget varemærke mod at blive kopieret eller på anden vis udnyttet af uvedkommende. Processen med at registrere et varemærke kan imidlertid være både kompliceret og tidskrævende, og det er samtidig meget vigtigt, at det bliver gjort korrekt, f.eks. i forbindelse med varemærkeklasser.

Som eksperter inden for det meste vedrørende varemærker – og med spidskompetence inden for både varemærker, domæner og cybersikkerhed – kan vi hos Abion hjælpe din virksomhed med hurtig, effektiv og grundig varemærkeregistrering. Herunder fortæller vi mere om betydningen af en registrering, hvad det kræver at få godkendt en varemærkeregistrering, samt hvordan vi hos Abion kan hjælpe dig.

Hvad betyder det, at et varemærke er registreret?

Kort sagt, er et registreret varemærke beskyttet rent juridisk. Beskyttelsen indebærer, at det kun er dig som indehaver af varemærket, der har lov til at anvende det. Afhængig af hvor du har registreret varemærket – for eksempel i Danmark eller i hele EU – samt inden for hvilke varemærkeklasser, bliver den juridiske beskyttelse tilsvarende mere omfattende. I forbindelse med ansøgningen om registrering skrives varemærket også ind i det danske varemærkeregister.

I praksis betyder en varemærkeregistrering, at du kan anlægge retssag for varemærkekrænkelse, hvis andre forsøger at anvende din virksomheds varemærke eller et lignende varemærke uden din tilladelse.

Hvad betyder det, at et varemærke er registreret?

Hvad kræver det at registrere et varemærke?

For at en varemærkeregistrering kan blive godkendt, skal nogle grundlæggende betingelser være opfyldt.

Både i Danmark og udlandet gælder, at:

 • Varemærket skal have adskillelsesevne
 • Der ikke må være risiko for forveksling
 • Ansøgningsdokumenterne skal være korrekt udfyldt og indsendt

 

Ud over det ovenstående foreligger der også krav i forbindelse med love, regler, god skik, ophavsret, offentlige symboler og navne.

Registrering af et varemærke – trin for trin

Når alle forberedelser er truffet, er det tid til at gå videre med en ansøgning om varemærkeregistrering. Det er nemmest at foretage registreringen på Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside, men du kan også downloade blanketter til udfyldning.

Når du har indsendt din ansøgning, vil du modtage en kopi, der sendes til din e-mail. Derefter sker der følgende:

 1. Patent- og Varemærkestyrelsen kontrollerer, at der ikke er noget til hinder for ansøgningen.
 2. Din varemærkeansøgning bliver offentliggjort efter et par uger. (Husk, at alle kan se denne offentliggørelse. Hvis du vil være sikker på at få et bestemt domænenavn til dit varemærke, bør du derfor sørge for at beskytte det pågældende domænenavn, før du ansøger om varemærkebeskyttelsen.)
 3. Indsigelsesperioden starter. Indehavere af ældre rettigheder har mulighed for at gøre indsigelse inden for tre måneder efter indsendelse af ansøgningen, hvis de mener, at din ansøgning ligner deres registrerede varemærke/varemærker for meget.
 4. Din varemærkeregistrering bliver registreret inden for ca. et halvt år (under forudsætning af at der ikke er gjort indsigelser).
 5. Varemærket offentliggøres i det danske varemærkeregister, og du modtager et registreringsbevis for dit varemærke.

Alt i alt plejer en varemærkeregistrering at tage fire til seks måneder fra modtagelse af ansøgningen til registrering, inklusive den tre måneder lange indsigelsesperiode.

Indsigelsesperioden betyder, at andre varemærkeindehavere kan gøre indsigelse mod din ansøgning, hvis de mener, at dit varemærke er identisk eller kan forveksles med deres varemærke. Hvis der bliver gjort indsigelse, får du mulighed for selv eller via en repræsentant at tage til genmæle eller anfægte dette, før Patent- og Varemærkestyrelsen træffer en afgørelse i sagen. Ofte kan man også forsøge at nå frem til en mindelig løsning med den aktør, der har gjort indsigelse, eksempelvis ved via en repræsentant at forhandle sig frem til en aftale om sameksistens af varemærkerne.

Enklere varemærkeregistrering med Abion – sådan kan vi hjælpe

For at dit varemærke kan få den rette juridiske beskyttelse, skal registreringen ske korrekt. Processen inkluderer en hel del forarbejde og forudsætter indgående viden om immaterialret. Hvis du ikke har disse kompetencer in-house, bør du søge hjælp hos en ekstern ekspert.

Hos Abion kan du få hjælp til hele processen med at registrere dit varemærke. Fra start til slut. Vi har al kompetence inden for varemærkeret in-house – og vi kan hjælpe dig med alt lige fra forundersøgelse og ansøgning til implementering af beskyttelsestjenester ved hjælp af varemærkeovervågning.

I Danmark, EU eller internationalt – vi registrerer dit varemærke, der hvor du ønsker det

Et varemærke bør registreres på alle de markeder, hvor virksomheden har aktiviteter – enten produktion, markedsføring og/eller salg. For nogle virksomheder er det nok at få varemærket registreret i Danmark, mens andre har brug for registrering i hele EU eller til og med internationalt.

Vi hos Abion kan hjælpe dig, uanset hvor i verden du vil have registreret dit varemærke. Vi har mange års erfaring med varemærkeregistrering både i og uden for Danmark, og vi kan hjælpe din virksomhed med at få en omhyggelig, omkostningseffektiv og effektiv proces. Fra start til slut.

Vil du vide mere om, hvordan du kan registrere et varemærke med vores hjælp? Du er velkommen til at kontakte os allerede i dag.

Ofte stillede spørgsmål om varemærkeregistrering

Hvad koster det at registrere et varemærke?

Det afhænger af, hvor du vil registrere det. I Danmark koster en varemærkeregistrering fra 2.000 kr. I EU koster det fra 850 euro og opefter. Internationalt varierer det fra land til land.

Kan jeg ændre en varemærkeregistrering?

Ja, du kan foretage ændringer i ansøgningen, men også i det registrerede varemærke. I et allerede registreret varemærke er det dog kun tilladt at foretage små ændringer, der ikke påvirker mærkets helhedsindtryk.

Hvad kræver det at registrere et varemærke?

For at kunne registrere et varemærke kræves det blandt andet, at varemærket har et tilstrækkeligt særpræg, at der ikke foreligger risiko for forveksling, samt at det ikke er i strid med lovgivningen eller ophavsretten.

Vil du vide mere om, hvordan vi kan beskytte dit varemærke?

Er du interesseret i at beskytte dit varemærke? Kontakt vores advokater og eksperter i dag, og start din rejse mod et stærkt varemærke!